Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. balandžio 30-gegužės 6 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. balandžio 30-gegužės 6 d.

 

Gegužės 1-4 d. Briuselyje vykstančiame Europos Komisijos valdymo komiteto posėdyje ir nacionalinių ekspertų susitikime dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Varvara Daubarienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3503.

Gegužės 2 d. Europos Komisijos darbo grupės požeminio vandens apsaugos metodiniams dokumentams rengti pasitarime Berlyne dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius ir Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas. Išsamesnė informacija tel. 213 6272.

Gegužės 2-3 d. Briuselyje vykstančiame ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdyje dėl šeštosios aplinkos veiksmų programos priežiūros ir komitologijos procedūrų dalyvauja AM Aplinkos strategijos departamento ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Ligita Vaičiūnienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3536.

Gegužės 2-4 d. Isproje (Italija) vyksta EK Generalinio direktorato, Jungtinio tyrimų centro, Sveikatos ir vartotojų apsaugos instituto bei Europos cheminių medžiagų biuro Toksikologijos ir cheminių medžiagų skyriaus esamų ir naujų cheminių medžiagų Techninio komiteto posėdžiai. Dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros vyr. specialistas Rimantas Vilčinskas. Išsamesnė informacija tel. 212 6098.

Gegužės 4 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvaus šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno atidaryme. Išsamesnė informacija tel. 266 3481.

Gegužės 5 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvaus vandentvarkos darbuotojų profesinei dienai skirtame renginyje Druskininkuose. Išsamesnė informacija tel. 266 3481.

Gegužės 6 d. tarptautiniame ES šalių seisminių stebėjimų tinklo koordinaciniame seminare Bukarešte dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė. Išsamesnė informacija tel. 233 46 42.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

 

 

EK atstovė pažymėjo Lietuvos pažangą panaudojant ES paramą aplinkosaugai

 

Per pastarąjį pusmetį Lietuva padarė didelę pažangą panaudodama aplinkosaugai skirtas ES Sanglaudos fondo lėšas. Taip padėtį įvertino Europos Komisijos Regioninės politikos direktorato skyriaus, atsakingo už aplinkosaugos projektų įgyvendinimą Danijoje, švedijoje ir Lietuvoje, vadovė Judit Torokne Rozsa. Ji dalyvavo praėjusios savaitės pradžioje Palangoje vykusiame ES Sanglaudos fondo Priežiūros komiteto posėdyje. Tokie posėdžiai, kurių metu apžvelgiama, kaip mūsų šalyje vykdomi ES finansuojami transporto ir aplinkos sektorių projektai, rengiami kas pusmetį. šis – jau penktasis.
Palangoje Priežiūros komitetas, kurį sudaro Europos Komisijos, Aplinkos, Finansų ir Susisiekimo ministerijų atstovai, aptarė dabar Lietuvoje vykdomų 30 stambių aplinkosaugos projektų – 11 atliekų tvarkymo ir 19 vandentvarkos – eigą. Jie turi būti įgyvendinti iki 2010 m. pabaigos. šiems projektams iš Sanglaudos fondo skirta 1,9 mlrd. litų ES paramos. šiuo metu, pasak Aplinkos ministerijos sekretoriaus Inesio Kiškio, ketvirtadalis šios sumos jau išmokėta už atliktus darbus. Pernai buvo išmokėta per 330 mln. litų – beveik dvigubai daugiau negu 2005 metais.
Dalis šio fondo finansuojamų projektų jau įgyvendinta. Tai nauji nuotekų valymo įrenginiai Druskininkuose, Jonavoje ir Radviliškyje, išplėtotos ar rekonstruotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemos Vilniuje, Mažeikiuose, Druskininkuose, Jonavoje ir Radviliškyje, įrengtos organinių atliekų kompostavimo bei didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės Druskininkuose ir didžiųjų atliekų aikštelės Tauragėje, Jurbarke, šilalėje bei Pagėgiuose, pirmasis modernus regioninis sąvartynas bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė šiauliuose ir kiti vandentvarkos bei atliekų tvarkymo projektai.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 04 27

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"