Paieška Padedame ne vien paukšteliams... Kauno r., Lapės

Padedame ne vien paukšteliams...

Rasa GIRSKIENĖ

Kauno r. Lapių darželio vyr. auklėtoja

 

Pasak žymių pedagogų bei psichologų F.Frėlelio, R.štainerio, M.Montesori, gamta – ne tik vaiko brandinimo mokykla, o ir rengimo visam būsimam gyvenimui šaltinis. Tai – ir galimybė vaikų fizinėms, protinėms galioms plėtotis, vaikų dvasingumo erdvė.

Siekiame, kad vaikai gamtoje ilsėtųsi, žaistų, bendrautų. Tad ir žiemą einame nors piešti ant sniego, o pavasarį - darbas su įvairiomis žolelėmis, gėlėmis prie piešimo lapo. Stebime paukštelius, tyrinėjame augalų, krūmų, medžių įvairovę. Organizuojame išvykas, ekskursijas į mišką, parką, alėją, girininkiją. Organizuojame lauke šventes, rytmečius, sportinius žaidimus. Mes, mokytojai, turime sudaryti sąlygas savo ugdytiniams, kad būtų jiems gera natūraliame gamtos pasaulyje. Svarbu, kad žmogus nuo mažens išgirstų gamtos šauksmą, garsus, matytų ir pajustų gamtos grožį. Mokėtų pastebėti blogį, kurį daro suaugę žmones ir patys taip nesielgtų. Pasak V.Lukavičienės, gamta vaikui puoselėja gerumą, gailestingumą, jautrumą, teisingumą, sąžiningumą. Vaikui sąveikaujant su gamta formuojamos elgesio gamtoje taisyklės, vertybinės nuostatos gamtos atžvilgiu – pagarba ir atsakomybė.

... Tenka apgailestauti, jog dauguma tėvelių yra abejingi mūsų gamtai, mažai kalbasi su savo vaikais apie žiemojančius paukštelius, nekabina žiemą jiems lesyklėlių.

...Praėjusią žiemą ėmėmės projekto - rūpintis žiemojančiais paukšteliais, gilinti vaikų žinias apie juos. Atrodo, tai paprasta, tačiau siekti tikslo yra nelengva. Projektas tęsėsi keturis mėnesius. Aš į šį projektą įtraukiau viso darželio vaikus ir jų tėvelius, mokytojus. Gamino tėveliai lesyklėles, kabinome jas savo darželio teritorijoje. Visą žiemą lesinome paukštelius, stebėjome juos pro langą. Mokėme ugdytinius perteikti gamtojautą kūrybinėje ir meninėje veikloje. Mūsų darželyje buvo organizuotos dvi bendros teminės savaitės, kurių metų ugdytiniai įgijo nemažai žinių apie žiemojančius paukštelius, apie pačią gamtą. Juk veikdami gamtoje vaikai socializuojasi į bendruomenę - kaip visaverčiai, svarbūs, aktyvūs, įdomūs sau ir aplinkiniams. Bendraujant su gamta ryškėja svarbiausi vaikų ugdymo motyvai: socialiniai (poreikis bendrauti ir būti reikšmingu) ir pažintiniai (noras pažinti, žinoti ir suprasti).

...Pirmą kartą mūsų įstaigoje organizavau ir parodą–konkursą „Mūsų paukšteliai“. Jame dalyvavo visų grupių ugdytiniai. Darbus vertino tėveliai, patys vaikai, įstaigos darbuotojai. Buvo išrinkti patys gražiausi, įdomiausi piešiniai ir darbai. Projektą baigiau pavasarine švente „Čir-vir-vir pavasaris“. šventėje dalyvavo grupių vaikai, jų tėveliai, mokytojai ir įstaigos darbuotojai. Vaikai buvo pasipuošę parskrendančių paukščių karūnėlėmis, deklamavo eiles apie sparnuočius, dainavo daineles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, turėjo įminti mįsles, atsakinėti į įvairius klausimus. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti knygelėmis, šokoladiniais medaliais, saldainiais. Tėveliams įteikti padėkos raštai už pagamintas lesyklėles. Mokytojoms, už pagalbą organizuojant projektą, įteikti padėkos raštai.

Mes, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, daug dirbame su vaikais, tiesiog nelieka laiko pasidalinti gerąją patirtimi su kitų darželių mokytojais. Tačiau žinau, jog ir kitų darželių pedagogai turi ką papasakoti, pasidalinti gerąją patirtimi. Parašykite „Žaliajam pasauliui“ apie tai, kaip jaunas žmogutis mokosi gamtinėje aplinkoje.

 

Autorės nuotr.  

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"