Paieška Respublikinė pradinukų konferencija Alksniupiuose (Radviliškio r.)

Kuo jaunas pradėsi...

Respublikinė pradinukų konferencija Alksniupiuose

Regina RAGALIAUSKIENĖ

Radviliškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė                                                                 

 

Radviliškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba jau treti metai organizuoja respublikines pradinių klasių mokinių konferencijas, kurių metu mokiniai iš visos Lietuvos pristato savo atliktus darbus, dalinasi patirtimi, mokosi vieni iš kitų, diskutuoja.

šiemet toks renginys vyko Alksniupių pagrindinėje mokykloje. Gegužės 18 d. iš visos Lietuvos į šią gražią mokyklą sugužėjo per šimtą žmonių. Keturiose sekcijose įtemptai dirbo, savo pranešimus skaitė net 65 mokiniai, juos išklausė ir vertino 34 mokytojai.

šioje konferencijoje „Žeme, mes tavo vaikai“ buvo pristatyta ir respublikinio ilgalaikio projekto „Mes iš draugiškos mokyklos“ dalyvių nuveikti darbai. šio projekto, kuris jau vykdomas dvejus metus, tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, plėtoti mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimą ir draugiškus tarpusavio santykius.

Visi konferencijos dalyviai ir svečiai susidomėję apžiūrėjo šio projekto dalyvių atliktų darbų parodą, diskutavo su projekto dalyviais.

Konferencijoje dalyvavęs šiaulių apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento direktorius J.Bosas aukštai įvertino visų projekto dalyvių nuveiktus tokius reikšmingus darbus ir įteikė šiaulių apskrities viršininko padėkas aktyviausiems jo dalyviams. Konferencijos dalyvius sveikino ir sėkmingo darbo linkėjo Radviliškio rajono Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centro direktorė Rita Vaigauskienė, šio centro metodininkė Gailutė Toleikienė.

Nuo pat ryto į Radviliškio r. Alksniupių pagrindinę mokyklą susirinkę visi konferencijos dalyviai, išklausę pasveikinimo žodžių ir pasižiūrėję šventinį koncertą, išsiskirstė rimtam darbui 4 sekcijose: čia jie skaitė net 34 pranešimus, pristatė savo nuveiktus darbus, dalinosi patirtimi, diskutavo. Baigdami darbą, ant gėlių žiedlapių rašė savo mintis ir palinkėjimus Žemei. Po darbo sekcijose, papietavę, apžiūrėję gražią ir jaukią Alksniupių pagrindinę mokyklą, jos muziejų, vėl visi grįžo į šventiškai papuoštą salę, kur buvo rodomas pradinių klasių mokinių spektaklis „Varna karaliaus pati“ (režisierė Rita Masilionienė), šios konferencijos akimirkų nuotraukos.

Apibendrinant visą konferencijos darbą kalbėjo kiekvienos sekcijos vadovas, kuris trumpai apžvelgė darbą sekcijoje, pakabino atsineštus gėlių žiedus su užrašytomis savo sekcijos dalyvių mintimis ir palinkėjimais, apdovanojo pranešėjus ir juos paruošusius mokytojus.

Išsiskirstėme į visus Lietuvos kampelius su dar didesniu noru rūpintis ir saugoti Žemę ir viltimi kitąmet vėl susitikti, kad galėtume dar daugiau pristatyti nuveiktų darbų, pasidžiaugti naujais laimėjimais.

... Mokymo turinio kaita, poreikis kuo labiau pažinti vaiką kaip vientisą asmenybę, demokratiškesni bei humaniškesni santykiai mokyklų bendruomenėje įpareigoja šiuolaikiškai apmąstyti visą ugdymo procesą. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai mokyklai kelia reikalavimą, kad ji pateiktų ugdytiniui suvokti vientisą pasaulio vaizdą, atskleisdama atskirų mokomųjų dalykų ryšį ir jų tarpusavio priklausomybę. Toks požiūris grindžiamas žmogaus ir jo kultūrinės aplinkos integravimo idėja. Bendrosiose programose (2003) išryškintas mokyklos įpareigojimas padėti mokiniui „išsiugdyti atsakomybės, humanizmo, demokratijos principais, vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje“. Vadinasi, ugdymo procesą būtina grįsti aktyvia mokinių veikla. Tam ir organizuojamos pradinių klasių mokinių konferencijos, kurių metu mokiniai gali skaityti pranešimus, pristatyti savo tyrimus, stebėjimus, kūrybiškai interpretuoti įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius. Ruošimasis skaityti pranešimus skatina  pradinių klasių mokinius savarankiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti gyvenimo reiškinius.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"