Paieška Aš skuzdėlytė Greitutė, kreipiuosi į jus, kad man padėtumėte.

Mielieji žmonės, padėkite, gelbėkite!

Aš, mažiausia Lietuvos gyventoja, skuzdėlytė Greitutė, kreipiuosi į jus, kad man padėtumėte.

 

Gyvenu be šeimos jau visą mėnesį. Mano artimieji žuvo pavasarį, deginant žolę. O pievą padegė nedorėliai vaikai. Sudegė pusė mano šeimos, kiti žuvo kartu su kiaušinėliais, kai berniukai sugriovė skruzdėlyną. Aš likau sveika, bet neturiu, kur gyventi.

Esu darbščiausia, greičiausia bei mažiausia skuzdėlytė pasaulyje. Tvarkau gamtą, mišką šluote iššluoju nuo dvėselienos. Mes, skruzdės, naudingos, kai reikia sutvarkyti gamtą. Sunešame visokius šapus bei nukritusius medžių lapus. Iš jų  pasidarome tvirtovę- skruzdėlyną. Tenai mano draugės skruzdės sudeda kiaušinėlius ir išsirita vaikučiai. Mes ne tik mokame suręsti būstą, bet ir apsiginti nuo priešų. Visų galingiausia yra skruzdžių motinėlė. Ji visą dieną prižiūri savo būstą, kol aš ir jaunesnės skruzdės dirbame.

... Nelaukiu vasaros. Atvažiuoja stovyklautojai, prišiukšlina, siaubingai triukšmauja. Nepatinka ir tie žmonės, kurie eidami pro skuzdėlyną būtinai jį pakapsto. Gerbiu ir myliu tuos, kurie surenka šiukšles. Dievinu vaikus, aptveriančius skruzdėlynus.

Nekenčiu girtų pašlemėkų, kurie nugriūna į mano namus, tada aš jiems padarau, kad skaudėtų...

Norėčiau padėkoti mūsų miško girininkui. Jis - nuostabus, labai geras bei darbštus žmogus. Myli gamtą. Nenuskriaustų nė vieno žvėrelio, o beglobius šunis priglaudžia savo namuose. Mokykloje yra toks ''Jaunųjų miškininkų būrelis'', kuriam vadovauja mūsų miško girininkas. Moko jis vaikus neskriausti gyvūnų, mylėti žvėrelius. Miške, jo dėka, nėra nei vieno neaptverto skruzdėlyno. Miškininkas įrengė stovyklavietes, kad poilsiautojai turėtų kur įsikurti. Prižiūri gamtą, nes jam gamta - antri namai. Tačiau jis vienas, be kitų pagalbos, bejėgis.

Mielieji žmonės, kreipiuosi į Jus. Padėkite išgyventi tokioje užterštoje gamtoje. Didieji žmonės, nevažinėkite automobiliais po mišką, nes po ratais žūva daug gyvūnų, tarp jų - ir mano šeimyna. Geriau sėskite ant dviračių ir minkite į stovyklavietes. Nekurkite laužo ten, kur nėra laužavietės. O šiukšles vežkite namo ir išmeskite sąvartyne. Neterškite ežero, nepilkite visokių atliekų, nes mano draugėms žuvims tai kenkia. Prižiūrėkite savo vaikus, kad nesektų jūsų pavyzdžiu ir nešiukšlintų. Nedaužykite stiklų, - kai saulutė pašviečia, sausa žolė nuo jų gali net užsidegti. Tada žūtų daug žvėriukų, sudegtų miško paklotė, medžiai, augalai.

Mylėkite ir gerbkite mane bei mano draugus. Jei būsime mes, būsite ir jūs. Iki pasimatymo, mano mielieji draugai!

 

Skruzdėlytės Greitutės mintis užrašė Molėtų r. Joniškio vidurinės mokyklos šeštokė, žurnalistų būrelio narė Auksė LUKOšEVIČIŪTĖ.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"