Paieška Pavasarinės talkos Aukštadvario regioniniame parke

Balandy – ir „Velnio duobė“ krutėjo...

Pavasarinės talkos Aukštadvario regioniniame parke

Ema STANULIONIENĖ

Aukštadvario regioninio parko vyriausioji rekreacijos vadybininkė

                         

Aplinkos ministerija šiemet, kaip ir kiekvienais metais, organizavo akciją ,,Balandis – švaros mėnuo“. Visos pavaldžios institucijos, tame tarpe ir valstybinių parkų direkcijos, pasirengė šios akcijos priemonių įgyvendinimo planus, kuriuose buvo numatytos pavasarinės talkos su įvairiomis institucijomis.

Aukštadvario regioninio parko direkcija kovo ir balandžio mėnesiais iniciavo 10 talkų parko teritorijoje. Jų metu buvo grėbiami seni lapai, renkamos šakos, įvairios buitinės atliekos.

Savo jėgomis direkcijos darbuotojai tvarkė teritoriją prie parko direkcijos bei atokvėpio aikštelę Strėvos kaime (prie Stankos ežero), skirtą pėstiesiems ir dviratininkams. Pasitelkus į pagalbą Aukštadvario, Grendavės seniūnijų darbuotojus ir vietos bendruomenes  sutvarkytos Aukštadvario miestelio visuomenės poreikiui skirtosios teritorijos ir atokvėpio aikštelė Grendavėje (prie Vilkokšnio ežero).

Daugelį metų Aukštadvario regioninio parko direkcija gražiai bendradarbiauja su Trakų miškų urėdija. Kasmet Aukštadvario ir Strėvos girininkijos atlieka kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų, esančių Trakų miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškuose, tvarkymo ir priežiūros darbus. Malonu, kad organizuojant šią akciją, šios girininkijos taip pat neliko abejingos.  Kartu organizuotoje akcijoje į pagalbą atskubėjo Aukštadvario žemės ūkio ir Bijūnų pagrindinės mokyklų jaunųjų miškininkų būrelių moksleiviai. Jie padėjo rinkti įvairias buitines atliekas pažintinės pėsčiųjų–dviratininkų trasos ,,Žaliasis takas“ Spindžiaus ežero šiaurinėje pakrantėje ir respublikinės reikšmės gamtos paminklo ,,Velnio duobė“ teritorijoje bei remontuoti rekreacinę įrangą.

Didelį dėmesį parko direkcija skyrė gamtosaugininko Viktoro Bergo atminimui Aukštadvaryje kuriamam parkui. Jo vardo parkas, esantis prie Žemės ūkio mokyklos stadiono,  pradėtas sodinti pernai, tačiau dėl sausros didelė dalis pasodintų medžių neprigijo. Aukštadvario regioninio parko direktoriaus Vaclovo Plegevičiaus pastangomis balandžio mėnesio talkoje imtasi atsodinti šį parką. Į direkcijos kvietimą vėl sodinti medelius aktyviai atsiliepė Aukštadvario žemės ūkio mokyklos kolektyvas. Tikimasi, kad ateityje parke subujos ąžuoliukai, eglaitės, pušelės ir berželiai.          

Įgyvendinant vieną iš svarbiausių parko uždavinių – jaunimo ekologinės švietėjiškos veiklos ugdymą, direkcija į praktinius užsiėmimus pasikvietė Aukštadvario vidurinės 7, 9a, 10  klasių ir Onuškio vidurinės mokyklų jaunųjų miško bičiulių būrelio moksleivius. Jie uoliai tvarkė Verknės senvagės šaltinį, lankytojų centro teritoriją, ,,Perkūno“ akmens atokvėpio aikštelę bei  kultūros paveldo objektą – ,,Žaliosios alko“ akmenį. šiuose objektuose buvo grėbiami seni lapai, renkamos šakos, įvairios buitinės atliekos, papildytas akmenimis akmenų takelis, vedantis į ,,Žaliosios alko“ akmenį.

Už gerus norus, pastangas direkcija apdovanojo moksleivius leidybine medžiaga apie Aukštadvario regioninį parką bei įteikė suvenyrinius rašiklius.

Dėkojame Aukštadvario, Grendavės ir Onuškio seniūnams, Aukštadvario ir Strėvos girininkams, mokytojams: Irenai Beržinskienei, Danguolei Čiupailienei, Giedriui Morkūnui ir visiems, padėjusiems suorganizuoti ir dalyvavusiems akcijos ,,Balandis – švaros mėnuo“ talkose.

 

Autorės nuotraukos.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"