Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. gegužės 14-20 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. gegužės 14-20 d.

 

Gegužės 13-16 d. Bremene (Vokietija) vykusiame neformaliame Europos Sąjungos šalių aplinkos apsaugos atašė susitikime dalyvavo Lietuvos aplinkos apsaugos atašė Indrė Venckūnaitė, Jolanta Bernotaitė ir Stasilė Znutienė. Išsamesnė informacija tel. + 322 502 8170.

Gegužės 13-19 d. JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Pagalbinio įgyvendinimo komiteto 26-ojoje sesijoje ir darbo grupės dėl tolimesnių Konvencijos I priedo šalių įsipareigojimų pagal Kioto protokolą 3-iojoje sesijoje, kurios vyksta Bonoje (Vokietija), dalyvauja Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

Gegužės 14-16 d. Potsdame (Vokietija) vykusiame Europos Sąjungos šalių Gamtos apsaugos departamentų direktorių kasmetiniame susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3565.

Gegužės 15 d. Girionyse (Kauno r.), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, vyko Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos posėdis, kuriame buvo svarstomi Birštono miesto žaliųjų plotų tvarkymo specialiojo plano ir želdynų normų projektai bei išklausyta informacija apie sodmenų urbanizuotoms teritorijoms auginimo patirtį Vokietijos ir Olandijos medelynuose, taip pat apie Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos arboretumo perspektyvinę veiklą. Išsamesnė informacija: Kristina Ulkienė, tel. 266 3558.

Gegužės 15-16 d. Siguldoje (Latvija), Gaujos nacionaliniame parke, vykusiame seminare „Geologinės vertybės Baltijos regione“ dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos Regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja Jolanta Čyžienė. Buvo aptartos geologinės informacijos naudojimo aplinkos apsaugai, ekogeologiniam švietimui, turizmui ir kt. galimybės. Išsamesnė informacija tel. 233 0141.

Gegužės 15-16 d. sostinės viešbučio „Naujasis Vilnius“ (Konstitucijos pr.14) Stiklo A konferencijų salėje vyko seminaras „Geografinė informacija ir žinių visuomenė“. Aptartas ES direktyvos dėl erdvinės informacijos infrastruktūros Bendrijoje įgyvendinimas ir pristatytas Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymo projektas. Dalyvavo Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

Gegužės 19 d. Vaasoje (Suomija) prasidės tarptautinė konferencija „Geoįvairovė ir geologija gamtinio paveldo požiūriu“. Joje dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas Vidas Mikulėnas, Kvartero geologinių tyrimų poskyrio vyresnysis geologas Donatas Pupienis, Teisės ir personalo skyriaus vedėja Natalja Lesiukova. Jie pristatys regioninio bendradarbiavimo projekto „Geologinių-gamtinių prielaidų išvystymas Jotvingių geoparko įkūrimui Lenkijos-Lietuvos pasienyje“ rezultatus. Išsamesnė informacija: Donatas Pupienis, tel. 213 9053.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 36 57

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba informuoja

 

Gegužės 9–10 d. Anykščių regioninio parko direkcija organizavo gamtos pamokas Anykščių r. moksleiviams „Pavasarį žydintys augalai“, kurios vyko „šventosios pažintiniame take“. šių pamokų tikslas supažindinti moksleivius su pavasarį žydinčiais augalais, jų įvairove, biologinėmis savybėmis, teikiama nauda žmogui (išsamesnė informacija: Diana Martinavičiūtė, tel. 8~381 50 738).

Gegužės 11 d. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Smiltynės lankytojų centre (Smiltynės g. 11, Neringa) organizavo seminarą ,,Gaisrai saugomų teritorijų miškuose: patirtis ir pamokos“. Buvo aptariami gaisrų vertinimo aspektai saugomų teritorijų miškuose, teritorijų planavimas, tyrimai, gaisraviečių tvarkymas, organizuota išvyka į Smiltynės gaisravietę. Dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Generalinės miškų urėdijos, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto, kitų institucijų atstovai (išsamesnė informacija: Kristina Vaičienė, tel. 8~469 51256).

 

 

Mėlynoji vėliava – šešiems pajūrio paplūdimiams ir Minijos prieplaukai

 

šį poilsio sezoną šešiuose Lietuvos pajūrio paplūdimiuose – Nidos, Juodkrantės, pirmosios Smiltynės, pirmosios bei antrosios Melnragės ir Palangos Botanikos parko, taip pat Minijos prieplaukoje plevėsuos Mėlynoji vėliava. Tai aukščiausias tarptautinis paplūdimių bei prieplaukų įvertinimas. Iškelta Mėlynoji vėliava rodo, kad paplūdimys ar prieplauka atitinka nustatytus vandens kokybės, paslaugų, saugumo, aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio švietimo reikalavimus.
Teisę iškelti šią vėliavą suteikia tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo Mėlynosios vėliavos programos priežiūros taryba. šiemet tokia teisė suteikta daugiau kaip 3200 paplūdimių ir prieplaukų, esančių 31 valstybėje.
Lietuva Mėlynosios vėliavos programoje pradėjo dalyvauti 2001 metais. šią programą mūsų šalyje koordinuoja Lietuvos žaliųjų judėjimas. Pirmą kartą Mėlynoji vėliava suplevėsavo 2001 m. Nidos paplūdimyje. Nuo to laiko teisė ją čia iškelti suteikiama kasmet. Palangos Botanikos parko paplūdimys Mėlynąja vėliava pažymimas kasmet nuo 2003-ųjų, Juodkrantės paplūdimys – nuo 2004 m., pirmosios Smiltynės paplūdimys – nuo 2005 m. Pirmosios ir antrosios Melnragės paplūdimiuose Mėlynoji vėliava pirmą kartą suplevėsavo pernai.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 15

 

 

Kurdama geografinės informacijos infrastruktūrą, Lietuva tapo regiono lydere


Gegužės 15 d. įsigaliojo Europos Sąjungos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimą reglamentuojanti direktyva. Įgyvendinant jos nuostatas Lietuvoje, kaip ir visoje ES teritorijoje, numatoma sukurti vieningą erdvinės (geografinės) informacijos sistemą. ši sistema leis analizuoti skirtingus konkrečias vietoves apibūdinančius duomenis ir juos reikalingais pjūviais pateikti vartotojui. Informacija apie dominančią vietovę apims joje esančius kelius, vandens telkinius, meteorologinius ir kitus duomenis. Iki šiol daugumą geografinių duomenų rinko skirtingos institucijos, todėl nebuvo galimybės susidaryti visapusišką vietovės vaizdą.
Su minėtąja ES direktyva ir jos įgyvendinimu Lietuvoje išsamiai buvo supažindinta per sostinės viešbutyje „Naujasis Vilnius“ vykusį dviejų dienų seminarą „Geografinė informacija ir žinių visuomenė“. Taip pat bus pristatytas šiuo metu vykdomas Lietuvos geografinės (erdvinės) informacijos infrastruktūros projektas. Jį įgyvendinant dalyvauja ir Aplinkos ministerija bei jai pavaldžios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos geologijos tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Valstybinė miškotvarkos tarnyba.
Vykdydama geografinės informacijos infrastruktūros projektą, mūsų šalis tapo šios srities regiono lydere. Lietuvoje kuriama geografinės informacijos sistema, kaip sakė Aplinkos ministerijos Informacijos valdymo skyriaus vedėjas Aidas Gudaitis, labai padės sprendžiant aktualias aplinkos problemas – mažinant oro ir vandens taršą, užkertant kelią miškų gaisrams ir pan. Valstybės institucijos, priimdamos sprendimus, remsis patikimais, tiksliais ir visų ES šalių tarpusavyje suderintais duomenimis. Geografinės informacijos infrastruktūra sudarys galimybes kurti intelektualias transporto valdymo, taip pat ekstremalių situacijų valdymo, išankstinio pavojų perspėjimo, teritorijų planavimo sistemas.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 14

 

 

Paskelbtas konkursas stambių padangų atliekoms sutvarkyti

 

šalies savivaldybių pateiktais duomenimis, jų teritorijose šiuo metu yra susikaupę apie du tūkstančius tonų stambių – didesnių kaip 118 cm skersmens ir platesnių kaip 39 cm – nebenaudojamų padangų. Kadangi šiuo metu šalyje nėra pajėgumų tokio dydžio padangų atliekoms utilizuoti, Aplinkos ministerija paskelbė konkursą joms surinkti ir perdirbti arba panaudoti energijai gauti. Apie tai paskelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 34(1).
Mažesnių kaip 118 cm skersmens ir siauresnių kaip 39 cm padangų atliekoms iš savivaldybių surinkti ir utilizuoti prieš dvejus metus Aplinkos ministerija sudarė sutartį su konkursą laimėjusia akcine bendrove „Akmenės cementas“. ši įmonė pernai pagal pasirašytą sutartį energijai gauti panaudojo 4 tūkst. tonų padangų atliekų, surinktų iš 23 savivaldybių teritorijų. Apie 800 tonų padangų atliekų yra surinkusi ir utilizavusi uždaroji akcinė bendrovė „Metaloidas“. Su šia konkursą laimėjusia įmone sutartis buvo pasirašyta 2004 metais.

Pagal Aplinkos ministerijos ir AB „Akmenės cementas“ pasirašytą papildomą susitarimą ši bendrovė yra įsipareigojusi iki 2007 m. gruodžio 1 d. iš šalies savivaldybių nemokamai priimti iki 4 tūkst. tonų padangų atliekų ir jas panaudoti energijai gauti.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 11

 

 

Pažymėtos Lietuvos pastangos kovojant su neteisėtais miško kirtimais

 

Iš visų Europos Sąjungos šalių daugiausia pažangos kovojant su neteisėtais miško kirtimais, neteisėta medienos ruoša bei prekyba praėjusiais metais pasiekė Austrija ir Lietuva. Taip teigiama neseniai paskelbtoje Pasaulio gamtos fondo, didžiausios tarptautinės aplinkosauginės organizacijos, ataskaitoje. Tokia kasmetinė ataskaita, vadinamasis „vyriausybių barometras“, yra rengiama kartu su Pasaulio banku siekiant įvertinti visų 27 ES šalių vyriausybių pastangas įgyvendinti prieš ketverius metus patvirtintą ES veiksmų planą, skirtą neteisėtų miško kirtimų ir prekybos neteisėtai iškirsta mediena problemoms spręsti. Europos Sąjungai, vienai didžiausių medienos vartotojų pasaulio rinkoje, šios problemos tampa vis aktualesnės.
Tačiau, kaip nurodyta ataskaitoje, nemažai ES valstybių yra linkusios daugumą minėtojo plano įpareigojimų patikėti vykdyti Europos Komisijai ir pačios beveik nesiima priemonių jam įgyvendinti. Vis dėlto vien Komisijos veiksmų nepakanka. Būtinos, pabrėžiama ataskaitoje, ir kiekvienos ES valstybės pastangos.
Vertindami Lietuvos veiksmus, ataskaitos autoriai pažymėjo, kad valstybė imasi konkrečių priemonių. Apie šių priemonių veiksmingumą galima spręsti, kaip sakė aplinkos ministro patarėjas Aidas Pivoriūnas, lyginant, pavyzdžiui, neteisėtų miško kirtimų skaičių. Pernai buvo išaiškinti 966 tokių kirtimų atvejai – 18 proc. mažiau nei 2005 metais. Mažėjantis jų skaičius – griežtesnės ir dažnesnės valstybinės miškų kontrolės, kasmetinių prevencinių akcijų „Miškas“ rezultatas.
Ataskaitoje taip pat pažymėtos Lietuvos pastangos miškų ūkio srityje bendradarbiauti ir su ne ES valstybėmis. Mūsų šalis yra sudariusi tokio bendradarbiavimo sutartį su Baltarusija ir dalijasi su ja savo patirtimi sprendžiant neteisėtų miško kirtimų ir ruošos problemas.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 10

 

Licencija su radioaktyviųjų atliekų šalinimu susijusiai veiklai bus išduodama tik pateikus duomenis Europos Komisijai

 

Gegužės 9 d. Vyriausybė pakeitė 2002 m. patvirtintą bendrųjų duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Komisijai tvarką ir patvirtino šios tvarkos aprašą. Jis nustato, kaip turi būti rengiami ir teikiami duomenys apie veiklą, kurią vykdant Europos Sąjungos šalių vanduo, dirvožemis ar aplinkos oras gali būti užteršti radionuklidais. Tvarka pakeista įgyvendinant Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties nuostatas.

Nuo šiol su radioaktyviųjų atliekų šalinimu susijusią veiklą planuojantis fizinis ar juridinis asmuo turi parengti nurodytų duomenų sąvadą ir jį suderinti su Aplinkos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Radiacinės saugos centru bei Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (VAESI). Pastaroji yra svarbiausia branduolinę saugą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reglamentuojanti valstybės institucija. Ji išduoda licencijas veiklai branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje. Tokią licenciją bus galima išduoti tik gavus teigiamą EK išvadą arba praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo duomenų pateikimo ir Komisijai nepareiškus išvados.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai Vyriausybė pavedė kasmet teikti Europos Komisijai praėjusių metų duomenis apie radionuklidų išmetimą į vandenis bei aplinkos orą ir informuoti apie išduotus leidimus išmesti radioaktyviąsias medžiagas ir licencijas vykdyti veiklą, kurios metu bus šalinamos radioaktyviosios atliekos. šiai veiklai priskiriamas branduolinių reaktorių eksploatavimas, panaudoto branduolinio kuro perdirbimas ir saugojimas tam skirtuose įrenginiuose, branduolinio kuro gamyba, radioaktyviųjų medžiagų pramoninis apdorojimas, radioaktyviųjų atliekų laidojimas žemės paviršiuje ar po žeme ir kt.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 09

 

Paraiškos konkursui „Pasiekimai aplinkosaugoje“ – iki gegužės 18 dienos

 

Verslo įmonės, norinčios dalyvauti tradiciniame konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“, paraiškas turėtų pateikti iki š. m. gegužės 18 dienos. šį konkursą, skirtą Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, kasmet organizuoja Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos vadybos ir audito institutas bei Inžinerinės ekologijos asociacija. Jo tikslas – parodyti verslo bendruomenei ir plačiajai visuomenei pažangias, mažiausiai aplinką veikiančias įmones, skatinti šalies gamintojus ir paslaugų teikėjus diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas, kurti ir gaminti palankesnius aplinkai gaminius, taikyti naujausias technologijas, aktyviai bendradarbiauti su partneriais aplinkos apsaugos srityje.

Konkurso dalyviai varžosi dėl keturių nominacijų. Įmonės bus apdovanotos už geriausią aplinkos apsaugos vadybos sistemą, už palankiausią aplinkai produktą, už palankiausią aplinkai procesą (gamybą) ir už tarptautinį bendradarbiavimą technologijos ar vadybos srityje.

Konkurse gali dalyvauti visos šalies įmonės, gaminančios lietuviškos kilmės produkciją bei teikiančios paslaugas. Rezultatus vertina Aplinkos ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Aplinkos vadybos ir audito instituto bei Inžinerinės ekologijos asociacijos sutarimu sudaryta komisija.

Paraiškos priimamos iki gegužės 18 d. Aplinkos vadybos ir audito institute (Kalvarijų g. 149, LT-08221 Vilnius). Išsamesnė informacija: Konstantinas Iljasevičius, Inžinerinės ekologijos asociacijos direktorius, tel. 8~5 263 9398, faks. 8~5 212 3879, el. p. projektai@avai.lt.

Konkurso nuostatai, vertinimo metodika ir dalyvio anketa paskelbti Lietuvos pramonininkų konfederacijos tinklapyje www.lpk.lt (rubrika „Garbės titulai ir nominacijos“ – „Pasiekimai aplinkosaugoje“) ir Aplinkos ministerijos tinklapyje www.am.lt (rubrika „Apie ministeriją – Minėtinos dienos – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena – konkursas „Pasiekimai aplinkosaugoje“).

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 09

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"