Paieška Vasaros dienos Aukštaitijos nacionaliniame parke

...ir medaus išsisukite!

Vasaros dienos Aukštaitijos nacionaliniame parke

Dalia SAVICKAITĖ

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos kultūrologė

           

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijai keliama daug veiklos uždavinių. Vienas iš jų - būtent aukštaitiškojo etninio regiono tapatumo išsaugojimas, paveldo pristatymas, informacijos apie jį sklaida. Tapatumą paprasčiausia iliustruoti kultūrinės veiklos pagalba. Jeigu į jo raišką įvedamas ir socialinis elementas, tai tampa itin paveikia priemone.

Liepos 21-30 dienomis Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Aukštaitijos nacionalinis parkas rengia etnokultūrinio ugdymo stovyklą, kurioje dalyvaus 40 moksleivių iš visų Lietuvos etninių regionų asocijuotų UNESCO mokyklų. Besiruošiantys į stovyklą vaikai (6-7 klasės) turės dalyvauti dviejų etapų konkurse. Stovyklos tikslas - sužadinti vaikų smalsumą domėtis Lietuvos etnografinių regionų kultūra. Stovyklos darbo metu bus mokomasi amatų, kuriami spektakliai, mokomasi aukštaitiškų dainų ir šokių, ekskursuojama ir susitinkama su vietos žmonėmis. Stovykloje dėstys Lietuvos liaudies kultūros centro specialistai, kalbininkai, ANP specialistai, apylinkėse gyvenantys kūrėjai ir amato žinovai.

Rugpjūčio 15 dieną - per Žolinę - tradiciškai Jūsų laukiame Senovinės bitininkystės muziejuje Stripeikiuose, Medkopio pabaigos šventėje. Daug kas pageidauja vien tik pramoginės programos, gal ir vėl bus nepatenkintų, bet kiekviena kalendorinė šventė turi savo prasmę ir ritualus. Tai sugalvoja ne švenčių rengėjai - tai tautos kultūros palikimas. Be jų neapsieisime ir šiemet, nes tai mūsų esaties prasmė, kertiniai akmenys, ant kurių statomas šiandienos rūmas. Numatoma, kad vėliau joje turėsite galimybę paklausyti mums visiems tokios artimos „Almajos“, švenčionių „Dobilės“, etnografinio kolektyvo iš Klaipėdos bei „Rugiagėlių berniukų“, pažįstamų iš „Eurovizijos“ atrankos konkurso ir gebančių visus pašokdinti. Bus galima stebėti ne tik medaus korių sukimą stikliniame medsukyje, bet ir avilio darymą. Aukštaitijos nacionalinio parko specialistai planuoja iki to laiko įruošti naują ekspoziciją, kurioje bus pristatomi Lietuvos regionų bitininkavimo savitumai.

Po šventės, rugpjūčio 21-25 dienomis, vyks tradicinė cimbolininkų ir dūdmaišininkų mokymo stovykla. Jos veiklą finansuoja LR Kultūros ministerijos rėmimo fondai, vykdo LLKC ir ANPD darbuotojai. Numatoma, kad groti šiais instrumentais mokys Liaudies kultūros centro pakviesti specialistai ir garbusis Jonas Lechovickas. Stovyklos darbo pasižiūrėti atvyks Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos nariai, čia numatoma paruošti koncertą, pravesti tarybos posėdį.

Visą palankų ekspedicijoms laiką vyks nenutrūkstama projektinė veikla. Toliau bus renkami tekstilės (siuvinėjimų, rūbų, audinių, mezginių ir pan.) eksponatai numatomam buvusioje Ginučių mokykloje įkurti tekstilės muziejui ir edukaciniam centrui (jeigu yra žmonių ar organizacijų, kurie norėtų ką nors dovanoti, paremti pastato rekonstrukcijos darbus ir būti įamžinti muziejaus garbės knygoje, labai prašome informuoti ANPD kultūrologę Dalią Navickaitę, tel. 8~386 47495). Tikimės, kad apie šį numatomą muziejų susiburs Ginučių ir Antalksnės bendruomenės, vietos gyventojai įgis galimybę papildomai užsidirbti pasakodami senąsias tradicijas, prižiūrėdami muziejų, mokydami siuvinėjimo, audimo, mezgimo, tinklų pynimo ir pan. Ateityje tai galėtų tapti ne vien gaminių, bet ir avininkystės, linininkystės kultūrų pristatymu - taip darbą rastų dar daugiau žmonių. Juk būtent šis kampas garsėjo savo balta vilna ir jos produkcijos gaminiais, malūne veikė milo vėlykla. šio muziejaus veikla būtų patraukli turizmo įmonių ir kaimo turizmo sodybų verslumui skatinti: tai ne tik patrauklus naujas lankytinas objektas, bet ir besiilsinčiųjų laisvalaikio turiningas laiko praleidimo būdas. O svarbiausia - tai dar vienas grūdelis į tą patį puodą, kuriame verda savitumą stiprinanti arbata. Tokiu būdu šiaurinėje parko pusėje susiformuotų amatus pristatančių objektų juosta (Ginučių malūnas, Bitininkystės muziejus) patogi lankymui ar kitom užimtumo atrakcijoms organizuoti.

Tęsiami darbai ir ruošiant leidinį numatomu pavadinimu „Etnoarchitektūrinės rekomendacijos besikuriantiems Aukštaitijos nacionaliniame parke“. Tikslinama pernai ekspedicijoje sukaupta informacija, ruošiama tekstinė analitinė-teorinė istorinių šaltinių apžvalga, ruošiami rekomenduotinų projektų brėžiniai. Kadangi šiandien nėra dokumentaliai apibrėžta, kas yra tipinė aukštaitiška sodyba, tikimės, kad tai bus „žaliava“ tipinių reglamentų visam Aukštaitiškam regionui patvirtinimui.

šiais metais numatoma baigti visus paruošiamuosius darbus. Jei yra organizacijų ar pavienių asmenų, norinčių paremti šio leidinio leidybą, talpinti jame savo reklamą - maloniai prašome informuoti aukščiau nurodytu telefonu.

Senovinės bitininkystės muziejuje teikiama nauja paslauga. Paruoštas teatralizuotos ekskursijos po muziejų vestuvių svitai scenarijus. Ekskursijoje pristatomi senieji vestuviniai papročiai, vestuvių veikėjų funkcijos. Jaunieji ir juos lydintis pulkas aktyviai dalyvauja ir patys, lydimi vadovo, atkuria senąsias tradicijas. Pateikiama informacija, apeigų demonstravimas (žaidimai ir pan.), kas integruota į muziejaus aplinką. Pageidaujantieji gali užsisakyti tradicines muziejaus vaišes, papildoma paslauga - galimybė stikliniame medsukyje išsisukti pirmosios poros medaus. Paslaugos mokamos, užsakomos iš anksto. Jas užsisakyti galima muziejuje arba ANPD lankytojų centre. 

Planų daug, liaudyje sakoma, kad negerai juos viešinti anksčiau laiko... Sąžinė graužia, kad mažai rodome dėmesio Kaltanėnų, Reškutėnų, Antalksnės bendruomenėms, dėkoju jiems, kad jie tokie stiprūs ir kūrybingi. širdis verkia žiūrint, kaip savo lyderio neišsirenka Palūšės, Meironių, šuminų gyventojai. Dėmesio reikalauja unikalūs Salų kaimo statiniai, - jei tikrai, kaip sako rytiečiai, mintis yra materiali, tai imsimės ir jų pritaikymo amatų demonstravimui.

Tikiuosi, kad užteks jėgų paruošti ir įgyvendinti suplanuotus projektus. Būtų daug lengviau dirbti, jeigu atsirastų darinys, jungiantis visas Aukštaitijos nacionaliniame parke veikiančias bendruomenes. Bendros laimės ir negandos, reikalavimai šioje teritorijoje gyvenantiems ir dirbantiems gali tapti galingu svertu, įtakojančiu jai palankių sprendimų priėmimą. Būkite kartu su mumis, mokykime vieni kitus, kartu siekime, kad tinkamai būtų išlaikomas aukštaitiškasis unikalumas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"