Paieška Žemė - mūsų turtas

Žemė - mūsų turtas

Audronė KUČINSKIENĖ, Vida šULTIENĖ

Tauragės profesinio rengimo centro (PRC) gamtos mokslų mokytojos

 

Jau kovo pirmąją savaitę Tauragės PRC mokiniai buvo kviečiami aktyviai dalyvauti renginiuose, skirtuose Žemės dienai paminėti. Mokiniai, vadovaujami profesijos mokytojų Roberto Liorančo ir Vytauto Bajorino, gamino inkilus sugrįžtantiems sparnuočiams. Gamtos mokslų mokytojos Audronė Kučinskienė ir Vida šultienė talkino mokiniams sudarant kryžiažodžius „Žemė - mūsų turtas“. Kurdami juos mokiniai turėjo parinkti klausimus iš svarbiausių ekologinių problemų: klimato atšilimo, ozono sluoksnio plonėjimo ir rūgščiųjų kritulių.

Kovo 20 dieną vyko baigiamasis renginys, skirtas Žemės dienai paminėti. Pirmiausia mokiniai rinkosi į skaityklą, kurioje vyko inkilų paroda „Sutikime grįžtančius paukščius“. Parodoje buvo eksponuojami 35 mokinių pagaminti inkilai varnėniniams ir uoksiniams paukščiams. Inkilus vertinio komisija: pirmininkas – Viešvilės rezervato direktorius Algis Butleris; nariai -  Tauragės PRC direktorius Stasys Lapė, gamtos mokslų mokytojos Audronė Kučinskienė ir Vida šultienė. Komisijos pirmininkas pastebėjo, jog inkilai pagaminti atsižvelgiant į miškininkų keliamus reikalavimus. Gaminant inkilą labai svarbu, kad jis būtų sandarus ir patogus iškelti miške. Pirmininkas mokiniams priminė, kad labiausiai inkilų trūksta stambiesiems paukščiams, pakvietė mokinius kitais metais pagaminti inkilų, kurie tiktų pelėdoms, strazdams perėti. Komisijos sutarimu, I vieta paskirta AM–2 gr. mokiniui Andriui šeferiui ir A-2 gr. mokiniui Deimantui Papsujėvičiui. II vieta – A-2 gr. mokiniui Mindaugui Vaičekauskiui, III vieta atiteko A-2 gr. mokiniui Vitalijui Vasiliauskui. Apžiūrėję parodą mokiniai ir svečiai rinkosi į aktų salę, kur visus sveikino biologijos mokytoja Audronė Kučinskienė. Ji priminė, jog Pasaulinė Žemės diena pradėta švęsti jau 1970 metais JAV. Ilgainiui ši šventė peržengė žemyno ribas ir tapo pasauline, nes ekologinės problemos - visos žmonijos rūpestis. Juk kiekvienas pilietis turi teisę į švarią aplinką, kurioje gyvena.

Fizikos mokytoja Vida šultienė aptarė kryžiažodžių „Žemė – mūsų turtas“ kūrimo rezultatus. Vertinimo komisija nusprendė, jog geriausi kryžiažodžiai yra: KS–1 gr. mokinės Renatos Sakalauskaitės, ST-1a gr. mokinio Dariaus Gajausko ir TP–1 gr. mokinių Roberto Kuprionio bei Igno šveikausko.

Viešvilės valstybinio rezervato direktorius Algis Butleris papasakojo klausytojams apie saugomų teritorijų būklę Lietuvoje, iliustruodamas pasakojimą skaidrėmis, supažindino su Viešvilės rezervato teritorijoje gyvenančiomis saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis bei jų buveinėmis. Paaiškino mokiniams apie rezervato darbuotojų atliekamus augalijos ir gyvūnijos mokslinius tyrimus. Nurodė priežastis, kodėl pašaliniai asmenys negali lankytis rezervate.

Baigiamąjį žodį tarė Tauragės PRC direktorius Stasys Lapė. Jis ragino mokinius mažiau naudoti kenksmingas medžiagas aplinkoje, nebūti aplinkos teršėjais, o tikraisiais jos šeimininkais.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"