Paieška Atsinaujinančių šaltinių energija – ateities energija

Atsinaujinančių šaltinių energija – ateities energija

Ugnė POCIŪTĖ

Kauno moksleivių aplinkotyros centro metodininkė

 

Dabartinė civilizacija daugiausia naudoja iškastinį kurą, t.y. akmens anglis, naftą, gamtines dujas. Apie 80 proc. visos ES energijos pagaminama iš iškastinio kuro. Tai - neatsinaujinantys energijos šaltiniai, kuriems susidaryti reikėjo milijonų metų. Žmonijai vartojant didžiulius energijos kiekius, šie ištekliai sparčiai senka. Be to, iškastinio kuro naudojimas labai kenkia gamtai: teršiamas oras, o tai lemia visuotinį atšilimą ir klimato kaitą.

Nuo seno žmonės išmoko naudotis saulės šiluma, vėjo energija, medieną panaudoti šildymui ir maistui gaminti.

Paskutiniais metais itin sparčiai plečiantis informacinėms technologijoms, mokiniai vis labiau atitrūksta nuo gamtos. Mažėja domėjimasis gamta, noras ją pažinti, tuo pačiu mažėja ir domėjimasis gamtos mokslais, o mokyklose dirbantys mokytojai neturi galimybių tiesiogiai bendrauti su mokslininkais ir sužinoti mokslo naujienas. Todėl Kauno moksleivių aplinkotyros centras 2006 m. rugsėjo – 2007 m. kovo mėnesiais vykdė projektą „Atsinaujinančių šaltinių energija – ateities energija“. Jo tikslas – vykdyti mokytojų ir mokinių ekologinį švietimą, formuoti mokinių ekologinę kultūrą, aplinkosaugos nuostatas, skatinti asmeninę atsakomybę už aplinką. Projekto rėmėjas – Jungtinė Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos karalystės ambasada Lietuvoje. Projekto partneris – Lietuvos energetikos institutas.  

Įgyvendinant projektą 2006 m. spalio – 2007 m. vasario mėn. dešimtyje Kauno miesto ugdymo įstaigų buvo suorganizuoti seminarai–diskusijos mokiniams. Užsiėmimų metu pristatyta aktuali ekologinė problema – klimato kaita, supažindinta su jos priežastimis ir pasekmėmis, su vienu iš šios problemos sprendimo būdų – atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu. Seminarai–diskusijos suorganizuoti Maironio ir „Saulės“ gimnazijose, Vinco Kudirkos, Kovo 11-osios, Kalniečių, „Atžalyno“, šv. Mato, šilainių, Dainavos ir „Žiburio“ vidurinėse mokyklose. Užsiėmimuose dalyvavo per šešis šimtus 9-12 klasių mokinių.

Kitas projekto etapas - seminarai gamtos mokslų mokytojams. Kadangi mokyklose dirbantys pedagogai neturi galimybių tiesiogiai bendrauti su mokslininkais, sužinoti apie jų darbus, mokslo naujienas, todėl Lietuvos energetikos institute suorganizuoti trys seminarai. Jų metu instituto mokslininkai apžvelgė dabartinę atsinaujinančios energetikos (vėjo, saulės, biomasės, net vandenilio energetikos) situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, perspektyvas ir plėtros galimybes, jos svarbą ir reikšmę aplinkos būklės gerinimui.

Norint įtraukti mokinius į projekto veiklą, buvo organizuojamas konkursas „Mokykla – energija – aplinka“. Jo tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą efektyvaus energijos vartojimo klausimais, formuoti teigiamą požiūrį į ekologiškai švarių, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų diegimą. Konkurso „Mokykla – energija – aplinka“ tema – Jūsų mokykla po 10 metų efektyviai vartojant energiją ir naudojant atsinaujinančių šaltinių energiją. Konkurse dalyvavo 80 mokinių iš 20 Kauno miesto ugdymo įstaigų, pateikti 36 kūrybiniai darbai. Pateiktų darbų forma įvairi: rašiniai, piešiniai, maketai, specialiomis kompiuterinėmis programomis sukurti pristatymai, filmukas. Smagu, kad mokiniai neliko abejingi šiam konkursui, kad jie kupini idėjų, kurias puikiai perteikė savo kūriniuose. Džiugu, kad mokinių darbų pristatymuose ir pateikime pakankamai profesionaliai naudojamos skaitmeninės technologijos.

Kovo 21 d. suorganizuota ekskursija į atsinaujinančios energijos išteklius naudojančius objektus. Ekskursijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su ekologiškai švaraus kuro (pjuvenų briketų) gamyba ir vėjo energijos panaudojimu Juragiuose, mažosios hidroenergetikos situacija bei hidroenergijos panaudojimu 2006 m. atstatytoje Puskelnių hidroelektrinėje (Marijampolės sav.) bei biomasės naudojimu šilumos gamybai Vilkaviškyje. Kovo 27 d. Kauno moksleivių aplinkotyros centre įvyko paskutinis projekto „Atsinaujinančių šaltinių energija – ateities energija“ renginys – baigiamoji projekto konferencija. Joje dalyvavo garbingi svečiai iš Jungtinės Karalystės ambasados – ambasadorius Colin Roberts ir projektų koordinatorė Kristina Tumosaitė. Į renginį susirinko projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai. Konferencijos metu buvo apibendrinta projekto veikla, pasiekti rezultatai, aptartas mokinių darbų konkursas „Mokykla – energija – aplinka“  ir įrengta jo darbų parodėlė, apdovanoti nugalėtojai ir dalyviai, pristatyti jų kūrybiniai darbai.

Mokytojai seminarų bei ekskursijos metu įgytas naujas žinias galės panaudoti mokinių švietimui, jų žinių gilinimui, skleisti mokyklos bendruomenėje. Naujas žinias apie efektyvų energijos vartojimą galės praktiškai panaudoti ne tik mokykloje, bet ir savo namuose.

Nuoširdžiai dėkojame Jungtinės Karalystės ambasadai Lietuvoje už suteiktą finansavimą projekto įgyvendinimui, Lietuvos energetikos instituto administracijai, Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos darbuotojams už nuoširdžią pagalbą įgyvendinant projektą, mokytojams, padėjusiems suorganizuoti seminarus-diskusijas mokyklose bei visiems mokytojams ir mokiniams, susidomėjusiems šiuo projektu ir dalyvavusiems jo renginiuose.

 


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"