Paieška Dėl genetiškai modifikuotų rapsų auginimo Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone

Aplinkos ministerijos Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėjui Daniui Lygiui

Genetiškai modifikuotų organizmų priežiūros komitetui

2007-02-27 Nr. 02-27/09-7, Klaipėda

 

Dėl genetiškai modifikuotų rapsų auginimo Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone

 

Ekologinis klubas „Žvejonė“, aktyviai dalyvaujantis aplinkosauginėje veikloje Klaipėdos regione, reiškia susirūpinimą dėl numatomo BASF kompanijos genetiškai modifikuotų rapsų auginimo bandymo tikslais Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone. Siūlome neleisti vykdyti šių bandymų, nes:

 1. Mes prieštaraujame prieš piktnaudžiavimą tokia padėtimi, kai Lietuvos visuomenė dar nepakankamai žino apie genetiškai modifikuotus organizmus, todėl dar negali priimti sprendimų. Genetiškai modifikuotus rapsus siūlome auginti ten, kur dauguma visuomenės pritaria.
 2. Mes prieštaraujame bet kokiems bandymams nesant teisinių aktų sistemai, reglamentuojančiai genetiškai modifikuotų augalų auginimo koegzistenciją su ekologiniais ir tradiciniais ūkiais.
 3. Mes manome, kad neteisinga eksperimento vykdymo instrukcijas adaptuoti po to, kai projektas bus patvirtintas. Visi pasiruošimo projektui darbai turi būti atlikti prieš priimant sprendimą.
 4. Mes nepritariame projekto vykdymui, nes nenumatyta patikra, ar po eksperimento aplinkinėse teritorijose neišplito genetiškai modifikuoti organizmai. Taip pat nenumatytos priemonės, kurių būtų imtasi, jeigu genetiškai modifikuoti organizmai išplistų.
 5. Mes atkreipiame dėmesį į tai, kad negalima leisti tokių bandymų, kurie turės įtaką ekosistemai. Nėra užtikrinama apsauga dėl genetiškai modifikuotų rapsų sėklų ir žiedadulkių išplitimo. Lietuvoje yra kelios dešimtys kryžmažiedžių šeimos augalų, su kuriais yra įmanomi genetiškai modifikuotų rapsų ir laukinių gentainių hibridai.
 6. Mes negalime leisti tokių bandymų, neturėdami tvirtų įrodymų, kad nėra horizontalaus genų pernešimo tarp genetiškai modifikuotų rapsų ir kitų organizmų, kurie susiję su jais mitybiniais ryšiais.
 7. Nėra tyrimų ir jokių garantijų, jog per bičių produktus išplitusios modifikuotos žiedadulkės nepakenks žmonių sveikatai.
 8. Mes manome, kad genetiškai modifikuotų rapsų auginimas Vėžaičiuose sukels bitininkų ir ūkininkų pasipiktinimą ir pažeis jų teises, kaip ir vartotojo teises pirkti bičių ir rapsų produktus be genetiškai modifikuotų organizmų priemaišų.
 9. Mes manome, kad atstumai tarp artimiausių bitynų, nemodifikuotų rapsų laukų ir bandymo lauko yra nepakankamai dideli.
 10. Manome, kad neužtikrinta pakankama apsauga nuo pašalinių žmonių ar gyvūnų.
 11. Mes laikome neetišku dalyku tai, kad genetiškai modifikuoti rapsai sukurti įterpiant visiškai negiminingų organizmų (samanų, grybų, dumblių) genus, taip iškreipiant natūralios evoliucijos procesus.

Tikimės, kad neignoruosite mūsų iškeltų argumentų ir priimsite visuomenei ir aplinkai palankų sprendimą.

Taip pat, kadangi Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale tokių ketinimų gali iškilti ir vėliau, prašome į genetiškai modifikuotų organizmų priežiūros komitetą įtraukti ir mūsų, kaip aktyviausios aplinkosauginės organizacijos Klaipėdos regione, atstovą Domą Mačiūną.

 

Jūratė MORKVĖNAITĖ

Ekologinio klubo „Žvejonė“  pirmininkė

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"