Paieška Paroda „Krekenavos regioniniam parkui – 15 metų, direkcijai – 10“

Paroda „Krekenavos regioniniam parkui – 15 metų, direkcijai – 10“

Inga KAROšAITĖ

Krekenavos regioninio parko kultūrologė

 

Miško tyla!

Gali kiek įmanydamas spėlioti medžių likimus, jų nugyventos atminties gelmes matuoti, gali nujausti pro amžių plyšius trykštančią gamtos išmintį, bet nešamos tylos tylus dvelkimas vis tiek sugrąžina dvejonę...

Tik atėjęs pavasaris ištvers tylos kalbėjimą!

(R.Rakauskas)

 

Krekenavos regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį bei kitas gamtos ir kultūros paveldo vertybes: Nevėžio senslėnį su senvagių kompleksais, Nevėžio, Upytės, Liaudės, Vešetos ir Linkavos upių slėnius, Gringalių, Pašilių ir Kalnelio miškų bei pelkių gamtinę ekosistemą, Pašilių stumbryną; kultūros paveldo vertybes; gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Parko plotas 11763 ha.

 

1997 m. įsteigiama Krekenavos regioninio parko direkcija. Direktoriumi paskiriamas Algimantas Kavaliauskas.

Siekiant pažymėti šią sukaktį, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ kovo 7 d. vyko Krekenavos regioninio parko pristatymas – fotografijų parodos atidarymas, vaizdinės medžiagos apie parką peržiūra.

Nuotraukose - unikalios parko kultūros paveldo vertybės (Bakainių piliakalnis, Upytės piliavietė, Burvelių alkakalnis, Barinės kapinynas, Rodų koplyčia, dievdirbio Vinco Svirskio kūriniai, Ustronės sodyba, Stultiškių kaimo vėjo malūnas), renginių vaizdai, rekreaciniai objektai.

Nuotraukose – ir saugomos įvairių augalų, gyvūnų, paukščių rūšys, įrašytos į Lietuvos ir Europos Bendrijos raudonąją knygą (iš viso parke aptinkama per 800 augalų bei gyvūnų rūšių). Taip pat Nevėžio upės senslėnio vaizdai. Parodoje eksponuojami Lietuvos regioninių parkų žemėlapiai, daugiau parką pristatančios vaizdinės medžiagos, aprašymų.

Fotografijų (kurių eksponuojama 80) autorius - vyr. ekologas Julius Auglys, kuriam fotografavimas ir hobi, ir darbas.

Parodos pristatymą, kurį vedė poetė Elvyra Pažemeckaitė, liaudiškomis melodijomis pradėjo Panevėžio muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis. Parko istoriją ir veiklą apibūdino direktorius Algimantas Kavaliauskas ir vyr. rekreacijos vadybininkė Lina Juozaitienė. Parko direkcijos darbuotojus ir visus susirinkusius sveikino ir linkėjo stiprybės Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kuklaus jubiliejaus proga parko darbuotojus sveikino taipogi Dembavos pagrindinės mokyklos direktorius ir moksleiviai, Panevėžio turizmo informacijos centro direktorė, kitų institucijų atstovai.

Taip pat pasisekimo ir darnos su gamta linkėjo Panevėžio miesto savivaldybės atstovai. Panevėžio apskrities viršininko pavaduotojas Alfonsas Pulokas dėkojo „už kūrybingą ir kryptingą 10 metų veiklą teigiant žmogaus ir gamtos harmoniją, kaip svarbiausią žmonijos siekinį“, o Krekenavos seniūnas Jonas Ulis - „už nuolatinę pagalbą, glaudų bendradarbiavimą, sprendžiant Krekenavos seniūnijos problemas, organizuojant įvairias šventes“.

Pasibaigus sveikinimams ir palinkėjimams, pristatymo dalyviai peržiūrėjo parodą, diskutavo, pasidalijo mintimis...

Paroda „Krekenavos regioniniam parkui – 15 metų, direkcijai – 10“ Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos „Galerijoje 2-asis aukštas“ (Vasario 16-osios g.10 Panevėžys) bus eksponuojama iki kovo 28 dienos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"