Paieška LJGC konkurso protokolas

Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso “Paslaptingas, švelnus, nenusakomas grožis / ten šnibžda mano vardą svyruokliuose medžiuose” (O.Milašius) vertinimo komisijos protokolas (2007-04-28 Nr.VD1-02, Vilnius)

 

Konkurse dalyvavo: 192 mokiniai iš 8 miestų, 32 rajonų

Kūriniai buvo vertinami 4 sekcijose: poezijos, prozos, miniatiūrų, publicistikos.

Vertinimo komisija (Albina Niuniavienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus pavaduotoja; Alma Karosaitė, poetė; Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė; Gintarė Adomaitytė, rašytoja; dr. Loreta Jakonytė, literatūros kritikė; Rūta Žukaitytė, VU studentė; Virginija Drobelytė, LJGC metodininkė), vadovaudamasi Konkurso nuostatais, nutaria:

1. Konkurso nugalėtojais pripažinti ir už kūrinių meniškumą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais bei rėmėjų prizais apdovanoti šiuos mokinius:

1.       Tomą Petrulį, Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinį (poezijos sekcija);

2.       Valdą Zakarą, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 4 klasės mokinį (poezijos sekcija);

3.       Živilę Rasimaitę, Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinę (poezijos sekcija);

4.       Aurimą Vėtą, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos 3 klasės mokinį (poezijos sekcija);

5.       Simoną Smirnovą, Ignalinos rajono gimnazijos 4 klasės mokinę (poezijos sekcija);

6.       Gabrielę šiaulytę, Kretingos pranciškonų gimnazijos 7 klasės mokinę (poezijos sekcija);

7.       Deimantę Daugintytę, Kretingos pranciškonų gimnazijos 2 klasės mokinę (poezijos sekcija);

8.       Birutę Pipiraitę, Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos 11 klasės mokinę (prozos sekcija);

9.       Eglę Bliūdžiūtę, šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 7 klasės mokinę (prozos sekcija);

10.   Andrių Gervelį, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 2 klasės mokinį (prozos sekcija);

11.   Oną Deveikytę, Vilniaus Žemynos gimnazijos 3 klasės mokinę (prozos sekcija);

12.   Aureliją Meškaitę, Ukmergės „šilo“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinę (prozos sekcija);

13.   Laurą Jackevičiūtę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos  1 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);

14.   Juniją Tamošiūnaitę, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);

15.   Mildą Orlickaitę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 4 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);

16.   Justiną Nečiūnaitę, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos 3 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);

17.   Audrą Padlipskaitę, Ukmergės rajono Želvos vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (publicistikos sekcija);

18.   Martiną Ruginytę, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2 klasės mokinę (publicistikos sekcija);

19.   Rimantę Jarockytę, Panevėžio „šaltinio“ vidurinės mokyklos 7 klasės mokinę (publicistikos sekcija);

20.   Astą Bandzaitę, šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos 3 klasės mokinę (publicistikos sekcija);

 

2. Už sėkmingą dalyvavimą konkurse Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais ir rėmėjų prizais apdovanoti šiuos mokinius:

 1. Rūtą Griauslytę, Klaipėdos rajono Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 2. Austę Žalnieriūnaitę, Kupiškio rajono šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 3. Eglę ščiukaitę, Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 4. Ievą Paškauskaitę, Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyklos 6 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 5. Aldoną škikūnaitę, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 6. Tautvilę Daugėlaitę, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 7. Ritą Jonuškaitę, Trakų rajono Lentvario Motiejaus šimelionio vidurinės mokyklos 7 klasės mokinę (poezijos sekcija);
 8. Karoliną Laurynaitę, Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos 3 klasės mokinę (prozos sekcija);
 9. Eidvilą Zailską, Prienų „Žiburio“ gimnazijos 1 klasės mokinį (prozos sekcija);
 10. Justiną Valentukevičiūtę, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinę (prozos sekcija);
 11. Neringą Avižinytę, Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinę (prozos sekcija);
 12. Deividą Paalksnį, Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinį (prozos sekcija);
 13. Ugnę Lyberytę, Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinę (prozos sekcija);
 14. Ingą Vaigauskaitę, Akmenės rajono Ventos vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);
 15. Gretą Niuniavaitę, Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 2 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);
 16. Filomeną Jurgaitytę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos 2 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);
 17. Neringą Žostautaitę, Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos 11 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);
 18. Ievą Noreikaitę, Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (miniatiūrų sekcija);
 19. Tomą Garuckaitę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 2 klasės mokinę  (publicistikos sekcija);
 20. Laurą Petkūnaitę, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinę (publicistikos sekcija);
 21. Evaldą Zaskevičių, Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos 11 klasės mokinį (publicistikos sekcija);
 22. Gintą Krikščiūnaitę, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos 10 klasės mokinę (publicistikos sekcija);
 23. Justiną Čepaitę, Radviliškio rajono šeduvos gimnazijos gimnazijos 3 klasės mokinę (publicistikos sekcija).

 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštais  ir rėmėjų prizais  apdovanoti mokytojus, kūrybiškai  padėjusius mokiniams pasirengti konkursui:

1. Audronę Tichanavičienę, Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos mokytoją;

2. Gitaną Abramikienę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoją;

3. Levutę Kačiauskienę, Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos mokytoją;

4. Birutę Vėtienę, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos mokytoją;

5. Aušrą Baublienę, šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoją;

6. Izabelę Ūsienę, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokytoją;

7. Ritą Paškevičienę, Ukmergės „šilo“ vidurinės mokyklos mokytoją;

8. Oną Žiukienę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokytoją;

9. Vilmą Dulevičienę, Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos mokytoją;

10. Danutę Ašerienę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokytoją;

11. Rasą Povylienę, Ukmergės rajono Želvos vidurinės mokyklos mokytoją;

12. Mildą Gabrilavičiūtę, Panevėžio „šaltinio“ vidurinės mokyklos mokytoją;

13. Virginiją Kavoliūnienę, Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytoją;

14. Virginiją Rudavičienę, Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytoją.

 

 

4. Už tinkamą mokinių parengimą dalyvauti Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurse Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro padėkos raštais ir rėmėjų prizais apdovanoti:

 

1. Janiną Marcinkevičienę, Klaipėdos rajono Gargždų „Kranto“ vidurinės mokyklos mokytoją;

2. Ramunę Kežienę, Kupiškio rajono šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoją;

3. Živilę Jurkšienę, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytoją;

4. Stasį Aukselį, Akmenės rajono Ventos vidurinės mokyklos mokytoją;

5. Liną Karazijienę, Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos mokytoją;

6. Danutę Čiupkovienę, Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos mokytoją;

7. Ritą Rimkuvienę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoją;

8. Laimą Kulbeckienę, Radviliškio rajono šeduvos gimnazijos mokytoją;

9. Zitą Cijūnėlienę, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos mokytoją;

10. Ligitą Trofimovienę, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos mokytoją;

11. D. Paškauskienę, Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyklos mokytoją;

12. Nidą Urbonavičienę, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoją;

13. Almą Motiejūnienę, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos mokytoją;

14. Oną Kovanienę, Trakų rajono Lentvario Motiejaus šimelionio vidurinės mokyklos mokytoją;

15. Almonę šilkaitytę, Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytoją;

16. Rasą Speteliūnienę, Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos mokytoją;

17. Liną Matusevičiūtę, Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos mokytoją,

18. Gražiną Ramanauskienę, Panevėžio Juozo Miltinio vidurinės mokyklos mokytoją,

19. Verutę Jarmalavičienę, Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos mokytoją,

20. Vytautę Kurtovienę, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos mokyotją,

21. Aldoną Bruzdeilinienę, Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos mokytoją,

22. Mildą Titenytę, Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos mokytoją,

23. Vidutę Bibnelienę, Lazdijų rajono Veisiejų vidurinės mokylos mokytoją,

24. Romualdą Petrauskienę, Vilniaus Užupio gimnazijos mokytoją,

25. Meldą Jačauskienę, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokytoją,

26. Jurgitą Briedytę, Plungės rajono Kulių vidurinės mokyklos mokytoją,

27. Ramutę Damulienę, Plungės rajono Kulių vidurinės mokyklos mokytoją.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"