Paieška Žirgeliui paviliojus... (Lazdijų r.)

Žirgeliui paviliojus...

Jonas GEDMINTAS

 

Už gerą mokslo projektą, pristatytą Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais, dovanomis apdovanoti Daina Sebestinaitė, Greta Tamulionytė, Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinės mokyklos devintokės. O III laipsnio diplomais, dovanomis apdovanoti ir šios mokyklos vienuoliktokai Evaldas Tamulionis ir Andrius ščerbetka.

 

Laima Bielevičienė, Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė pasigyrė: „Atvažiavau į konkursą Vilniuje su devintokėmis Daina Sabiestinaite ir Greta Tamulionyte. Mūsų darbas buvo „Arklininkystės tradicijos Seirijų apylinkėse - seniau ir dabar“. šis darbas, sakyčiau, „užkliudė“ mane pačią... Atsitiktinai mokyklos muziejuje pavyko aptikti 1988 metais mokyklos kraštotyrininkų surinktą medžiagą apie arklininkystės tradicijas: nuo tarpukario Lietuvos iki 1988 metų.“

Patiko ta tema apie arkliukus ne vien pedagogei, o ir moksleivėms. Jos toliau gilinosi: kaip buvo anksčiau, kaip buvo kolūkiniais metais, kaip yra dabar tiems arkleliams...

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinėje mokykloje, beje, esama ir kitokios su gamta susietos veiklos.

„Turime jaunųjų miško bičiulių klubą „Kadagys“. Tai pats gausiausias būrelis, kurį lanko per 70 moksleivių. Klubas bendradarbiauja su vietos girininkija, Metelių regioninio parko direkcija“, - pasakojo Laima Bielevičienė, pridūrusi, jog jos kolegė pedagogė Vida Sebestinienė iš tos pačios mokyklos dar į respublikinį konkursą atsivežė du pranešėjus, dalyvavusius Edukologijos sekcijos veikloje. Vienuoliktokai Evaldas Tamulionis, Andrius ščerbetka, Eglė Kancevičiūtė tyrinėjo moksleivių laisvalaikį, mokinių žalingus polinkius.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"