Paieška Paukščių karai...

Paukščių karai...

Valentinas SENDŽIKAS

Buivydiškės, Vilniaus r.

 

Vištvanagiai minta įvairiais paukščiais ir gyvūnais. Teko stebėti kaip vištvanagis gaudo strazdus, kėkštus, kurapkas, balandžius, kirus ir kitus paukščius. Kaime mačiau vištvanagį draskant naminę vištą. Žiemos metu vištvanagiai persekioja kuosas, pilkąsias varnas, net kiškius. Jau trečias pavasaris stebiu, kaip vištvanagio patelė (maždaug ketvirtadaliu didesnė už patiną) mėgaujasi kovų kiaušiniais, o vėliau – varniukais.

Vilniaus rajono Buivydiškių parko saloje auga šimtametės liepos, kuriose kasmet peri kovų kolonija. Balandžio mėnesio pirmoje pusėje matosi, kaip dažnai pakyla visi kovai ir triukšmaudami skraido virš medžiuose sukrautų lizdų. Priežastis – vištvanagio patelė atskrenda į kovų gyvenvietę (patinas dažnai skraido aukštai arba jo visai nesimato), tupia prie lizdų, sukrautų žemesnėje arba vidurinėje lajos dalyje, ir pakelia kovų koloniją. Jei bando tūpti viršutinėje lajos dalyje, tai ją smarkiai puola kovai, o ypač atakuoja kaimynystėje perinčios pilkosios varnos. Nuo šakų vanagė tupia ant lizdo krašto ir ryja kiaušinius. Tuo metu vieni kovai tupia į medžių viršūnėse sukrautus lizdus, kiti – ant medžių viršūnių, treti – skraido ore ir triukšmaudami suka ratus. Vos tik vanagė pajuda kito lizdo link, visi kovai vėl kyla į orą. Jei iš kurios nors pusės pasirodo vištvanagis-patinas, kovai staigiai kyla į viršų ir skrenda į priešingą pusę. Vištvanagio patelė, aplankius 2-3 lizdus, koloniją palieka, persekiojama didžiulio būrio kovų. Kartą dar nepilnai sulapojus medžiams, stebėjau, kaip vanagas skrido paėmęs iš lizdo varniuką. Plėšrūną apie 500 metrų persekiojo kelių dešimčių kovų būrys. Tokius reidus vanagai daro beveik kas dieną. Dažniausiai – iš ryto arba vakare, likus maždaug valandai iki saulės laidos. Medžiams sužaliavus kolonija aprimsta, nes tikriausiai plėšrūnė peri savo dėtį.

Priešingai kovai reaguoja į bandantį kiaušiniais pasmaguriauti kranklį. Jį puola būriu. Kranklys taip pat stengiasi nutūpti ant žemesnių medžių šakų ir į lizdus kopia aukštyn šakomis. Jei vanagams tikslą pasiekti pasiseka visada, tai krankliui – tik retkarčiais.

Taigi, tarp paukščių-plėšikautojų egzistuoja dar ir toks kovos už būvį gamtoje būdas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"