Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. kovo 12-18 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. kovo 12-18 d.

 

Kovo 12-16 d. Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė ir Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Gintautas Tiškus dalyvauja Kanuose vykstančioje Pasaulinėje nekilnojamo turto plėtros parodoje. Bus pristatyti miestų bendrieji planai, jų plėtros, investavimo galimybės (išsamesnė informacija: Gintautas Tiškus, tel. 266 3608).

Kovo 15 d. - nemokamas seminaras „Apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas“ (Marijampolės apskrities viršininko administracija, Vytauto g. 28; išsamesnė informacija: tel. 216 3818).

Kovo 15-16 d. - seminaras „Aplinkosaugos aspektų integravimas į produktų standartus“ pagal projektą „Visiškas Lietuvos standartizacijos departamento integravimas į Europos standartizacijos sistemą“ (Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto g. 84, Klaipėda). Aptariamos standartų ir teisės aktų sąsajos aplinkosauginiu požiūriu, svarstoma aplinkosauginių aspektų svarba standartuose, kiti klausimai. Dalyvaus Klaipėdos regiono valstybinių, mokslo institucijų, pramonės ir verslo įmonių, atstovaujančių Lietuvos standartizacijos technikos komitetus, atstovai (išsamesnė informacija: Mindaugas Balčiauskas, tel. 270 9358).

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 36 61

 

 

 

Tiriama oro kokybė šalia didžiųjų prekybos centrų Vilniuje

 


Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir patvirtino Oro kokybės tyrimų Vilniuje prie didžiųjų prekybos centrų programą 2007 metams.
Programos tikslas - išmatuoti oro teršalų koncentraciją žmonių gausiai lankomose vietose. Matavimai bus atliekami naudojant mobilią laboratoriją įvairiais metų laikais, pagal galimybę - esant nepalankiausiomis teršalų išsisklaidymui sąlygomis ir siekiant išvengti greta prekybos centrų esančių automagistralių įtakos. Tyrimų rezultatai parodys, ar oro tarša prie didžiųjų prekybos centrų neviršija nustatytų normų ir įgalins palyginti situaciją prie kelių prekybos centrų.
Programoje numatytos trys oro taršos matavimo vietos: prie visą parą dirbančio prekybos centro „Maxima“ Mindaugo gatvėje, prie „Hyper Maxima“ Ozo gatvėje bei „Hyper RIMI“ prekybos centro Žirmūnų mikrorajone. Oro tarša gali būti sąlygota transporto, pramonės bei energetikos įmonių išmetimų, taip pat - privačiuose gyvenamuosiuose namuose naudojamo kuro.
Kaip sakė Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Zita šilienė, šiose vietose kelis kartus per metus bus matuojama kietųjų dalelių, azoto oksidų, anglies monoksido bei lakiųjų organinių junginių koncentracija.
Specialistų teigimu, per metus sukaupti duomenys leis objektyviai įvertinti situaciją. Paaiškėjus, kad oro tarša viršija leistinas normas, atsakingos institucijos turėtų imtis priemonių oro kokybei pagerinti.
Programos vykdymas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657
2007 03 09

 

 

Aukštrakiuose įrengtas pirmasis modernus sąvartynas šalyje

 

šiaulių apskrityje, Aukštrakiuose, įrengtas ir netrukus pradės veikti pirmasis Lietuvoje modernus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantis regioninis sąvartynas.

Pasak VšĮ „šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ gamybos direktoriaus Algimanto Buivydo, dabar atiduodama eksploatuoti pirmoji iš numatytų keturių sąvartyno sekcijų. Visas sąvartyno plotas bus 11,5 ha, o talpa - 1,5 mln. tonų atliekų. Prognozuojama, kad toks sąvartynas atliekomis bus užpildytas per 15 metų. Preliminariais duomenimis, per metus bus deponuojama apie 100 tūkst. tonų atliekų.

Regioninį sąvartyną Aukštrakiuose projektavo švedų kompanija "WSP International Sweden AB", su kuria šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras sutartį pasirašė 2003-aisiais, o pastatė Estijos bendrovės AS "Merko Ehitus" filialas Lietuvoje, su kuriuo sutartis buvo pasirašyta užpernai.

Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis pažymėjo, kad šis objektas yra kertinis, tačiau ne vienintelis naujai kuriamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos elementas. Artimiausiu metu šiaulių apskrityje dar bus pastatytos 32 atliekų priėmimo aikštelės ir 247 konteinerinės aikštelės. Taip pat bus uždaryti visi apskrityje esantys senieji sąvartynai, įskaitant ir patį didžiausią Kairių sąvartyną.

Anot I.Kiškio, naujai pastatytasis sąvartynas sudaro geras prielaidas tam, kad aplinka nebebūtų teršiama: sąvartyno dugnas įrengtas taip, kad susidarantis filtratas nepatektų į gruntinius vandenis, o bus surenkamas ir valomas specialiuose valymo įrenginiuose. Sukurta sąvartyno aplinkos monitoringo sistema leis operatyviai šalinti atsirandančius taršos židinius. Tuo pat metu AM sekretorius pabrėžė, kad pati savaime naujai sukurtoji atliekų tvarkymo infrastruktūra neužtikrins švaresnės aplinkos. Sėkmė priklausys nuo to, kaip visa regioninė atliekų sistema bus administruojama, eksploatuojama ir – svarbiausia – kaip patys gyventojai dalyvaus joje rūšiuodami atliekas, šalindami jas specialiuose konteineriuose ir ar laiku mokės už atliekų šalinimo paslaugas.

Aukštrakių sąvartyno statybos darbams išleista 9,4 mln. litų. Visa projekto „šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ vertė – 32,5 mln. litų. 56 proc. šios sumos skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 22 proc. skirti iš Lietuvos valstybės biudžeto, o likusius 22 proc. iš banko pasiskolino VšĮ „šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

 

Visuomenės informavimo skyrius, tel.266 3657,

2007 03 08

 

šalyje mažėja neteisėtų miško kirtimų

 

Kaip rodo praėjusią savaitę pasibaigusios akcijos „Miškas 2007“ rezultatai, šalyje, palyginti su ankstesniais metais, mažėja neteisėtų miško kirtimų. Užkirsti kelią tokiems kirtimams – vienas svarbiausių šios tradicinės akcijos, kurią kasmet rengia Aplinkos ministerijos Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Generaline miškų urėdija kartu su Policijos departamentu, tikslų.
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, akcija tęsėsi visą mėnesį. Regionų aplinkos apsaugos departamentų, miškų urėdijų ir rajonų policijos komisariatų pareigūnai surengė daugiau kaip 530 reidų, patikrino arti 400 lentpjūvių ir per du tūkstančius miško valdų. Kaip sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Gatelis, akcijos metu nustatytas 61 neteisėtų kirtimų, kai iškirsta 604 kubiniai metrai medienos, atvejis. Per pernykštę akciją buvo nustatyti 74 tokie atvejai.
Už apvaliosios medienos gabenimo, jos apskaitos lentpjūvėse, miškų tvarkymo bei naudojimo nuostatų reikalavimų ir kitus aplinkosaugos pažeidimus nubausta 240 asmenų. Jiems skirta 40,6 tūkst. Lt administracinių baudų. Taip pat yra pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, pareikšti 32 ieškiniai, kad būtų atlyginta neteisėtai kertant mišką padaryta 13,2 tūkst. Lt žala. Praėjusiais metais akcijos „Miškas“ metu pareigūnams teko nubausti gerokai daugiau pažeidėjų – per keturis šimtus.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 03 13

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"