Paieška RAŠINIŲ KONKURSO “EKOLOGINĖ-GEOLOGINĖ LEGENDA” NUOSTATAI

PATVIRTINTA: Lietuvos jaunimo turizmo centro direktoriaus 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VO - 6

RAšINIŲ KONKURSO “EKOLOGINĖ-GEOLOGINĖ LEGENDA” NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS

            1. Skatinti mokinių domėjimąsi gamta, jos apsauga, žemės gelmėmis, ištekliais, racionaliu jų naudojimu, ugdyti mokinių ir jaunimo ekologines – geologines, gamtosaugines kompetencijas.

           

II. DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai.

            3. Autoriais gali būti grupė (ne daugiau kaip 3 mokiniai) arba pavieniai mokiniai.

4. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: V – VII kl. ir VIII – XII kl.

 

III. LAIKAS IR VIETA

            5. Konkursas vyksta nuo 2007 m. sausio 25 dienos iki gegužės 31 d.

6. Darbai pateikiami  Lietuvos jaunimo turizmo centrui (konkursui “Ekologinė-geologinė legenda”, Filaretų g. 17, 01207 Vilnius, tel. (8 5) 2154319, el. paštas: aurelija@ljtc.lt ) iki 2007 metų  gegužės 31 d.

 

IV. KONKURSO REIKALAVIMAI

            7. Konkurso darbuose aprašomi ekologijos, geologijos reiškiniai ir objektai gali būti realūs arba sugalvoti. Darbuose turi atsispindėti gamtosauginės, gamtotyrinės, ekogeologinės problemos, galimi jų sprendimo būdai.  Rašinį pageidautina  iliustruoti  vaizdine medžiaga, piešiniais.

8. Darbai turi būti metrikuoti: nurodyta autoriaus(-ių) vardai, pavardės, darbo vadovas,  mokyklos pavadinimas, tikslus mokyklos adresas, telefonas, elektroninis paštas.

 

V. DARBŲ VERTINIMAS

9. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į darbų turinio ir formos originalumą, kūrybiškumą, išmonę, meniškumą bei savarankiškumą. Taip pat bus atsižvelgiama į originalų temos atskleidimą, darbų informatyvumą, autoriaus ekologinį, geologinį suvokimą.

            10. Darbų aptarimas planuojamas vykdyti 2007 m. spalio mėnesį.

 

VI. APDOVANOJIMAS

11. I-III vietas laimėję darbų autoriai  apdovanojami  švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, Lietuvos jaunimo turizmo centro atminimo dovanėlėmis, vadovai – Lietuvos jaunimo turizmo centro padėkomis.

 

VII. ORGANIZATORIAI

            12. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras. Partneriai - Geologijos ir geografijos institutas.

 

 

______________________________________________

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"