Paieška Užsispyrėliai nuo Viduklės...

Užsispyrėliai nuo Viduklės...

Jonas GEDMINTAS

 

Už gerą mokslo projektą, pristatytą Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos II laipsnio diplomais, dovanomis apdovanoti: Tomas Janušauskis, Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2 klasės mokinys, bei Andra Andriukaitytė, šios gimnazijos devintokė. Minėtame konkurse už aktualų mokslo projektą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomais, dovanomis taipogi apdovanoti minėtosios gimnazijos 3 klasės mokinės Aistė Gružinskaitė ir Raimonda Žurauskaitė. O už etninės kultūros puoselėjimą Andra Andriukaitytė dar pelnė ir Lietuvos nacionalinio muziejaus prizą.

 

Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytoja ekspertė Irena Mockienė – patyrusi pedagogė. Ko gero, neatsitiktinai ir ši mokymo įstaiga neseniai tapo gimnazija. Joje – itin tvirtos gamtamokslinio ugdymo, aplinkos, gamtos pažinimo tradicijos.

Neseniai Vilniuje, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, vykusiame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape ši patyrusi pedagogė „Žaliajam pasauliui“ mielai pristatė moksleivius iš Viduklės bei šių jaunųjų tyrėjų darbus.

„Atvažiavome į konferenciją su 4 mokiniais, kurie parengė 3 darbus. Vienas mokinys dalyvavo Edukologijos sekcijoje (Andrius Margevičius, „Biologijos pamokos pateiktyse“), kitas - Ekologijos sekcijoje (Tomas Janušauskis, „Viduklės atmosferos tyrimai“), trečiasis darbas buvo pristatytas Aplinkotyros sekcijoje („Apusino upelio kokybės įvertinimas“). Tomas Janušauskis pelnė antrąją vietą, o Aistė Gružinskaitė, Raimonda Žurauskaitė - trečiąją vietą“, - sakė Irena Mockienė.

Be abejo, kiekvienas kokiam atvykėliui nežymus upeliukas yra tarsi ir nepastebimas. Arba tik tol, kol tas upeliukas nėra užteršiamas, kaip kokia Kulpė... Pasak pedagogės, Apusino upelis dar nebuvo tinkamai tyrinėtas, tad mergaitės ėmėsi naudingos veiklos – ištyrė upelio vandens kokybę. Tyrinėjo ir nitritus, ir nitratus...  Aptiko, jog nitratų padidėjimas - net 25 kartai nei yra leistina norma.

„Tai siejame su žemės dirbimu, nors dirvos ir nepertręšiamos... Kai žemė intensyviai dirbama, nitratai į vandenis iš grunto papuola kur kas lengviau. Mergaitės išsiaiškino, jog ir gyventojai labai teršia upelį. Bėga ir srutos, ir kanalizacijos nuotekos... Patenka ir buitinės atliekos...“, - sakė darbų vadovė.  

Beje, Aistė ir Raimonda ne vien tyrinėjo, o ir parengė rekomendacijas dėl Apusino upelio gelbėjimo. Žinia, to imtis turi tik vietos žmonės, kurie dar nėra abejingi Apusinui.  

„Tomas Janušauskis jau antri metai dirba prie savo projekto. Sakyčiau, jog siekiama ir mokslinių tiesų. Tomas skaičiavo ir koreliacinius, determinacinius ryšius. Panaudojo tam matematinės statistikos metodologiją, t.y. būta integruotojo požiūrio į aplinką, taikant kelių disciplinų metodologiją, ko jau vidurinės mokyklos programose ir nėra“, - pasakojo apie kitą darbą Irena Mockienė. Jai, kaip darbo vadovei, kaipo biologei, taipogi teko daug ko pasimokyti, nes į matematikus pagalbos nesikreipta...

Tomas galop konstatavo, jog vyrauja pietvakariniai vėjai, kurie nulemiantys daugelį veiksnių. O gal tai ir panaudoti galima? Žinoma! Mat Tomas konstatavo, jog Viduklėje visiškai saulėtų dienų per metus būna tik (net!) apie 20. Tačiau Tomas vis dėlto siūlo: saulės energiją galima panaudoti ir Viduklėje.

Gi Andrius Margevičius savuoju darbu „Biologijos pamokos pateiktyse“ tiesiog atėjo į pagalbą mokytojams. Parengė įvairių užduočių, skaidrių, ką galima panaudoti pamokose (įvairiose klasėse).

... Irena Mockienė, regis, viską įveikia savo kuklumu bei darbštumu. Ko gero, neatsitiktinai pedagogės charakterio turi ir jos ugdytiniai – siekiantys ir pasiekiantys...

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"