Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. vasario 26 d. – kovo 4 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. vasario 26 d. – kovo 4 d.

 

Vasario 25-27 d. Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė ir Statybos ir būsto departamento direktorė Edita Meškauskienė dalyvavo Varšuvoje vykusiame Jungtinių Tautų Gyvenamųjų vietovių programos (UN-HABITAT) Varšuvos atstovybės Patariamosios tarybos pasitarime. Buvo svarstomi klausimai, susiję su Varšuvos atstovybės veiklos strategija, UN-HABITAT regionine veikla, procedūrinių dokumentų projektais. Dalyvaujančios šalys pristatė pranešimus apie nacionalinę būsto ir gyvenamųjų vietovių plėtrą (išsamesnė informacija: Edita Meškauskienė, tel. 266 3568).

Vasario 26–28 d. Kylyje (Vokietija) vyko seminaras pagal projektą „Baltijos pavojingų atliekų kontrolė“. Aptarta galutinė projekto ataskaita, pavojingų atliekų srautų duomenų bazės struktūros bei valdymo, pasibaigus projektui, klausimai. Vyko praktiniai mokymai. Dalyvavo ministerijos Aplinkos kokybės departamento, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai (išsamesnė informacija: Gintarė Gulbinienė, tel. 266 3510).

Vasario 27 d. Aplinkos ministerijoje (508 k., A. Jakšto g. 4, Vilnius) vyko spaudos konferencija „Klimato kaita ir Lietuva“. Dalyvavo aplinkos ministras Arūnas Kundrotas (išsamesnė informacija: Romas Jankauskas, tel. 266 3488).

Vasario 27 d. Panevėžyje (viešbutis „Smėlynė“, Smėlynės g. 3) vyko nemokamas seminaras „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“ (išsamesnė informacija: tel. 216 3818).

Vasario 27-28 d. Achene (Vokietija) vyko pasitarimas, kurio metu Lietuvos bei Vokietijos specialistai aptarė tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentavimo klausimus. Dalyvavo ministerijos Aplinkos kokybės departamento atstovas (išsamesnė informacija: Raimondas Sakalauskas, tel. 266 3516).

Vasario 28 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato pasitarimas ES direktyvos dėl tam tikrų į atmosferą išmetamų teršalų nacionalinių limitų atnaujinimo klausimais. Aptarti klausimai dėl šalims nustatytų 2010 metams nacionalinių limitų įgyvendinimo ir nacionalinių limitų nustatymo 2020 metams. Dalyvavo ministerijos Aplinkos kokybės departamento atstovas (išsamesnė informacija: Elena Auglienė, tel. 266 3497).

Vasario 28-kovo 2 d. Lietuvos geologijos tarnyboje - Lietuvos bei Rusijos sienos demarkacijos komisijos posėdžiai (S. Konarskio g. 35, Vilnius). Aptariamos derybinės pozicijos dėl valstybinės sienos demarkavimo Nemuno deltoje, sienos ženklų, kiti klausimai (išsamesnė informacija: Juozas Mockevičius, tel. 233 2889).

Vasario 28-kovo 3 d. Sankt Peterburge - pasitarimas pagal projektą „šiaurės Europos geochemija“. Aptariami šiaurės šalių geocheminių duomenų bazės kūrimo uždaviniai, problemos ir galimi sprendimo būdai. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos atstovas (išsamesnė informacija: Virgilija Gregorauskienė, tel. 213 9055).

Kovo 1 d. Gražutės regioniniame parke (Salakas, Zarasų r.) - saugomų teritorijų direkcijų 2006 m. veiklos ataskaitų ir 2007 m. planų pristatymas. Dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų (Aukštaitijos nacionalinio, Anykščių, Asvejos, Biržų, Gražutės, Labanoro, Neries, Sartų, Sirvėtos regioninių parkų) atstovai (išsamesnė informacija: Eduardas Vaitkevičius, tel. 272 3432).

Kovo 2-4 d. Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „VIVATTUR 2007“ (parodų rūmai ,,Litexpo”, Laisvės pr. 5, Vilnius) pristatys šalies saugomas teritorijas, gamtos ir kultūros paveldą, rekreacijos galimybes (išsamesnė informacija: Ona Liandsbergienė, tel. 272 3284).

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3661

 

 

Pritarta gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos programos projektui


Vyriausybė pritarė Gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos programos projektui ir siūlo Seimui šią programą patvirtinti. Programos įgyvendinimo terminas - 2007-2010 metai.
Programos tikslas - įgyvendinti nacionalinio saugumo nuostatas aplinkos apsaugos politikos srityje, sukuriant palankias prielaidas gamtinės aplinkos apsaugai, skatinant tausojantį gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą, poveikio aplinkai mažinimą, energijos naudojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo didinimą, siekiant užtikrinti ilgalaikį racionalų valstybės funkcionavimui svarbių gamtos išteklių naudojimą, jų apsaugą ir atkūrimą.
Projekte išvardyti programos uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. Kaip sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas, tarp svarbiausiųjų uždavinių - švaresnių gamybos būdų ir technologijų taikymas, pažeistų teritorijų atkūrimas ir pritaikymas, platesnis antrinių žaliavų panaudojimas gamyboje, pavojingų aplinkai medžiagų keitimas nepavojingomis, o išsenkančių išteklių keitimas - atsinaujinančiais. Taip pat akcentuojama būtinybė tobulinti teritorijų planavimo dokumentų ir gamtotvarkos planų rengimą, didinti aplinkos apsaugos kontrolės institucijų administracinius gebėjimus.
Programos įgyvendinimo priemonės bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis iš ministerijoms ir įstaigoms, dalyvaujančioms įgyvendinant atitinkamą programą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir Europos Sąjungos lėšomis.
„Saugant ir tausojančiai naudojant gamtos išteklius, bus sukuriamos palankesnės sąlygos įvairiapusei visuomenės pažangai ir darniai ūkio plėtrai, užtikrinamas aukštesnis gyventojų gyvenimo lygis, taupomos valstybės biudžeto lėšos, kurios ateityje galės būti panaudojamos sunaikintiems ištekliams atkurti“, - sakė Vilmantas Graičiūnas.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 2663657
2007 02 27

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"