Paieška Minint Lietuvos Mokslų Akademijos nario korespondento profesoriaus Juozo Virbicko mirties metines.

Tu kaip fizikos dėsnis,

kaip biologijos formulė, kaip astronominis vienetas, kaip konstanta

Minint Lietuvos Mokslų Akademijos  nario korespondento profesoriaus Juozo Virbicko mirties metines.

 

Aš nemoku ir nepratęs iš popierių kalbėti. Bet šiandien prisilietęs prie Tavo autoriteto ir čia esančių mokslo korifėjų, fundamentalių tyrinėtojų ir praktikų bei jaunų kūrėjų akivaizdoje tariu: mes, čia susirinkę, iš daugybės tų, su kuriais Tu dirbai, draugavai ir bendravai, kuriems dėstei, aiškinai ir oponavai, padėjai spręsti valstybines, mokslines ir eilinių žmonių problemas...

Jeigu aš turėčiau rašytojo gebėjimų ir sugebėčiau sklandžiai sudėlioti žodžius, sakinius, tai plačiai aprašyčiau:  Tu iškilai mokslo žvaigždynan; ta šviesa šviečia mokslo padangėje ir tos mokslo šviesos spindulius žmonija semia visuomenės labui; mes džiaugiamės, kad Tavo veiklos darbais remiasi tyrinėtojai, praktikai, politikai ir  aprašo laikmečio liudytojai...

...Mes neretai įkyriai brovėmės į jo gyvenimą. Jis nemokėjo pykti ir keiktis. Mes jį tampydavome tarpusavio rietenoms spręsti. 2006 vasario 24–ąją  ataskaitiniame Žuvininkų sąjungos susirinkime profesorius kvietė abi ministerijas tampriau bendradarbiauti, būti pakantesniems ir neatidėliojant spręsti klausimus. Tai buvo paskutinė Jo pamoka.

... Pergyveno dėl brolelių – vyriausiojo, nuo karo gyvenusio Didžiojoje Britanijoje, ir vyresnėlių, besiblaškančio Rusijos  platybėse. Jam nepatiko, kai politikieriai – revoliucionieriai ir valdiškieji hunveibinai - draskė Lietuvos Mokslų akademiją. Susiklausymas ir atrama šeimoje, džiaugsmas giminės gausėjimu, daugybės žmonių pagarba turėjo didelę įtaką Jo visapusiškai veiklai.

Tavo mokiniai jau tapo Lietuvos mokslų legenda.

Esu įsitikinęs, kad Tavo gyvenimiškoji kelionė sudėliota kaip fizikos dėsnyje, kaip biologijos formulėje, Tavo darbai vertinami laikmečio darbų astronominiu vienetu ir suvokiami kaip konstanta: du kart du.

Tu buvai 2001 metais įsisteigusios asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ steigėju ir pirmuoju prezidentu – ir likai juo iki paskutinio atodūsio. Tu priklausei daugeliui nevalstybinėms organizacijoms – padėjai mums. Mes esame dėkingi už tą veiklą dirbant mokslo labui, tobulinant teisės nuostatas bei ginant  visuomenės ir verslo interesą.

... 2006 m. spalio 10-ąją, važiuodami su daktare E. Mileriene į šalčios baseiną vykdyti stebėseną, prisiminę Profesorių, kalbėjomės apie leidinio Jo prisiminimui parengimą. Tokios mintys aplankydavo ir kitus bendravusius su Profesoriumi. Malonu, kad šiandien yra formuojama bendra nuomonė apie prisiminimų parengimą. Būtų gerai, kad Seimas ir Vyriausybė, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės departamentas, Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės  tyrimų centras, verslininkai ir kitos organizacijos skirtų nors 150 tūkstančių litų prisiminimų leidiniui apie profesorių J.Virbicką išleisti. Mes, kurie nevaldome biudžeto ir didelių pinigų, prisidėsime žiniomis, intelektu, patyrimu ir informacija – know–how. Kad neįvyktų force majeur, žvejys pasakytų: pinigus - ant bačkos ir imkimės darbo.

Mes turime mokslo fundamentą. Jo vardas - Juozas Virbickas, kilęs nuo Anykščių, akademikas, profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės mokslo premijos laureatas - visiems artimas, suprantamas ir savas.

... Tu baigei žemiškąją misiją. Mes dažnai prisimename Tave. Ir kai būna sunku, pagalvojame: kaip tą problemą spręstum Tu?..

 

Leonas KEROSIERIUS

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas 

 

2007 03 23 gausus būrys mokslininkų, studentų, buvusių bendradarbių ir kolegų, pasimeldę Bernardinų bažnyčioje, padėję gėlių ant kapo, rinkosi į mokslinę konferenciją Ekologijos institute. Čia žymiausi ichtiologai, biologai, gamtininkai – akademikai, profesoriai, mokslų daktarai - praktikai paminėjo Lietuvos Mokslų akademijos nario korespondento, Valstybinės mokslo premijos laureato, profesoriaus Juozo Virbicko mirties metines  (1939 10 08 – 2006 03 23), nueitą kelią ir didžiulę netektį...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"