Paieška Atliekų rūšiavimas: pradėkime nuo savęs

Pradėkime nuo savęs

Dr. Elena ŽUKAITĖ

           

Paskutiniu metu per įvairius televizijos kanalus rodomi vaizdeliai, kviečiantys rūšiuoti atliekas: „Rūšiuok, atiduok perdirbti!“, „Rūšiuok, suteik naują gyvenimą!“, „Nebūk abejingas, rūšiuok!“. Nuolat šiuos šūkius girdime ir per kitas informacijos priemones. Tai sveikintina.

Kyla klausimas – kur jas surūšiavus dėti? Aš gyvenu Žvėryne. Čia yra konteineriai tiktai buitinėms atliekoms. Atliekų rūšiavimas čia tik svajonė! Treniotos gatvėje yra du specializuoti konteineriai – plastmasei ir stiklui. Plastmasėms skirtas konteineris visada būna perpildytas, todėl žmonės, atnešę atliekas, deda ant konteinerio ir pila šalia. Toliau su jomis tvarkosi vėjas. Susidaro įspūdis, kad plastmasinės atliekos neišvežamos, nes neteko matyti puspilnio konteinerio.

Žvėryno gale – Latgalių gatvėje yra makulatūros supirkimo punktas. Jis veikia darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. Ar gali dirbantis žmogus šia paslauga pasinaudoti? Anksčiau makulatūrą surinkdavo atvažiuojančios mašinos, bet tai jau praeitis. Žvėryno gyventojas, norėdamas atsiliepti į šį kvietimą, turi būti labai sąmoningas, nes reikia labai norėti tai daryti.

Kovo 18 d. per TV 5 kanalą, Dalios Juočerytės vedamoje laidoje, kalbėjo dviejų Žirmūnų seniūnijos bendrijų pirmininkai. Jie džiaugėsi, kad jų seniūnijoje šie klausimai sėkmingai sprendžiami. Žirmūnuose dažnai būnu ir matau, kad ten kas kelis šimtus metrų stovi įvairios paskirties konteineriai. Prieš kelis metus vien Žirmūnų gatvėje suskaičiavau apie 15 „punktų“. Gyvendama Žvėryne dviračiu ar troleibusu vežu ten atliekas. Kartais, mane aplankiusius žirmūniškius paprašau nuvežti į savo konteinerius surūšiuotų atliekų paketėlius.

Kartą mačiau tokį vaizdą. Žirmūnų gatvės gale dėliojau į atskirus konteinerius atvežtas atliekas, kai iš gretimo namo išėjęs jaunas vyras su keliais maišais įvairių atliekų, išvertė jas šalia konteinerių! Norėjosi sugėdinti, bet pabijojau, nes jeigu žmogus nesilaiko tvarkos, gali ir su manimi neleistinai pasielgti.

Kai kurie mano pažįstami ir draugai į tokius mano veiksmus žiūri skeptiškai, netgi su pašaipėle. Jie teigia, kad pavieniai žmonės padėties nepakeis. Aš jiems atkertu, kad reikia pradėti nuo savęs!

Nežinau ką mąsto kiti žmonės, bet aš, mesdama į buitinių atliekų konteinerius organinės kilmės (daržovių, vaisių ir kt.) atliekas, jaučiuosi lyg darydama nusikaltimą. Mano manymu jas reikėtų rinkti į atskirus konteinerius. Vilnius, mūsų mastais, yra didelis miestas ir tokių atliekų susidarytų nemaži kiekiai. Jas reikėtų kompostuoti. Kompostas tai puiki ekologinė trąša. Verslininkai, susimąstykite! Gal čia jūsų aukso gysla! Jums būtų dėkingi ekologine žemdirbyste užsiimantys žemdirbiai, sodininkai ir kiti žemės dirbimu užsiimantys žmonės.

šių metų pradžioje per TV5 kanalą Pramoninkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys sakė, kad Amerikoje šeimininkėms už atliekų rūšiavimą duodamos dovanėlės. Bent jau man jokių dovanėlių nereikia. Didžiausia dovana būtų skirtingoms atliekoms skirti konteineriai, nes Žvėryne, net ir prie daugiaaukščių namų, kaip pvz., Paribio gatvėje, jų nėra.

Žvėryno seniūnija mielai teikia įvairias mokamas paslaugas, kruopščiai  renka mokesčius, tačiau į akis badančius reiškinius nekreipia dėmesio. Jie tikriausiai, net nežino, kad įmonė, privalanti laiku išvežti sukauptas atliekas, nesilaiko sutarties.

Tai Žvėryno seniūnijos vadovams garbės nedaro.

P. S. Kada šis straipsnelis jau buvo parašytas, pamačiau pustuštį konteinerį!

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"