Paieška Želdynai: kokie jie?

Želdynai: kokie jie?

Informacija iš Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos posėdžio

Vytautas LEšČINSKAS

 

2007 m. gegužės 15 d. Girionyse (Kauno raj.), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įvyko Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos posėdis. Jame buvo aptariami Birštono miesto žaliųjų plotų tvarkymo specialiojo plano ir želdynų normų projektai bei išklausyta informacija apie sodmenų urbanizuotoms teritorijoms auginimo patirtį Olandijos medelynuose, taip pat kalbėta apie Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos arboretumo perspektyvinę veiklą.

Posėdį vedė Tarybos pirmininko pavaduotojas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Grikevičius.

Aktyviai dalyvavo posėdyje Tarybos sekretorė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Ulkienė, kiti Tarybos nariai: Valstybinio miškotvarkos instituto projekto autorius dr.  Balys Baroniūnas; Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė Zita Bitvinskaitė; Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Gatelis; Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros docentas Raimondas Leopoldas Idzelis; Vilniaus Gedimino technikos universiteto Miestų statybos katedros profesorius, habilituotas daktaras Konstantinas Jakovlevas-Mateckis; AB “Geležinkelio apsaugos želdiniai” direktorius gamybai Stanislovas Karalius; Botanikos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui, Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vadovas, dr. Antanas Matelis; Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos prezidentas, UAB „Soltra“ direktorius Vytautas Rumba; Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškų ir dekoratyvinių želdinių fakulteto prodekanė Loreta Semaškienė; Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vyresnioji specialistė Jūratė šarpytė-Vaičiulionienė; UAB „Klaipėdos želdiniai“ direktoriaus pavaduotojas Gediminas Valašinas; UAB „Stebulė“ direktorius Stanislovas Tamulevičius; Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė Rasa Vasiliauskienė; Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno viršininkė Rima Žebrauskaitė.

Be to, į posėdį atvyko ir nemaža kitų dalyvių, ypač specialistų iš Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos.

Tarybos nariams informacijos apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos veiklą pateikė šios įstaigos direktorius Albinas Tebėra.

Valstybinio miškotvarkos instituto projekto autorius dr. Balys Baroniūnas pristatė Birštono miesto žaliųjų plotų tvarkymo specialiojo plano projektą; informaciją apie Želdynų įstatymo projekto svarstymo eigą Seime pateikė Rimantas Grikevičius; apie sodmenų urbanizuotoms teritorijoms auginimą Olandijos medelynuose kalbėjo Loreta Semaškienė; pranešimą apie Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos arboretumą ir jo perspektyvą padarė arboretumo viršininkė dr. Valerija Baronienė.

Pranešėjams tekdavo atsakyti į gausius kitų dalyvių klausimus; dažnai kildavo diskusijų. Ypač karštai buvo diskutuojama dėl Želdynų įstatymo projekto kai kurių straipsnių bei jų atskirų punktų.

Taip pat posėdžio dalyviams buvo surengta išvyka į arboretumą. Su įdomiausiomis įvairių rūšių medžių kolekcijomis susipažinti jiems padėjo Valerija Baronienė.

„Toks arboretumas yra vienintelis Lietuvoje. Jo paskirtis – ne tik mokslinė, bet ir švietėjiška; juk svarbu, kad čia esančius augalus gali pamatyti ir plačioji visuomenė“, - sakė Želdynų apsaugos ir tvarkymo tarybos pirmininko pavaduotojas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento vyriausiasis specialistas Rimantas Grikevičius.

 


  

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"