Paieška Lauko seminaras Taujėnų – Užulėnio miškų biosferos poligone (Anykščių RP)

Kur tu gyveni, geneli?..

Lauko seminaras Taujėnų – Užulėnio miškų biosferos poligone

Diana MARTINAVIČIŪTĖ

Anykščių regioninio parko vyriausioji biologė

 

Pavasaris! Vis labiau bunda gyvoji gamta, miško gyvenimas darosi vis šviesesnis ir įdomesnis, energingai iš žemės skverbiasi daigai, sprogsta medžių ir kamienų pumpurai, vis stipriau girdėti paukščių balsai... Ir kas gi galėtų būti abejingas tokiam gamtos atbudimui?.. Kai kurie iš mūsų einame į ją tiesiog pasidžiaugti, pabūti, pasisemti jėgų, kitiems – prasideda pats darbymetis!

Vykdant Europos ekologinio tinklo Natura 2000 reikalavimus, Lietuvoje buvo įsteigtos Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST), kuriose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervato, valstybinių parkų, direkcijų specialistai vykdo Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių stebėseną (monitoringą).

2007 m. be kitų paukščių rūšių turi būti vykdomas ir kai kurių geninių paukščių rūšių – baltnugarių genių (Dendrocopus leucotos), vidutinių genių (Dendrocopus medius), tripirščių genių (Picoides tridactylus), pilkųjų meletų (Picus canus) – stebėsena.

... Ankstų balandžio mėnesio rytą rinkomės į Anykščių regioninio parko direkcijos organizuojamą lauko seminarą „Geninių paukščių rūšių monitoringo vykdymas, jo ypatumai“.

Seminaras vyko Taujėnų – Užulėnio miškų bisoferos poligone, kuris yra įsteigtas, siekiant „išsaugoti Taujėnų – Užulėnio miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio, gervės, pilkosios meletos, vidutinio genio ir baltnugario genio populiacijas teritorijoje“. šiame poligone paplitę plačialapių medžių rūšių medynai: seni ąžuolai, liepos, klevai, uosiai, vinkšnos, veši beržynai bei juodalksnynai. Brandūs ir drėgni gerose augavietėse augantys medynai sudaro palankias veisimosi sąlygas įvairiems retiems paukščiams, o daug išlikusių sausų medžių teikia palankią gyvenimo aplinką įvairių rūšių geniams.

Susirinko tie saugomų teritorijų direkcijų specialistai, kuriems ir priskirta atlikti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių stebėsenos darbus paukščių apsaugai svarbiose teritorijose.

Nors rytas ir buvo gana ankstyvas, susirinko nemažai žmonių, ne tik iš aplinkinių teritorijų – Biržų, Krekenavos, Kauno marių, Sirvėtos regioninių parkų, bet ir iš tolimesnių parkų, tokių kaip Dieveniškių, Panemunių. Buvo ir keletas svečių, tiesiog besidominčių paukščių stebėjimu, vadinasi, tokie seminarai yra reikalingi. Nors vieta pakankamai gera, kad būtų galima išgirsti, pamatyti šios rūšies sparnuočius, tačiau oras pasitaikė gana vėjuotas ir apniukęs, tad paukščiai nebuvo labai aktyvūs. Gamtą sunku nuspėti, čia savi dėsniai...

Buvo numatyta apeiti vieną tyrimų barelį, kiekviename parinktame taške sustojant ir registruojant geninių paukščių rūšis. Seminarą pradėjo ir toliau Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistus mokė patyręs ornitologas Gediminas Brazaitis. Jis visiems pasakojo ir demonstravo sparnuočių balsų įrašus, aiškino kaip atskirti vieną geninių paukščių rūšį nuo kitos, tiek pagal balsą, tiek vizualiai, aiškinomės, kaip teisingai įvertinti medynų, kuriuose aptinkamos geninių paukščių rūšys, būklę. Seminaro dalyviai buvo labai aktyvūs, visiems kilo daugybė klausimų, kuriuos buvo bandoma išsiaiškinti. Monitoringas jau įsibėgėjęs, atlikti norisi teisingai, tačiau ne visiems mums pakanka žinių. Tad specialistų pagalba tokias atvejais labai praverčia.   

Baigę darbą susėdome prie laužo atsikvėpti, pasidalinome savo rūpesčiais, patirtimi. Būnant su tais žmonėmis jautėsi kažkoks sunkai apibūdinamas bendrumas. Imi ir pagalvoji: visi skirtingi - ir amžiumi, ir patirtimi, ir pomėgiais, bet štai tas bendras darbas išties suartina...

Galima tik pasidžiaugti, kad į šį lauko seminarą susirinko išties nemažai specialistų, kuriems nestinga entuziazmo. Norisi dar kartą dėkoti Gediminui Brazaičiui, kuris mums visiems išties labai padėjo geriau įsisavinti geninių paukščių rūšių stebėsenos metodiką. Tikimės, kad tokių suėjimų bus ir daugiau, nes tai iš tiesų labai reikalinga ir naudinga!..

 

Rasos Rutkauskienė, Anykščių regioninio parko vyr. ekologės, nuotraukos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"