Paieška 13-oji tarptautinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“

Gamta ir ugdymas

13-oji tarptautinė  konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“

Augustas UKTVERIS

 

2007 04 20-21 Kaune (Radvilėnų vidurinėje mokykloje bei Lietuvos zoologijos sode) vyko 13-oji konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“. Toks renginys organizuojamas kasmet, vis skirtingame šalies regione (pernai vyko Kėdainiuose).

„Labai džiaugiuosi, kad Kauno Radvilėnų vidurinė mokykla (joje – 51 mokytojas ir apie 600 moksleivių) bei Lietuvos zoologijos sodas šiemet prisiėmė kilnias mūsų tradicinės bei kasmetinės tarptautinės konferencijos partnerių naštą“, - sakė renginio pradžioje jo įkvėpėjas bei vienas iš esminių organizatorių, šiaulių universiteto profesorius Vincentas Lamanauskas, kartu sveikindamas ir svečius bei dalyvius, atvykusius iš Rusijos, Baltarusijos, Latvijos...

Susirinkusiems į plenarinį posėdį (renginio registratoriai patikino, jog yra apie 150 dalyvių) koncertavo mokyklos saviveiklininkai, vadovaujami pedagogių Ritos Kižauskienės ir Irenos Rimkevičienės.

Renginyje Kaune dalyvavo ir žinoma šalies ekologinio ugdymo entuziastė bei puoselėtoja prof. Elena šapokienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Toma Lileikienė, Lietuvos zoologijos sodo direktorius Vaclovas Dumčius, Radvilėnų vidurinės mokyklos direktorė Dalia Valintėlienė, Lietuvos mokslininkai bei pedagogai, kurie neabejingi gamtamoksliniam ugdymui.

„Džiaugiamės šios konferencijos organizatorių ryžtu dirbti nuolat, rengti tokius renginius kasmet... Malonu čia matyti pažįstamus ir mielus veidus, tokius kaip Vincentas Lamanauskas, Elena šapokienė, Laimutė Bunikienė... Ypač malonu, jog į šią tarptautinę konferenciją, vykstančią Kaune, atvyko svečiai iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos. Sveikinu juos, kaip ir visus konferencijos dalyvius, ypač mokytojus iš mūsų miesto.

Labai svarbu, kai atkreipiamas dėmesys į mokymą ir ugdymą, nes ugdymas visada turi būti greta. Tikiuosi, jog ši konferencija šiame darbo bare kokio taško nepadės, tikiu, jog bus tik daugtaškis...“, - sakė Toma Lileikienė.

Beje, šių eilučių autoriui teko dalyvauti ir pirmojoje tokioje konferencijoje, teikusiai pradžią šiai kilniai veiklai. Pirmasis renginys vyko 1995 metais Panevėžio rajono Upytės pagrindinėje mokykloje, kuriai tuomet ir vadovavo Vincentas Lamanauskas. Jis, baigiantis plenariniam posėdžiui, nuoširdžiai dėkojo šios konferencijos organizacinio komiteto nariams, nes nuo jų kruopštaus darbo priklausanti šio renginio sėkmė. Vincentas Lamanauskas palinkėjo, jog Kaunas (čia konferencijoje perskaityta daugiau nei 50 pranešimų) tikrai patiks visiems renginio dalyviams. Tačiau kitąmet, nors būtų kalbama, jog reikia vėl rinktis Kaune, reikėtų važiuoti į gamtamokslinio ugdymo tradicijomis garsėjantį Utenos kraštą.

 

 

Pagrindines XIII konferencijos problemines sritys:

* Gamtotyrinė moksleivių veikla formaliojo ugdymo sistemoje;

* Gamtamokslinio ugdymo proceso tobulinimas pradinėje mokykloje;

* Moksleivių domėjimasis gamtamoksliniais dalykais ir jo skatinimas;

* Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: filosofiniai aspektai;

* Gamtamokslinis išsilavinimas;

* Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai;

* Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

* Neformalus gamtamokslinis ugdymas;

* Gamtojautos ugdymas;

* Gamtamokslinio ugdymo materialine bazė ir kt.

 

 

Konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ rengėjas – mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ (šiauliai). Tryliktosios mokslinės praktinės konferencijos partneriai: Lietuvos zoologijos sodas, šiaulių universiteto Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras, VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ (savaitraštis „Žaliasis pasaulis“), Kauno Radvilėnų vidurinė mokykla, leidykla „Lucilijus“.

 

Konferencijos Kaune rėmėjai: UAB „Miesto sodas“, leidykla „Lututė“, leidybos įmonių grupė „šviesa“ ir „Alma littera“.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"