Paieška Žinios, meilė ir pareiga – gimtinės žemės laisvei (Raseiniai)

Kiekvienam – po inkilą

Žinios, meilė ir pareiga – gimtinės žemės laisvei

Daina SUTKEVIČIENĖ

 

Tokiu skambiu pavadinimu Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos, Raseinių pagrindinės mokyklos mokiniai bei klubo „Atžalėlė“ nariai, vadovaujami mokytojos ekspertės Danutės Bajorinaitės, vykdė gamtamokslinį projektą, organizavo netradicines gamtamokslines pamokas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai.

Kiekvienais metais Pasaulinę Žemės dieną įdomiai ir išradingai pažymi mokytojos Danutės Bajorinaitės ugdytiniai. Prieš keletą metų buvo parengta spaudai ir išleista knyga „Atžaliečių žodis apie gamtą ir žmogų“, dar kitais metais buvo parengti, atspausdinti ir ugdymo įstaigoms padovanoti mokinių kūrybinių darbų plakatai ir t.t.

šiais metais, kartu su kitomis mokytojomis - Regina Malinauskiene ir Renata Ulvidiene - mokytoja ekspertė Danutė Bajorinaitė nusprendė įgyvendinti projektą, kuriame dalyvautų ne tik moksleiviai, bet ir rajono Savivaldybės specialistai.

... Kovo pabaigoje Savivaldybės antrasis aukštas ir didžioji salė prisipildė jaunatviško šurmulio. Prie įėjimo į salę buvo surengta inkilėlių paroda, demonstruojamas stendas su linkėjimais Savivaldybės darbuotojams, su moksleivių mintimis apie gamtą, žemę, ir pan. Vėliau Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vyko netradicinės gamtamokslinės pamokos.

Visiems renginio dalyviams buvo išdalinti lankstinukai, kuriuose išspausdinti ne tik gražūs posmai apie gimtinę, žemę, o ir projekto tikslai ir uždaviniai, pamokų tema ir jų vedantieji, o ir trumpos žinutės „Ar žinote, kad Raseinių rajone...“. Mokiniai susidomėję skaitė, kas ten parašyta.

Renginio pradžioje projekto dalyviai gražiai kreipėsi i Žemę. „Lietuvos žemele, tu tikrai telpi Čiurlionio delnuos, tu gintaro lašelis Žemės okeane. Tu nuostabiai graži savo spalvomis, garsais, miškais, paukščiais, upeliais, ežerais ir Baltija. Iš tavęs įkvėpimo semiasi kūrybingi, talentingi žmonės. Bet tu nori, kad tavyje įkvėpimo ieškotų tavo visi vaikai – mokslo žmonės, politikai, naujųjų technologijų kūrėjai, inžinieriai, genetikai, ekologai, verslininkai, ūkininkai, o ypač - jaunoji žmonijos karta“, - kalbėjo renginio vedantieji. Jie kvietė visus ne mintinai išmoktais žodžiais, o pilnaverte būtimi, praktiniais santykiais, aukšta pareigos kultūra gimtinei, tėviškei, Lietuvai ir pasauliui padėti gydyti Žemės  žaizdas.

Pirmąją netradicinę pamoką Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos ir Raseinių pagrindinės mokyklos vyresnių klasių mokiniams vedė  Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Raseinių rajono Žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas Antanas Bulzgis. Jis mokinius supažindino su rajono žemėvaldos situacija, supažindino su žemėtvarkininkų darbu. Moksleiviams įdomu buvo išgirsti, kokie žemėtvarkos darbai šiuo metu vykdomi mūsų rajone, kokiais prietaisais ir kaip yra atliekami žemės matavimo ir kiti darbai.

Apie žemės ūkio situaciją Raseinių rajone kalbėjo Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas. Jis vaizdžiai pristatė šių dienų ūkininkų darbus, jų siekius, problemas, supažindino su galimybėmis ūkininkams įsisavinti nacionalinę ir ES paramą. Vedėjas kalbėjo ir apie įvairius rajone ūkininkams organizuojamus konkursus, mokymus ir pan. Mokytojai Danutei Bajorinaitei Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas įteikė savo skyriaus parengtą metinę ataskaitą, su kuria mokiniai galės plačiau susipažinti jau savoje mokykloje. Mokytoja pažadėjo, jog, kartu su mokiniais išstudijavę gautus duomenis, parengs biologijos kabinete stendą, kuriame bus pateikti duomenys apie žemės ūkio situaciją mūsų rajone.

Apie ekologinės žemdirbystės vystymo problemas mūsų rajone, apie aktualiausias gamtosaugines problemas, apie mokinių dalyvavimą įvairiose akcijose kalbėjo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architekto tarnybos vyr. specialistas (ekologas) Vytautas Oržekauskas.

Klubo „Atžalėlė“ vadovė, biologijos mokytoja ekspertė Danutė Bajorinaitė, apibendrindama netradicines gamtamokslines pamokas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai, dėkojo Savivaldybės specialistams, kad jie nusprendė pabendrauti su moksleiviais, kad suteikė jiems daug įdomių, naujų ir naudingų žinių. Mokytoja savo pasisakymą užbaigė Vytauto Rimkevičiaus žodžiais: „Žemė neturi nei išrinktųjų, nei pasmerktųjų. Jinai reikalauja vieno - darbo. Reikalauja be jokių nuolaidų, nes ji – įkūnytas darbas...“ Mokiniai buvo raginami visą Žemės mėnesį – nuo kovo 20 –osios iki balandžio 22-osios - savo žiniomis, savo mažais, bet gražiais darbais prisidėti prie Žemės puoselėjimo. Juk yra tiek daug darbų: ir medelių sodinimas, ir mokyklos bei savo namų kiemų sutvarkymas, Dubysos pakrančių ir pamiškių valymas, kuriuos gali padėti atlikti ir mokiniai. Taip jie papuoštų Žemės veidą.

Netradicinių pamokų vedėjams – Antanui Bulzgiui, Arvydui Žukauskui, Vytautui Oržekauskui - mokiniai įteikė gražias ką tik sudygusių želmenų puokšteles bei pačių mokinių sukaltus inkilus. Visus kitus parodėlėje buvusius inkilus mokiniai padovanojo Savivaldybėje dirbantiems įvairių sričių specialistams. O šie dovanotus inkilus parsinešė ir pasikabino prie savo gyvenamųjų namų.

Tikimės, kad užsimezgęs gražus bendravimas ir bendradarbiavimas tarp pedagogų, mokinių ir Savivaldybės darbuotojų bus tęsiamas ir toliau.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"