Paieška Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurso „...Pavasario diena žiemą maitina“ n

Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurso „...Pavasario diena žiemą maitina“ (Eugenija šimkūnaitė) nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkursas toliau vadinamas Konkursu ,,...pavasario diena žiemą maitina“ (Eugenija šimkūnaitė) yra viena iš tautinio, pilietinio ir etnokultūrinio ugdymo,

kūrybinės raiškos skatinimo formų.

2. Konkursu siekiama:

  2.1. Ugdyti vaikų ir jaunimo dvasines vertybes, kūrybines kompetencijas, paremtas gamtos stebėjimais, etnokultūrinėmis žiniomis.

  2.2. Pasidalyti įvairių regionų bendruomenių kūrybine ir etnografine patirtimi, palyginti papročius, tradicijas, įvairių amžiaus grupių žmones skatinti bendrai veiklai.

 II. Konkurso organizavimas

1. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

2. Konkurso dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai, būreliai, klubai, kiti vaikų ir jaunimo sambūriai, šeimos.

3. Konkurso I etapą organizuoti rekomenduojame kovo–balandžio mėnesiais šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, klubuose, kitose bendruomenėse.

4. Konkurso baigiamieji etapai vyks 2007 m. gegužės 23 ir gegužės 28 dienomis Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre (Džiaugsmo g. 44, Vilnius): gegužės 23 d. kūrybinius darbus pristato šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, jų šeimos; gegužės 28 d. – šalies bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai, šeimos, būreliai, klubai, bendruomenės.

5. Dalyviai gali teikti:

5.1 kūrybinių darbų aplankus, kuriuose gali būti surinkta ir įvairiai pateikta Konkurso temą atitinkančios dainos, žaidimai, inscenizacijos, skaitymai, papročiai, žmonių darbų (ypač vaikų), pavasario švenčių aprašymai, fenologiniai stebėjimai, jų palyginimas su literatūros duomenimis, pavasario darbų kalendoriai, piešiniai.

5.2. Vaizdajuostėse, kompaktinėse plokštelėse įrašyta vestų švenčių, parodų medžiaga, dainos, senesnių žmonių pasakojimai, dalyvių kūrybos darbai.

7. Kūrybiniai darbai bei anketos siunčiamos organizatoriams iki gegužės 15 d. adresu: Konkursui ,,...pavasario diena žiemą maitina“ (Eugenija šimkūnaitė), Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, LT-11302, Vilnius. Arba el. p. i.peciuliene@gamtininkai.lt

7.1. Geriausių darbų autoriai bus kviečiami į Konkurso baigiamuosius etapus

8. Konkursui pristatytus darbus vertino Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

III. Partneriai

 10. Eugenijos šimkūnaitės labdaros  ir paramos fondas.

11. Utenos rajono Tauragnų Eugenijos šimkūnaitės pagrindinė mokykla.

 IV. Finansavimas

 12. Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

13. Paramą teikia sveikatos laikraščio ,,Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos“, žurnalo „Bitutė“ redakcijos, leidykla ,,Žuvėdra“, kitos įstaigos, fondai, fiziniai asmenys.

 

Konkurso koordinatorė: Irena Pečiulienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Renginių organizavimo skyriaus metodininkė, papildomojo ugdymo pedagogė metodininkė. Tel.8-5 267 1930, el. p. i.peciuliene@gamtininkai.lt

 


Vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurso ,,…pavasario diena žiemą maitina’’

 (Eugenija šimkūnaitė) dalyvių anketa

    

1.Įkimokyklinės įstaigos, mokyklos, sambūrio pavadinimas, el. p., tel., faks. 

2.Darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius(jei keli, surašyti visus).

3.Darbo vadovas(vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kontaktinis telefonas arba el. p.)

4.Įkimokyklinėje įstaigoje, mokykloje dalyvavo…………..žmonių.

5.Konkurso baigmėje darbus siūlome pristatyti (dalyvių sąrašas).

 

Anketą pildė:                  ___________________                            __________________________

                                                                 (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"