Paieška Alternatyviems energijos šaltiniams įsisavinti būtinos geresnės sąlygos

Alternatyviems energijos šaltiniams įsisavinti būtinos geresnės sąlygos

 

Siekiant naujojoje Nacionalinės energetikos strategijoje įtvirtintų tikslų aktyviau išnaudoti šalies turimus alternatyvius energijos šaltinius, būtina imtis konkrečių įstatymais įtvirtintų priemonių bei gerinti sąlygas biokuro gamybos veikla užsiimantiems ūkio subjektams. Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA ragina šalies institucijas atsižvelgiant į naująją Nacionalinę energetikos strategiją atnaujinti ir Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo programą, gerinti biokuro logistikos sistemą, skatinti katilinių rekonstrukciją į energijos kogeneraciją, naudoti ekonomines skatinimo priemones.

„Tai, kad Seimas patvirtino mūsų pateiktais turimų alternatyvių energijos šaltinių skaičiavimais pagrįstą Nacionalinę energetikos strategiją, vertiname kaip  realų žingsnį gerinant vietinių ir atliekinių energijos šaltinių panaudojimo situaciją Lietuvoje. Tačiau norėdami pasiekti strategijoje numatytų tikslų, būtini sekantys atsakingų institucijų žingsniai: reikia parengti ekonominio priemonių programą, pagerinti sąlygas biokuro gamybą ir tiekimą  vykdantiems ūkio subjektams, suinteresuoti ūkininkus auginti energetines plantacijas ir kita“, - sako LITBIOMA prezidentas Remigijus Lapinskas.

Pasak R.Lapinsko, asociacija LITBIOMA turi konkrečių pasiūlymų Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo programos atnaujinimui, kurie daug konkrečiau ir realiomis priemonėmis numato, kokiais veiksmais gali būti realizuoti Nacionalinėje energetikos strategijoje alternatyvių ir atliekinių energijos šaltinių srityje numatyti siekiai. Daugiausia dėmesio, anot asociacijos, turėtų būti skiriama biomasės ir jai prilygstančių resursų naudojimo galimybių studijai, katilinių rekonstrukcijai į kogeneraciją, naujoms biomasės ruošos bei biokuro naudojimo technologijoms, biokuro logistikos sistemos sukūrimui, ekonominio skatinimo priemonėms.

„Pirmas žingsnis įgyvendinant šį planą jau žengtas – praėjusią savaitę Seimo Ekonomikos komitetas nusprendė pasiūlyti Vyriausybei atnaujinti Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 m. programą. Taip pat nuspręsta išnagrinėti galimybę iki 5 proc. sumažinti PVM tarifą už Lietuvoje energijai gaminti parduodamą biokurą, nustatyti kitas ekonominio skatinimo priemones“, - sakė Remigijus Lapinskas.

Pasak R.Lapinsko atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimą realiai turėtų paskatinti tokios priemonės kaip išmokos už biomasės (miško kirtimo atliekų ir pan.) pateikimą biokuro gamybai. Pavyzdžiui, Suomijoje už vieną kietmetrį biokuro gamybai pateiktos biomasės miško savininkai ar valdytojai gauna 7 EUR  (apie 24 litų) išmoką. Tarp kitų ekonominio skatinimo priemonių asociacija LITBIOMA biokuro gamybos procese siūlo leisti naudoti neakcizinį dyzeliną, numatyti ES struktūrinių fondų paramos programos gairėse paramą biokuro logistikos sistemas kuriantiems ir kitą biokuro rinką plėtojančią veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtinta siekiamybė, kad vietinių energijos išteklių dalis pirminiame energijos balanse 2025 m. sudarytų 20 proc. (2 mln. tne (tonos naftos ekvivalentu)). 2004 ši dalis siekė 10 proc. (0,9 mln. tne). Siekiama, jog iki 2015 metų šalyje būtų įveista 11,5 tūkst. ha energetinių plantacijų ir iš jų pagaminta 45 tūkst. tne biomasės, o iki 2025 – įveista 17,5 tūkst. ha plantacijų ir iš jų pagaminta 70 tūkst. tne biomasės.

2006 metais naudojant kietąjį biokurą – atsinaujinančius energijos šaltinius Lietuvoje buvo pagaminta 14 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos. LITBIOMA skaičiavimais, jau 2013 m. Lietuvoje naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius yra galimybių pagaminti iki 25 proc., o 2025 – 50 proc. centralizuotu būdu tiekiamos šilumos energijos.

 

Daugiau informacijos: Eglė Andrijauskaitė, LITBIOMA, mob. tel. +370 614 06564, egle@biokuras.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"