Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. gegužės 21-27 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. gegužės 21-27 d.

 

Gegužės 21 d. Rygoje vykusiame seminare dėl Baltijos šalių pajėgumų stiprinimo vertinant aplinkos ir gamtos išteklių kaštus pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą dalyvavo Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Virginija Kalesinskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3528.

 

Gegužės 21-22 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos Aplinkos darbo grupės posėdyje, kuriame buvo svarstoma atliekų direktyva, dalyvavo Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

 

Gegužės 21-22 d. Isproje (Italija) vykusiame tarptautiniame seminare dėl kasybos atliekų įrenginių inventorizavimo ir rizikos vertinimo ES šalyse dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vyda Elena Gasiūnienė. Išsamesnė informacija tel. 238 2603.

 

Gegužės 21-22 d. Briuselyje vykusiame Europos klimato kaitos programos darbo grupės susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistas Romualdas Brazauskas. Buvo aptariama ir svarstoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios prekybos šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą, peržiūra. Išsamesnė informacija tel. 266 3498.

 

Gegužės 21-23 d. Budapešte (Vengrija) vykusiame susitikime „Tarptautinis atsitiktinis vandens teršimas, atsakomybė ir kompensacija: sunkumai ir galimybės“ dalyvavo Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyriaus vyr. specialistė Rita Janušauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3607.

 

Gegužės 21-24d. Ženevoje (šveicarija) vykstančiame JT Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos darbo grupės pasitarime dalyvauja Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyresn. specialistė Miglė Masaitytė. Išsamesnė informacija tel. 266 3654.

 

Gegužės 21-26 d. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g.4/9, Vilnius) lankosi tarptautinė ekspertų komisija, kuri pateiks savo išvadas dėl Lietuvai nustatytosios normos pagal Kioto protokolą ir šiltnamio dujų apskaitos ataskaitos atitikimo nustatytiems reikalavimams. Išsamesnė informacija: Jolanta Merkelienė, tel. 266 3672.

 

Gegužės 22 d. Briuselyje vyko EK Aplinkos generalinio direktorato Oro ir kuro kokybės komiteto organizuojamas susitikimas, skirtas nacionalinių taršos mažinimų programų įvertinimo rezultatams aptarti. Dalyvavo Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Elena Auglienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3497.

 

Gegužės 22 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis susitiko su Vokietijos federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos parlamentinio sekretoriaus Michae’io Muller’o vadovaujama delegacija. Aptarti abiejų šalių aplinkos politikos prioritetai bei galimos bendradarbiavimo sritys. Išsamesnė informacija: Ligita Vaičiūnienė, tel. 266 3536.

 

Gegužės 23 d. Lietuvos geologijos tarnyboje (S. Konarskio g. 35, Vilnius) su darbo vizitu lankėsi  tarptautinės informacinių technologijų ir geofizinės informacijos apdorojimo kompanijos „Schlumberger Information Solution“ vadovas Knutas Bulavas. Aptartas žemės gelmių tyrimų informacijos valdymas ir pristatytos naujos šios srities technologijos. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

 

Gegužės 23-24 d. Espoo mieste (Suomija) - Helsinkio komisijos „LAND“ darbo grupės susitikimas. Dalyvauja Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyr. specialistas Irmantas Valūnas. Išsamesnė informacija tel. 266 3518.

 

Gegužės 23-25 d. Leipcige (Vokietija) vykstančiame neformaliame ES šalių ministrų, atsakingų už teritorijų planavimą ir urbanistinį vystymą, susitikime dalyvauja aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Gintautas Tiškus ir ES paramos administravimo departamento direktorė Viktorija Maceikaitė. Bus aptartos ES šalių urbanistinio vystymo problemos. Išsamesnė informacija: Aleksandras Gordevičius, tel. 266 3609.

 

Gegužės 24 d. 10 val. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius), Didžiojoje salėje - tarptautinė konferencija „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas: daugiabučių namų modernizavimo programos“. Ją rengia Aplinkos ministerija bei Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Dalyvaus Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai. Išsamesnė informacija: Agnė Dulkytė, tel. 213 7948.

 

Gegužės 25 d. Briuselyje vyksiančiame EK Aplinkos generalinio direktorato Mokslinės techninės pažangos komiteto organizuojamame ekspertų posėdyje dėl atliekų tvarkymo įstatymų leidybos dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Vyda Elena Gasiūnienė. Išsamesnė informacija tel. 238 2603.       

 

Gegužės 26-27 d. Hagoje (Nyderlandai) vyks šiaurės Europos ir Baltijos šalių atstovų susitikimas, skirtas genetiškai modifikuotų organizmų ribotam naudojimui ir išleidimui į aplinką aptarti. Dalyvaus Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vyr. specialistė Lina Kučinskaitė. Išsamesnė informacija tel. 261 5339.

           

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 36 57

 

 

Generalines mišku uredjos interneto svetaines naujienos

 

2007-05-22

Miškų urėdijų pateiktais preliminariniais duomenimis, šiais metais iki gegužes 22 d. užregistruoti 146 miško gaisrai (28,4 ha), iš jų 65 miško gaisrai privačiuose miškuose - 11,9 ha plote (2006 metais tuo pačiu laikotarpiu šalyje buvo užregistruoti 1028 miško gaisrai, 932 ha plote).

Per pastarąją savaitę (gegužes 14-21 d.) miškuose kilo 7 miško gaisrai (4,5 ha). Didesnis miško gaisras užregistruotas šių metų gegužes 20 d. Kretingos miškų urėdijos šernų girininkijoje (3,0 ha, iš jų 2,2 ha - pelkė).

šiais metais miškų urėdijų priešgaisrinės komandos į gaisravietes buvo iškviestos 330 kartų, miško gaisrų prevencijai ir jų gesinimui pasitelkiama per 2 tūkst. miškų urėdijų darbuotojų. Esant reikalui, miško gaisrų gesinimui pasitelkiamos miestų bei rajonų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.

Lietuvoje vyrauja III miškų gaisringumo klasė.

 

2007-05-22

2007 m. gegužės 24–25 dienomis Lietuvos Respublikos miškininkų delegacija vyksta į Lenkijos Respublikos Bialystoko regioninę miškų direkciją susipažinti su Lenkijos Respublikos informacinių technologijų pritaikymu apvaliosios medienos gamybos apskaitai; apvaliosios medienos prekybai konkurso būdu ir apvaliosios medienos prekybos apskaitai; apvaliosios  medienos prekybos būdais: didmenine ir mažmenine prekyba; apvaliosios medienos pardavimu konkurso būdu: konkurso skelbimas, pasiūlymų priėmimas, laimėtojų nustatymas, sutarčių su medienos pirkėjais sudarymas; apvaliosios medienos sortimentine gamyba ir teises aktais, reglamentuojančiais lėšų centralizavimą ir prekyba mediena.

 

Generaline mišku urėdija prie Aplinkos ministerijos A.Juozapaviciaus g. 9, 09311 Vilnius

Tel.   (8 ~ 5) 273 4021

Faks. (8 ~ 5) 273 4004

El.paštas: info@gmu.lt

 

 

Generalinės miškų urėdijos interneto svetainės naujienos

2007-05-17

2007 metų pavasarį miškų urėdijos atkūrė ir įveisė daugiau nei 11 tūkst. ha miškų.

Paskutinę balandžio mėnesio savaitę miškų urėdijos baigė miško želdinimo darbus. šiais metais anksti prasidėjęs (kovo mėnesio antroje pusėje) pavasario želdinimo sezonas buvo palankus miško sodinimui.

Preliminariais duomenimis miškų urėdijos 2007 metų pavasarį atkūrė 9949 ha miškų, iš jų sodinant atkurta 6138 ha (61,7 proc.), žėlimu – 3811 ha (38,3 proc.). Mišrių želdinių pasodinta 5235 ha (85,3 proc.), iš jų 4447 ha (85 proc.) mišrus su lapuočių medžių ir krūmų rūšimis. Rudenį numatoma pasodinti dar 103 ha.

Žemės ūkiui netinkamose žemėse miškų urėdijos įveisė 1256 ha naujų miškų, iš jų sodinant 1180 ha (94 proc.), žėlimu – 76 ha (6 proc.). Mišrių želdinių pasodinta 1065 ha (90,3 proc.), iš jų 981 ha (92,1 proc.) mišrus su lapuočių medžių ir krūmų rūšimis. Rudenį numatoma įveisti dar 130 ha naujų miškų.

 

2007 05 16 Lietuvos mišku institute įvyko Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Miškų instituto atstovų susirinkimas. Buvo pristatyta 2006 metų Lietuvos mišku instituto veiklos ataskaita, diskutuota dėl valstybinių miškų valdymo, organizavimo ir ekonominio reguliavimo sistemos tobulinimo.

 

2007 05 16. Danijos bendrove „NEPCon“, įgaliotas Rainforest Alliance priklausančios programos SmartWood atstovas Vakaru Europoje, Skandinavijoje ir Rusijoje, šių metų gegužės mėnesį miškų urėdijose tęsia FSC miškų tvarkymo sertifikavimo auditus.

Pagrindinis revizijų tikslas – patikrinti sertifikavimo sąlygų vykdymą bei įsitikinti, kad miškų urėdijų ūkinė veikla atitinka tarptautinius FSC reikalavimus.

 

2007 05 16. Miškų urėdijų pateiktais preliminariais duomenimis, šiais metais iki gegužes 17 d. užregistruoti 127 miško gaisrai (21,1 ha), iš jų 57 miško gaisrai privačiuose miškuose, 9,2 ha plote (2006 metais tuo pačiu laikotarpiu šalyje buvo užregistruoti 1018 miško gaisrų, 928 ha).

šiais metais miškų urėdijų priešgaisrinės komandos į gaisravietes buvo iškviestos 215 kartų.

 

 

 

Pasirašytas Nacionalinis susitarimas pagilins aplinkosauginio švietimo vagas

 


Gegužės 22 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė ir pramonės įmones vienijančios aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ iniciatorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl aplinkosauginio švietimo pažangos.
šiuo Susitarimu siekiama vienyti valstybės institucijų ir verslo bendruomenės pastangas skatinant visuomenės aplinkosauginio švietimo pažangą. Jį pasirašydamos abi ministerijos ir pramonės įmonės – akcinės bendrovės „Achema“, „Lifosa“ ir „Mažeikių nafta“ – įsipareigojo inicijuoti bei įgyvendinti bendras edukacines programas moksleiviams, skaidriai ir veiksmingai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 m. paramos aplinkosaugai lėšas, remti pilietines iniciatyvas, konkrečiais veiksmais įrodančias rūpinimąsi šalies aplinka ir ateitimi.
„Džiugu, kad Lietuvos įmonės ne tik siekia laikytis aplinkosauginių reikalavimų, bet ir prisiima daugiau atsakomybės už aplinkos kokybę. Tikiu, kad dirbdami visi kartu, ateityje turėsime ne tik išprususius moksleivius, bet ir išprususius vartotojus, kuriems aplinkosauginės vertybės bus vienos svarbiausių“, – prieš pasirašydamas Susitarimą sakė aplinkos ministras Arūnas Kundrotas. Jo žodžiais, Aplinkos ministerija jau pradėjo vykdyti savo pasižadėjimus – ką tik išleido vaikišką spalvinimo knygelę, mokančią rūšiuoti atliekas. Nemažą glėbį šių knygelių ministras įteikė švietimo ir mokslo ministerijos atstovams, kad jas išdalytų ugdymo įstaigoms.
Pirmoji kregždė konkrečiai įgyvendinant Nacionalinio susitarimo nuostatas – gegužės 29 d. visose Lietuvos mokyklose rengiama „žalioji“ pamoka. Jos metu moksleiviai bus supažindinti su darnaus vystymosi principais ir aplinkosaugos „kodeksu“. Vilniuje tą dieną „žaliąsias“ pamokas ves Nacionalinį susitarimą pasirašę ministrai Roma Žakaitienė ir Arūnas Kundrotas bei „Žaliosios kartos“ atstovai. Taip pat bus surengtas konkursas mokytojams „Žalioji pamoka: mokau pažinti gamtą“.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 22

 

 

Plastiko žaliavą gaminančiai įmonei – įdėmesnė aplinkosaugininkų priežiūra

 

Klaipėdos rajone įsikūrusi plastiko žaliavą – polietileno teraftalato granules – gaminanti UAB „NEO GROUP“ įvykdė aplinkosaugos pareigūnų jai pateiktus privalomuosius nurodymus ir sumažino oro taršą iki nustatytų normų. Ir šios įmonės, ir kitų šalies chemijos pramonės gamyklų kontrolei, pasak Aplinkos ministerijos sekretoriaus Aleksandro Spruogio, skiriama daugiau dėmesio kaip aplinkosauginiu požiūriu potencialiai pavojingiems ūkio objektams.
Oro kokybės tyrimus „NEO GROUP“ gamykloje ir šalia esančiose gyvenamosiose vietovėse aplinkosaugininkai atlieka nuo 2006 m., jai pradėjus veikti. Praėjusių metų pavasarį pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą planą buvo atlikti patikrinimai, kaip ši įmonė laikosi jai išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime nurodytų sąlygų, ir nustatyta aplinkosauginių reikalavimų pažeidimų. Kaip parodė aplinkos oro tyrimai, kai kurie išmetamų teršalų kiekiai gerokai viršijo nustatytas normas. Apie tai buvo informuotos sveikatos apsaugos institucijos, su šiais faktais Aplinkos ministerija taip pat supažindino visuomenę, juos paskelbusi žiniasklaidoje.
Kad būtų užtikrinta nepavojinga aplinkai gamyba, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas „NEO GROUP“ įmonei pateikė privalomuosius nurodymus pakoreguoti techninį projektą ir įgyvendinti priemones taršai sumažinti. Aplinkos ministerija įspėjo, kad jeigu iki nustatyto termino šie nurodymai nebus įvykdyti, bus pradėta leidimo, be kurio įmonė negali vykdyti veiklos, atėmimo procedūra. Aplinkosaugininkai pateikė UAB „NEO GROUP“ ieškinį dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, o už nustatytų taršos normatyvų viršijimą atsakingiems įmonės darbuotojams skyrė administracines baudas.
Nors įmonė nurodytus įpareigojimus įvykdė, aplinkosaugininkai šių metų vasario pabaigoje nustatė taršos viršijimą viename iš įrenginių. Kontrolinių aplinkos oro mėginių, kuriuos paėmė Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra, laboratoriniai tyrimai parodė, kad tarša viršijo nustatytas normas tuo metu montuotame skruberyje – papildomame oro valymo įrenginyje. Remdamiesi tyrimų duomenimis, aplinkosaugos specialistai sumodeliavo, atsižvelgę į įrenginio parametrus, meteorologines sąlygas ir kitus veiksnius, kokį poveikį aplinkai turėjo ši įrenginyje padidėjusi tarša. Neigiamų padarinių aplinkai nenustatyta. UAB „NEO GROUP“ įvykdė aplinkosaugos pareigūnų pateiktą privalomąjį nurodymą sumažinti minėtąją taršą. Kai skruberis jau buvo sumontuotas ir veikė, pakartotinai buvo paimti išmetamų dujų mėginiai. Jų tyrimų duomenimis, teršalų koncentracijos nebeviršija nustatytų normų.
Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į tai, kad ūkinės veiklos objektuose beveik visada išlieka oro taršos rizika, taip pat į gyventojų susirūpinimą oro kokybe šalia „NEO GROUP“ įmonės esančiose gyvenamosiose vietose, pavedė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui sustiprinti šios įmonės veiklos kontrolę ir su jos rezultatais nuolat supažindinti visuomenę. Tikimasi, kad sprendžiant oro taršos problemas prisidės ir savivaldos institucijos. Praėjusį rudenį Aplinkos ministerija kreipėsi į Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybes, kad jos kartu parengtų ir vykdytų aplinkos monitoringo programą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje ir šalia jos.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 22

 

 

Valstybinių miškų ūkio optimizavimo scenarijui – devyni primatavimai

 

Kaip tobulinti šalies valstybinio miškų ūkio organizavimą bei ekonominį reguliavimą ir optimizuoti jo valdymą – tai pagrindinė pastaruoju metu vykstančių aktyvių diskusijų apie šio sektoriaus ateitį tema. Kadangi valstybinių miškų kompleksinio ūkio plėtros iki 2010 m. strateginio plano projektas, parengtas pagal Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslininkų rekomendacijas, sulaukė didelio atgarsio ne tik tarp miškininkų, bet ir plačiojoje visuomenėje, Aplinkos ministerija ir toliau skatina kuo išsamesnes diskusijas jam tobulinti. Nors jau gauta nemažai pastabų bei pasiūlymų, laukiamas, pasak aplinkos ministro patarėjo Aido Pivoriūno, kiekvienas konstruktyvus atsiliepimas. Valstybinių miškų ūkio optimizavimo scenarijus bus patvirtintas tik daug kartų pasvėrus visus „už“ ir „prieš“, atsižvelgus į visas pareikštas nuomones bei specialistų vertinimus.
šiuo metu Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos baigia sudaryti darbo grupes, kurios dar kartą išsamiai išnagrinės dabartinę valstybinių miškų ūkio padėtį ir per artimiausius mėnesius pasiūlys, kaip optimaliai suderinti ekonomines, socialines bei aplinkosaugines miškų urėdijų funkcijas, pateiks jų raidos prognozes. Į šias grupes yra pakviesti miškų urėdai, girininkai, mokslininkai, profsąjungų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jų pateiktas išvadas ir pasiūlymus apsvarstys Miškų ūkio konsultacinė taryba prie Aplinkos ministerijos. Išplėstinis Tarybos posėdis numatytas vasaros viduryje. Jis bus skirtas aptarti, kokias reikėtų pasirinkti valstybinių miškų ūkio valdymo, ekonominio reguliavimo ir organizavimo kryptis. Miškų ūkio konsultacinę tarybą sudaro žinomi mokslininkai, aplinkosaugininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Valstybinių miškų ūkio pertvarkos klausimams bus skirta ir Aplinkos ministerijos organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, kuri vyks birželio mėnesį.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 21

 

Aplinkosaugininkai ieško į Babtų tvenkinį išsiliejusių teršalų šaltinio

 

Gegužės 18 d. apie 22 val. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūra gavo pranešimą, kad šio rajono Babtų gyvenvietės tvenkinyje pastebėta teršalų. Tai, į vietą nuvykusių aplinkosaugininkų manymu, krosnių kuras arba dyzelinas. Teršalų plėvelė buvo aptraukusi daugiau nei pusę tvenkinio. Preliminariais duomenimis, kaip sakė Aplinkos ministerijos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gediminas Markauskas, į šį vandens telkinį galėjo išsilieti nuo pusės tonos iki trijų tonų teršalų.
Teršalai surenkami. Kad jų nepatektų į Nevėžį, su kuriuo susisiekia iš tvenkinio ištekantis upelis, prie to upelio ištakų pastatytos trys apsauginės boninės užtvaros. Paimti vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams. Aplinkosaugininkai ieško taršos šaltinio. Nustačius kaltininką jis bus nubaustas administracine tvarka ir jam bus pateiktas ieškinys už aplinkai padarytą žalą.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 05 18

 

Teršalų kvotos įmonėms bus paskirstytos po galutinio EK sprendimo

 

Kiek Lietuvos įmonės galės į atmosferą išmesti šiltnamio dujų 2008-2012 m., Europos Komisija dar nėra priėmusi galutinio sprendimo. Jis turėtų paaiškėti šią vasarą, pasibaigus dabar tebevykstančiam techninių konsultacijų ir derybų procesui. Teršalų kvotas konkrečioms šalies įmonėms Vyriausybės strateginio planavimo komitetas patvirtins po to, kai EK paskelbs savo sprendimą.
Lietuva prašė Europos Komisijos, kaip numatė pateiktas nacionalinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą 2008-2012 m. planas, šalies įmonėms per ateinančius penkerius metus skirti vidutiniškai 16,59 mln. apyvartinių taršos leidimų (ATL) kasmet. Tačiau praėjusį lapkritį EK priėmė sprendimą beveik dvigubai sumažinti šį leidimų įmonėms išmesti šiltnamio dujas į atmosferą skaičių. Komisija taip nusprendė, remdamasi 2005 m. Lietuvoje faktiškai išmestų dujų kiekiu ir visoms ES valstybėms taikoma vienoda skaičiavimo metodika. Tačiau ne tik mūsų šaliai, bet ir kitoms valstybėms skirta daug mažiau ATL, nei prašyta. Beje, tik Lietuva gavo 25 proc. didesnę už 2005 m. faktiškai išmestų teršalų kiekį metinę kvotą. Pavyzdžiui, Lenkijai buvo skirta tik 2,6 proc. didesnė kvota, Estijai ir Vengrijai – beveik tiek pat ATL, kiek jos 2005 m. išmetė šiltnamio dujų, o Slovėnijai – dar mažiau, palyginti su 2005 m. išmetimais.
Tačiau Europos Komisijos sprendimas neatitiko mūsų valstybės poreikių. Todėl Lietuva paprašė peržiūrėti šį sprendimą ir atsižvelgti į išskirtinę šalies padėtį – spartų ūkio augimą, kai kurių pramonės šakų – cemento, trąšų gamybos, naftos perdirbimo – ypatumus, su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu susijusias problemas. Taip pat Lietuvai nepalankus veiksnys, kad skiriant 2008-2012 m. ATL kvotą remiamasi tik 2005 m. situacija, kuri neatspindi tikrosios padėties. Tais metais mūsų šalies įmonės neišnaudojo visos skirtos ATL metinės kvotos, nes dėl didelių kuro kainų didžiosios šiluminės elektrinės nedirbo, o dalis elektros energijos buvo importuojama iš Rusijos.
Atsižvelgusi į visus EK argumentus, Lietuva pakoregavo minėtąjį nacionalinį planą ir paprašė 2008-2012 m. skirti vidutiniškai 11,017 mln. ATL kasmet. šiame pakoreguotame plane EK reikalavimu buvo pateiktos preliminarios ATL kvotos šalies įmonėms, dalyvaujančioms prekybos šiltnamio dujomis sistemoje, pagal „teršėjas moka“ principą. šis principas nėra parankus taršesnį kurą – mazutą, naftos koksą, orimulsiją, akmens anglį naudojančioms įmonėms. Prekybos šiltnamio dujomis sistemos tikslas – skatinti kuo palankesnę aplinkai ir naudojančią mažiausiai energijos gamybą.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

2007 05 16

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"