Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. balandžio 23-29 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. balandžio 23-29 d.

 

Balandžio 23-25 d. Palangoje vyko ES Sanglaudos fondo Priežiūros komiteto posėdis. Jame dalyvavo Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis, ES paramos administravimo departamento direktorė Viktorija Maceikaitė ir ES fondų valdymo skyriaus vedėja Vilma Slavinskienė. Per posėdį aptarti bendrieji transporto ir aplinkos apsaugos sektorių klausimai, patvirtintų projektų įgyvendinimo eiga. Išsamesnė informacija: Vilma Slavinskienė, tel. 266 3533.

Balandžio 23–25 d. bendrame Lietuvos ir Rusijos sienos demarkacijos komisijos posėdyje Maskvoje dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius. Buvo numatoma galutinai suderinti sienos ženklų koordinačių ir aukščių nustatymo instrukciją, aptarti hidrografinių darbų instrukciją ir kt. Išsamesnė informacija tel. 233 2889.

Balandžio 23-27 d. Klaipėdoje - Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (HELCOM) fitoplanktono ekspertų darbo grupės susitikimas. Aptariamos svarbios dumblių grupės bei jų taksonomija ir kt. Išsamesnė informacija: Irina Olenina, tel. 8~46 410 459.


Balandžio 23-25 d. Briuselyje ES Tarybos darbo grupės posėdyje, skirtame pasirengti CITES šalių 14-ajai konferencijai ir bendrai ES pozicijai suderinti, dalyvavo AM Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistas Eugenijus Leonavičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3550.


Balandžio 23 d. Baltijos jūros regiono erdvinio planavimo komiteto posėdyje Kopenhagoje dalyvavo AM Erdvinio planavimo ir regioninės plėtros skyriaus vedėjas Aleksandras Gordevičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3609.

Balandžio 24 d. 16 val. Radviliškio savivaldybėje, 17 val. Rietavo savivaldybėje, balandžio 26 d 15 val. Raseinių savivaldybėje - Būsto agentūros rengiami susitikimai su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovais tokių namų modernizavimo klausimais. Išsamesnė informacija apie susitikimą Radviliškyje: Gražvydas Gaidamavičius, tel. 8~45 435 317, Rietave: Eugenijus šimonis, tel. 8~46 350 652, Raseiniuose: Arūnas Ašvydis, tel. 8~37 422 302.

Balandžio 24–28 d. tarptautinėje konferencijoje „Geologinės aplinkos integracija su kultūriniu paveldu turizmo plėtrai ir gamtinių nelaimių prevencijai“ Maltoje pranešimą apie Lietuvos patirtį ir tarptautinį bendradarbiavimą, naudojant geologinę informaciją darniai plėtrai, skaitys Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas. Išsamesnė informacija tel. 233 2482.

Balandžio 24 d. Briuselyje Europos Komisija surengė reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo paskirtųjų nacionalinių institucijų atstovų susitikimą. Jame dalyvavo AM Aplinkos apsaugos agentūros Informacijos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Danilevičius. Išsamesnė informacija tel. 212 6099.


Balandžio 24-27 d. tarptautinėje konferencijoje „Žemės ūkio biotechnologijos“ Krokuvoje (Lenkija) dalyvauja AM Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vyr. specialistė Odeta Pivorienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3564.


Balandžio 25 d. Lietuvos parodų centre „LITEXPO“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvavo tarptautinės specializuotos statybos ir remonto parodos „RESTA“ atidaryme.

Balandžio 25-29 d. Europos architektūros politikos forume Hamburge (Vokietija) dalyvauja Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė ir Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Gediminas Budreika. Išsamesnė informacija tel. 266 3620.


Balandžio 26-27 d. Briuselyje ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdyje klimato kaitos klausimais dalyvauja AM Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

Balandžio 26 d. Hoofddorpe (Olandija) rengiamame pasitarime dėl ketinimų prie ES geologijos tarnybų asociacijos steigti Europos ekonominio intereso grupę dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius. Išsamesnė informacija tel. 233 2889.

Balandžio 27 d. sostinės Kalnų parke Aplinkos ministerija ir jos Aplinkos apsaugos agentūra bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas rengia švaros akciją Bekešo kalno papėdei, šlaitams ir apžiūros aikštelei išvalyti. Kviečiamos prisidėti ir kitos organizacijos, bendruomenės, miesto gyventojai. Talkininkai rinksis 15 val. Kalnų parko Dainų slėnio estradoje. Išsamesnė informacija tel. 266 2813.

Balandžio 27 d. Vilniuje seminarą „Teritorinio planavimo ir upių baseinų valdymo integravimas“ organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra ir projekto „Institucinių gebėjimų stiprinimas tvarkant Nemuno upės baseiną“ vykdytojai. Jame dalyvaus Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, regionų aplinkos apsaugos departamentų ir jų agentūrų, savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų specialistai. Išsamesnė informacija: Kristina Kibildytė, tel. 266 2815.

Balandžio 27 d. Lietuvos geologijos muziejuje (Kauno g. 1a, Vievis) Geologo dienai skirtą talką surengs Lietuvos geologijos tarnyba. Išsamesnė informacija: Indrė Virbickienė, tel. 233 1535.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

 

 

Parodoje „RESTA“ – statybų ir būsto sektoriaus naujovės bei aktualijos

 


Balandžio 25 d. Lietuvos parodų centre „LITEXPO“ prasidėjo tradicinė, jau keturioliktoji, specializuota statybos ir remonto paroda „RESTA“. Ją atidarant dalyvavo aplinkos ministras Arūnas Kundrotas. Mūsų šalyje, pasak ministro, sparčiai auga statybos darbų mastai, statybos produktų gamyba bei pardavimas, todėl kasmet didėja ir „RESTOS“ dalyvių skaičius, ir ekspozicijų plotas. šiemet joje dalyvauja daugiau kaip 640 kompanijų iš 18 pasaulio šalių. Jų ekspozicijos įsikūrė 34,8 tūkst. kvadratinių metrų plote.
Supažindinti su statybų ir būsto sektoriaus naujovėmis, statybų rinkos naujienomis yra vienas svarbiausių šios parodos tikslų. Joje eksponuojamos statybinės ir interjero apdailos medžiagos, vėdinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų, pastatų elektros įrenginiai, statybinė technika, įrengimai, įrankiai ir kt. Čia taip pat bus pristatytos statybos ir remonto paslaugos, projektai. šiemet parodos tematiką papildė ir nauja tema – privačios aplinkos tvarkymas bei projektavimas.
Į daugelį klausimų, susijusių su teritorijų planavimu, statyba, gyventojų apsirūpinimu būstu, „RESTOS“ lankytojams atsakys Aplinkos ministerijos, Būsto agentūros specialistai. Jie visas keturias parodos dienas konsultuos informaciniame ministerijos stende Nr. 3.01A.
Visus, kurie domisi senų daugiabučių atnaujinimu, turėtų sudominti Aplinkos ministerijos balandžio 25 d. surengtoji konferencija, skirta Lietuvos būsto strategijos įgyvendinimui aptarti „LITEXPO“ konferencijų salėje. Daugiabučių modernizavimo procesas, pasak aplinkos ministro Arūno Kundroto, vis labiau įsibėgėja, o gerokai padidinta valstybės parama – dabar finansuojama iki 50 proc. visos namo renovacijos vertės – leidžia tikėtis, kad į šį procesą aktyviau įsijungs ir patys gyventojai, ir statybų verslo atstovai, ir savivaldybės.
Savivaldybių funkcijas teritorijų planavimo,urbanistikos ir architektūros srityse per konferenciją aptarė Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Gintautas Tiškus. Daugiabučių namų modernizavimo programa ir ES struktūrinių fondų panaudojimas probleminėse teritorijose – Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėjos Elvyros Radavičienės pranešimo tema. Kaip minėtoji programa yra įgyvendinama, supažindino Būsto agentūros direktorius Valius Serbenta. Apie socialinio būsto fondo plėtrą kalbėjo Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktoriaus pavaduotojas Vytautas Jonaitis. Gyvenamųjų namų naudojimo priežiūros sistemą aptarė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkė Gražina Lygnugarienė.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 04 24

 

 

Už savavališkas statybas bus baudžiama griežčiau

 


Praėjusią savaitę Seimas pritarė Vyriausybės pateiktam Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pakeitimo įstatymo projektui, kurį parengė Aplinkos ministerija. Patobulintas ATPK numato griežtas priemones savavališkų statybų prevencijai užtikrinti ir jų padariniams veiksmingiau šalinti, taip pat atsakomybę už kitus su statyba susijusius pažeidimus. Pakeitimai įsigalios, kai minėtąjį įstatymą pasirašys šalies Prezidentas ir jis bus paskelbtas ,,Valstybės žiniose“.
Pakeistasis ATPK už statybą be statybos leidimo mieste arba saugomoje teritorijoje numato nuo 5 tūkst. iki 25 tūkst. litų baudą, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 25 tūkst. iki 40 tūkst. litų. Administracinė atsakomybė bus taikoma ne tik už statybą be leidimo, bet ir už Statybos įstatymo nurodytų esminių statinio projekto sprendinių pažeidimus. Siekiant išvengti gaisrų ir apsaugoti statinius nuo pavojingų deformacijų, griežčiau bus baudžiami statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikantys asmenys.
Atsakyti teks ir už kitus su statyba susijusius pažeidimus, už kuriuos ligi šiol administracinė atsakomybė nebuvo taikoma. Bauda bus skiriama ir už statinio projekto parengimą, ir už projekto ar paties statinio ekspertizės atlikimą neturint teisės užsiimti tokia veikla.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 04 23

 

 

šiemet bus atkurta daugiau kaip 9 tūkst. ha miško

 

šį savaitgalį miškininkai numato užbaigti pavasarinius miško atkūrimo ir įveisimo darbus. šiemet, kaip sakė Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras Kanapienis, bus atkurta 9153 ha miško. Daugiau kaip trečdalį šio ploto užims savaime atželsiantys miškai. Jau baigiami pasodinti ir nauji miškai, kuriems urėdijų administruojamuose valstybiniuose miškuose buvo numatyta per 1300 hektarų. Dalį šio ploto – apie 185 ha – miškininkams padėjo apželdinti talkininkai. Pavasarinės miškasodžio talkos jau tapo gražia tradicija. Jų šį mėnesį surengta gerokai per šimtą.
Pustrečio hektaro – tokį plotą mišku, daugiausia pušaitėmis, apsodino Aplinkos ministerijos darbuotojai kartu su ministru Arūnu Kundrotu, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Broniumi Bradausku ir kitais parlamentarais, Seimo darbuotojais, aplinkosaugos temomis rašančiais ir TV bei radijo laidas kuriančiais žurnalistais. Balandžio 18 d. vykusi talka buvo skirta Romos sutarties, kuria prasidėjo Europos vienijimosi procesas, penkiasdešimtmečiui. Talkininkai triūsė Trakų urėdijos Ropėjų girininkijoje. Jos teritorijoje, pasak Trakų miškų urėdo Vyganto Merkio, yra 5845 ha miškų, iš jų valstybinės reikšmės miškai užima 3545 ha. Kadangi šioje girininkijoje kasmetinė kirtimų biržė, palyginti su kitomis dešimt Trakų miškų urėdijos girininkijų, yra didžiausia, todėl čia ir želdoma daugiausia miško – 45 ha.
Privačių žemių savininkai, naudodamiesi Europos Sąjungos paramos fondų lėšomis, mišku turėtų apželdinti 2335 ha žemės ūkio veiklai netinkamų žemių. Per trejus metus nenašioms žemėms užsodinti želdiniais numatoma panaudoti apie 80 mln. litų ES paramos. Miškų urėdijos privačių žemių savininkams teikia miško atkūrimo ir įveisimo paslaugas – aprūpina sodmenimis, atlieka sodinimo darbus ir kt. Per šiemetinį želdinimą tokių paslaugų suteikta daugiau nei 2 tūkstančiams savininkų 5 tūkst. ha plote.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 04 20

 

 

Visuomenei – kuo daugiau galimybių dalyvauti priimant sprendimus dėl GMO

 

Balandžio 18 d. Vyriausybė kreipėsi į šalies Prezidentą ir paprašė teikti Seimui ratifikuoti Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais pakeitimą.

šią Konvenciją, kuri buvo priimta 1998 m. Danijos mieste Orhuse, Lietuva ratifikavo 2001 metais, kai tik ji įsigaliojo. Prie šios tarptautinės sutarties yra prisijungusios 39 šalys. Jų atstovai per susitikimą 2005 m. Alma Atoje priėmė Konvencijos pakeitimą, kad joje numatytos visuomenės informavimo bei dalyvavimo priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais procedūros būtų taikomos ir genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) atžvilgiu. Tai pirmosios konkrečios tarptautinės nuostatos, kaip visuomenė gali dalyvauti priimant sprendimus dėl GMO. Europos Taryba 2006 m. gruodį nusprendė, kad ES valstybės turi ratifikuoti minėtąjį Konvencijos pakeitimą.

šis pakeitimas, kai jis bus ratifikuotas, įpareigos, prieš priimant sprendimus dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką ir pateikimo rinkai, užtikrinti ankstyvą bei efektyvų visuomenės informavimą ir galimybes jai dalyvauti priimant tuos sprendimus. Nustatyta, kokia informacija negali būti konfidenciali, kokius dokumentus reikia pateikti visuomenei. Kiekviena Konvencijos šalis taip pat privalo užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procedūros vyktų skaidriai ir apie jas būtų viešai pranešama. Priimant sprendimus dėl GMO reikia atsižvelgti į visuomenės dalyvavimo procedūrų išvadas. Sprendimo tekstas turi būti viešai prieinamas.

Lietuvoje visuomenei teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų bei produktų naudojimo ir gauti apie tai informaciją suteikia Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas. Kaip ji šia teise gali pasinaudoti, nustato 2003 m. aplinkos ministro patvirtinta Visuomenės informavimo ir dalyvavimo išduodant leidimus GMO naudojimui tvarka.

 

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

2007 04 18

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"