Paieška Metelių reg. parkas: baliniai vėžliai šildosi pavasario saulėje

Baliniai vėžliai šildosi pavasario saulėje

Inga KONDRATAVIČIŪTĖ

Metelių regioninio parko vyr. specialistė

 

...Bunda gamta. Praleidę žiemą vandens telkinių dugne atkuto baliniai vėžliai. Atsiradus pirmoms properšoms, ropščiasi į paviršių ir šildosi pavasario saulėje. Vos nutirpus ledui, vėžliai skuba poruotis.

Mūsų šalyje balinis vėžlys labai retas, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, kaip išnykstanti rūšis. Siekiant išsaugoti šiuos gyvūnus 1976 m. Lazdijų rajone buvo įsteigti 3 herpetologiniai draustiniai: Juodabalės (Metelių regioniniame parke), Kuciuliškės ir Stračiūnų. Balinis vėžlys saugomas visose Europos Sąjungos šalyse. Jis yra įtrauktas į 1992 metų ES Buveinių direktyvos II priedą. Siekiant užtikrinti šio priedo rūšių ir buveinių apsaugą, direktyva įpareigoja steigti specialias saugomas teritorijas.

Balinis vėžlys paplitęs Pietų ir Centrinėje Europoje, Vakarų Azijoje, šiaurės vakarų Afrikoje. šiaurėje arealas siekia Lietuvą, šiaurinę Baltarusiją, Dono aukštupį, Volgos vidurupį, kairįjį Uralo upės krantą. Kadangi per Lietuvą praeina šiauriausia šių šarvuočių paplitimo riba, bet koks žymesnis aplinkos sąlygų pokytis gali nulemti populiacijų išnykimą.

Po poravimosi netrunka praeiti mėnuo. Patelės keliauja dėti kiaušinių. Nukeliauja jos net iki kelių kilometrų. Vėžlienės puikiai suranda vietas, kurias yra pasirinkusios kiaušiniams dėti. Pasirenkama saulėta pamiškė, pietvakarinis ar pietrytinis smėlėtos kalvos šlaitas. Gegužės ar birželio mėn. vėžlio patelė užpakalinėmis kojomis iškapsto apie 15 cm gylio duobutę, į kurią sudeda 8-14 kiaušinių, ir užkapsto. Sudėjusios kiaušinius vėžlienės susiranda negilias kūdras, kuriose vasaroja ir kaupia riebalus žiemai. Tuo metu saulės šildomame dirvožemyje odiniuose apie 3 cm ilgio kiaušiniuose vystosi vėžliukai. Jie išsiris tik rudenėjant, tačiau dažniausiai taip ir neišlįs į žemės paviršių, o žiemos smėlyje. Tik kitą pavasarį, jei neiššals ar nebus iškapstyti plėšrūnų, vėžliukai išsikapstys į žemės paviršių ir skubės ieškoti saugios balos pasislėpti.

Lietuvos gamtos fondas 2005–2009 metais vykdo jungtinį tarptautinį projektą „Balinių vėžlių ir varliagyvių apsauga šiaurės Europos lygumose ir Pietų Lietuvoje“ (bendradarbiaujant su Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos aplinkosauginėmis organizacijomis). Projektą finansuoja Europos Komisija, JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa. Lietuvoje projektas vykdomas Žuvinto biosferos rezervate, Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose esančiose ES saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijose (Kuciuliškėje, Juodabalėje, Stračiūnuose, šlavantuose ir kt.), rytinėje ir vakarinėje Lenkijos dalyse, Vokietijoje Brandengburgo žemėje. Siekiant pagerinti balinių vėžlių ir retųjų varliagyvių populiacijų būklę, tvarkomi ir įrengiami nauji vandens telkiniai, tvarkomos ir įrengiamos balinių vėžlių kiaušinių dėjimo vietos, įrengiamos žiemavietės baliniams vėžliams ir varliagyviams, įkuriami mėsinių galvijų ūkiai ilgalaikei pievų priežiūrai, šalinama trukdanti augmenija, tvarkomos maitinimosi vietovės, vykdomas vietinės bendruomenės švietimas įtraukiant gyventojus į aplinkosauginę veiklą.

Baliniams vėžliams reikia padėti. Aptikę ropojantį gyvūną – netrukdykite jam, neneškite namo surasto vėžlio. Būtinai praneškite gamtosaugininkams, jei aptikote balinį vėžlį ar jų kiaušinių dėjimo vietą, šienaukite ar ganykite pievas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"