Paieška Kurėnas išplaukia į Štetino marias

Kurėnas išplaukia į štetino marias

Nika PUTEIKIENĖ

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

 

Jūrų muziejaus plaukiojantis eksponatas kurėnas  gegužės 16 dieną iškeliavo į Vokietiją, kur dalyvaus tarptautinėje mokslinėje ekspedicijoje po štetino marias. Taip jau tarptautinio Europos Sąjungos programos INTERRG III B projekto „Lagomar“ rėmuose tęsiamas etnokultūrinis gyvosios istorijos projektas „Kurėno sugrįžimas“, prasidėjęs 2001 metais. „Lagomar“ projekto tikslas – tirti gamtos ir kultūros paveldą pietinėje Baltijos jūros pakrantėje (Kuršių, Aitsmarių), ieškant resursų ir perspektyvų regiono plėtrai. ši tarptautinė mokslinė ekspedicija, kurioje Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai dalyvauja su atkurtais istoriniais laivais, yra vienas iš svarbiausių tarptautinio projekto LAGOMAR renginių.

Muziejaus kurėnu 2002, 2004, 2006 metais jau buvo surengtos ekspedicijos po Kuršių marias. 2003 metais ši burvaltė plaukė Nemunu iš Kauno į Rusnę, 2005 metais dalyvavo šventėje “Sail Amsterdam” Olandijoje.

Pasak kurėno kapitono, Jūrų muziejaus istorijos skyriaus vedėjo Romaldo Adomavičiaus, kurėnas kviečiamas dalyvauti ekspedicijoje pristatant unikalią patirtį, kaip istorinius laivus galima naudoti kultūriniam turizmui aktyvinti.

Kurėnas į Vokietiją keliaus AB DFDS LISCO keltu „Vilnius“, kur iš Zasnico Lietuvos nacionalinės vežėjų automobilių asociacijos “Linava” vilkiku bus vežamas į Anklamo miestelį Vokietijoje. šiame miestelyje istorinė burvaltė bus nuleista į vandenį ir pradės savo kelionę po štetino marias. Ekspedicijos metu bus renkama istorinė, dokumentinė ir ikonografinė medžiaga apie pamario paveldą, kurėnas dalyvaus vietos bendruomenių šventėse. Į Klaipėdą kurėnas grįš birželio 6 dieną.

„Mūsų ekspedicijų patirtis rodo, - sakė muziejaus direktorė Olga Žalienė, - kad tai geriausias būdas pristatyti Lietuvos jūrines tradicijas Europos kontekste. Antra vertus, kurėnas atstovauja ir mūsų muziejų. Kartu ketinama eksponuoti ir parodą, pasakojančią apie gyvosios istorijos projektą „Kurėno sugrįžimas“.

Kurėno dalyvavimą tarptautinėje mokslinėje ekspedicijoje remia Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir AB DFDS LISCO.

Kuršių marių regionui iki XX a. vidurio buvo būdingos plokščiadugnės mažos grimzlės burvaltės, dabar žinomos bendriniu „kurėnų“ pavadinimu. Po Antrojo pasaulinio karo, pasikeitus gyventojų sudėčiai, paplitus motoriniams žvejybos laivams, burvaltės tapo nebereikalingos, jos buvo apleistos ir paliktos nykti.

Lietuvos jūrų muziejus pirmasis ėmėsi iniciatyvos atkurti šias laivybos priemones ir panaudoti jas etnokultūriniam turizmui bei edukacijai. 2001 metų liepą į Kuršių marias buvo nuleistas pirmasis kurėnas. Nuo tada pradėtas vykdyti etnokultūrinis projektas “Kurėno sugrįžimas”, kurio tikslas skatinti visuomenę pažinti, saugoti ir racionaliai panaudoti Kuršių marių baseino regiono etnokultūrinį paveldą.

Kiekvienais metais yra organizuojamos tarptautinės ekspedicijos, kurios apima geografiškai naujus regionus. Ekspedicijų metu aktyviai bendraujama su visuomene, atliekamas mokslinis tiriamasis darbas.

 


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"