Paieška Jiems duota teisė nuodyti?..

Jiems duota teisė nuodyti?..

 

2006 metais Aplinkos ministerija savo interneto puslapyje www.am.lt paskelbė pranešimą spaudai, kad UAB ”Neo Group” bendrovės gamykla „Klai-PET“ Rimkuose bus uždaryta, jeigu jos išmetimai ir toliau viršys leistinas taršos normas. Praėjo beveik metai, tačiau nepastebime jokių taršos sumažėjimo požymių: nemalonus kvapas kaip buvo, taip ir liko, o naktimis tarša padidėja ypatingai – neįmanoma atsidaryti langų (pietinėje miesto dalyje).

Todėl ekologinis klubas “Žvejonė” raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją - prašėme informuoti visuomenę apie tai, kokie taršos matavimai buvo atlikti ”Klai-PET” bei “Indorama” gamyklose nuo 2006 metų pradžios iki dabar, kokios nuobaudos buvo taikytos šioms gamykloms už aplinkos teršimą.

Taip pat ekologinis klubas “Žvejonė” informuoja visuomenę, kad artimiausiu metu ketinamas duoti leidimą trečiai „Klai-PET“ gamyklos linijai atidaryti. Ekologinio klubo “Žvejonė” nariai mano, kad visuomenės informavimas apie šių gamyklų poveikį aplinkai bei gamyklų išmetimų kontrolė yra vykdomi nekokybiškai, todėl neturi būti duodami leidimai naujiems taršos šaltiniams, kol nebus užtikrinta pakankama tokių įmonių kontrolė bei visuomenės dalyvavimas tokių įmonių kontrolės procese. Taip pat ekologinis klubas “Žvejonė” kreipėsi į Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybes, kad jos inicijuotų šių gamyklų veiklų įvertinimą pagal jų atitikimą ES direktyvose 85/337/EEC ir 96/61/EC nurodytas nuostatas.

Ekologinio klubo “Žvejonė” nariai nepritaria pradėtų skandalų numalšinimui ir sieks, kad jeigu Aplinkos ministerija paskelbė apie chemijos gamyklos „Klai-PET“ vykdomą taršą, tai ta tarša ir būtų pašalinta. Mes nepritariame tokiam valdžios institucijų darbo stiliui, kuris apsiriboja viešųjų ryšių akcijomis ir nepereina į realius veiksmus.

Kontaktai: el. paštas: tel.: 8 623 76236;  egle@zvejone.lt 

 

Ekologinio klubo “Žvejonė” inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"