Paieška Mėgėjiški sodai: greta kauptuko reikalinga ir galva...

Greta kauptuko reikalinga ir galva...

Žurnalisto Augusto UKTVERIO pasikalbėjimas su Lietuvos sodininkų draugijos bei Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininku Vladislovu BUTKEVIČIUMI.

 

Patvirtinti 2007 metų konkurso-apžiūros geriausiai respublikoje tvarkomų sodininkų bendrijų ir sodo sklypų nuostatai. Tad norėtųsi kiek išsamiau sužinoti: kas buvo ankstesniais metais, kas kinta?

 

Sodininkai mėgėjai turi tokią tradiciją: kas tris metus surengti tokią minėtąją konkursą-apžiūrą. Tokia tradicija, sakyčiau, prasidėjo nuo 1959 metų. Be abejo, pradžioje nebuvo respublikinė, vyko atskiruose rajonuose. Soduose tada buvo ir daug vadinamųjų gėlininkų, žmonių, kurie turėjo pomėgį auginti įvairias gėles. Žinoma, grožiui gėlės ir nūnai soduose auginamos. Tad tokia graži tradicija.

Kaip vyksta konkursas? Pradžioje patys sodininkai bendrijose išsiaiškina: kas yra geriausi. Po to vykdomas konkursas-apžiūra rajono mastu, o po to – jau respublikinei komisijai laikas imtis darbo.

Po kiekvieno tokio respublikinio konkurso yra surengiami aptarimai, kuriuose dalyvauja ir Aplinkos bei Žemės ūkio ministerijų atstovai. Turiu pasakyti, jog tose apžiūrose patys sodininkai taipogi labai mielai dalyvauja. Ankstesnė apžiūra buvo 2004 metais, atėjo laikas vėl pasidairyti po grožio oazes. Kita vertus, komisijos nariai, kalbėdamiesi su sodininkais, paprastai perteikia ir gerų patarimų, savitosios patirties elementų. Tiek sodų sklypų tvarkymo, tiek ir kovojant su ligomis bei kenkėjais atvejais.  

Pasinaudodamas proga, noriu pakviesti šiųmetinėje apžiūroje dalyvauti visas sodininkų bendrijas, gali pareikšti norą dalyvauti ir atskiri sodininkai, jei jau jų niekas nepristatė... Malonu, jog jau atsiliepė kai kurie sodininkai net iš Kretingos, Telšių, Alytaus, Marijampolės, Trakų, neminint jau vilniečių.

Norėčiau pasidžiaugti, jog rengiant sodų apžiūrą-konkursą mus remia Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos, UAB „Kemira GrowHow (trąšos ir kovos su ligomis bei kenkėjais priemonės, reikalingos ir sodininkams – jiems, turintiems nuolaidų kortelę, yra 15 proc. nuolaida; esame gavę apie 700 tokių nuolaidų kortelių, kurias įteikiame, kaip paskatą, sodininkų bendrijų kai kuriems pirmininkams). Tarp rėmėjų norėčiau įvardinti ir UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“.

Malonu, jog informacinių rėmėjų gretose yra ir „Žaliasis pasaulis“.

 

Tad kas bus charakteringa šiais, 2007 metais?

 

Anksčiau apdovanodavome atskirų pavyzdingai tvarkomų sklypų savininkus. Jiems įteikdavome atminimo lentelę. Tokia tradicija vadovausimės ir šiemet. Tiesa, įteiksime atitinkamą simbolį ir atskiroms sodininkų bendrijoms.

šiemet labiau atkreipsime dėmesį į tai, kas yra prie įvažiavimo į atskirą sodų bendriją: turi būti aiškūs ir pačios bendrijos, ir gatvių pavadinimai, ir sklypų numeriai. Reikia ir bendros sodo schemos, kuri padėtų orientuotis tiek gaisrininkams, tiek greitosios pagalbos, tiek policijos, tiek ir kitiems pareigūnams.

Didelė problema – ir atliekų, nuotekų tvarkymas. Juk vadinamieji tualetai su duobėmis vargu ar kurį nors patenkina. Nieko gero, kai nuotekos patenka ir į kokias atskiras duobes, šulinėlius, iš kurių skverbiasi į gruntą. Teršiami gruntiniai vandenys, vadinasi, ir netoliese esančio šulinio vanduo yra taipogi teršiamas. Džiaugiamės, kai išvystame greta gražaus sodo namo ir profesionaliai įrengtus biologinio valymo įrenginius. Gaila, tačiau dažnai taip jau yra: gražiam namui pastatyti lėšų pakanka, tačiau nuotekų valyklėlei jau ir pataupoma... Manyčiau, jog sodų bendrijų pirmininkai, dabar pasirašantys projektų dokumentuose, turėtų galvoti ir apie nuotekų valyklos būtinybę.

Beje, kiekvienas sodininkas privalo turėti įsirengęs atitinkamą talpą, kurioje kompostuotų vadinamąsias žaliąsias atliekas, iš kurių susidaro puikus kompostas.

 

Be kompostavimui tinkamų atliekų sodų bendrijose susidaro ir kitokių atliekų. Kaip tai vertinsite?

 

Na, turiu pasakyti, jog paramos, bendradarbiavimo ranką sodininkų bendrijoms ištiesė ir UAB „Elektroninių mašinų perdirbimas“ (EMP). šios bendrovės žmonės automobiliu atrieda iki atskirų sodo sklypų ir išsiveža senus šaldytuvus, televizorius, skalbykles ir kitokia elektroninę ar elektros įrangą. Išveža veltui (net ir šeštadieniais, sekmadieniais), reikia tik pasiskambinti nurodytuoju EMP telefonu 8~800 10108 ar užsiregistruoti EMP tinklapio svetainėje www.emp.eu. Jei sodininkų bendrija organizuoja surinkimą, už toną tokių surinktų atliekų EMP dar primoka sodininkams po 200 Lt. (Beje, sodininkų bendrijos gali registruotis ir kaip paramos gavėjai.) Tad sąžiningi, darbštūs ir švarią aplinką sergstintys žmonės dar ir užsidirbti gali.

 

Neseniai kalbinta greta Vilniaus esančio Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė itin nusiskundė sodininkais, kurie tampantys itin nedraugiški aplinkai, sviedžiantys iš automobilių polietileninius maišus, prigrūstus visokio šlamšto, į pakelių griovius, miškelius. Kas tuos sodininkus-chuliganus galėtų sudrausminti?..

 

Tik mes patys, sodininkai. Juk jokia ekologinė policija, aplinkosaugos inspektoriai prie kiekvieno sodininko neprisiriš... Visuomenei juk, galų gale, turi nusibosti apšnerkštos pakelės, miškelių plotai... Tegu atsiranda vis daugiau tokių, kurie pasiima fotoaparatą, „įamžina“ tokius chuliganiškus poelgius, paskui elektroniniu paštu tą nuotrauką tegu siunčia ekologinei policijai (vilniečiai – Vilniaus miesto VPK VPVTT ETPPS specialistui Gintarui Mažintui, tel. 212 10 83, el. p.: gintaras.mazintas@vrm.lt). Norėtųsi, kad nebaudžiamumo čia taipogi nebeliktų.

 

Kita vertus, kaip Jums atrodytų kad ir ukmergiškių patirtis, kai greta miesto, net priemiesčio miškuose (apmokėjo už atliekų išvežimą Ukmergės urėdija, tiesiog parodydama nuostabų draugiškumo aplinkai pavyzdį), prie kelių pastato didelius konteinerius, skirtus vadinamosioms laukinėms atliekoms. T.y. yra galimybė ir tam chuliganui tobulėti, jei jau žmogėnas nėra visiškas degeneratas...

 

Būtų puiku, tačiau ar sodininkai tai įstengtų?.. Juo vieno kubinio metro atliekų išvežimas – daugiau nei 30 Lt. (Didelio konteinerio išvežimas – 100 Lt, jį per mėnesį reikia išvežti mažiausiai 2-3 kartus...) Ar sugebės sodininkai apmokėti?.. Kita vertus, jei Vilniaus rajono (o ir miesto) savivaldybė čia patalkintų, būtų itin gera priemonė, kur kas geresnė, nei toji akcija „Oranžiniai dviračiai“, kai dviratės transporto priemonės išnyksta kaip pavasarinis sniegas, gi atliekos po to pavasarinio sniego tampa dar labiau ryškesnės. Norėtųsi, kad Vilniaus savivaldybė imtųsi tokios akcijos, pastatytų, tarkime, kad ir prie kelio į Nemenčinę keletą tokių konteinerių, kartu pastatant ir informacinius stendus, kitaip reklamuojant, jog tokia akcija vykdoma. Gaila, jog ir prie aikštelių, skirtų atokvėpiui, atliekoms skirtosios dėžės yra tokios mikroskopinės... Tuoj jos pripildomos, tuos atliekos sklinda aplinkui. Akcijos, kai pastatomos dėžės ar konteineriai atliekoms, o po to nesirūpinama nuolatiniu susikaupiančių atliekų šalinimu, yra nieko vertos. Tai, ko gero, yra tik paakinimas, ko nereikėtų imtis, jei jau kvapo pritrūksta... Negera ir kelininkų praktika, kai, vietoje konkrečių praktinių akcijų, dėl atliekų išmėtimo pakelėse kaltina vien sodininkus.

O sodininkų bendrijos, kaip juridinis asmuo, privalo turėti sutartis su atliekų vežėjais. Be abejo, dabar atskirose sodininkų bendrijose yra daug ir nuolatinių gyventojų. Tokio būsto šeimininkai privalo turėti savus konteinerius atliekoms.

 

O ar kas norėtų, kad didelis konteineris „įsikurtų“ greta sklypo – vėl problema?..

 

Kiekvienoje bendrijoje juk turi būti bendro naudojimo žemės plotas. Nėra ir negali būti tokios sodininkų bendrijos, kurioje nebūtų bendro naudojimo žemės sklypas. Tad atskiros bendrijos valdyba ir nusprendžia, jog konteineris bus pastatytas bendro naudojimo sklype.

Žinoma, gerai, jei sodininkai turi galimybę savo atliekas išmesti ir į, tarkime, kas mėnesį atvažiuojantį ir atliekas surenkantį sunkvežimį. Juk miestuose visi anksčiau buvo įpratę bėgti su šiukšlių kibiru paskui pypsintį sunkvežimį. Svarbu, kad visi sodininkai žinotų, kada tas sunkvežimis atvažiuos.

 

Noriu pasiteirauti Jus, kaip Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininką: kurios savivaldybės yra draugiškesnės sodininkams?

 

Gražiai sutariame su Trakų rajono, Vilniaus miesto savivaldybėmis, tačiau su Vilniaus rajono savivaldybe geresnės kalbos vis nebūna... Nors visi vilniečių sodai, kaip sykis, yra kone to rajono teritorijoje, tačiau, kai auklės dvi (Vilniaus miestas ir rajonas), „vaikams“ su galvos skausmeliais - negeri dalykai. Beje, kitų šalies rajonų, miestų, regionų sodininkai siekia tarsi atskirybės, nors visi žinome, jog tik vienybėje yra jėgos.

 

Susivokiau, jog apžiūrą-konkursą rengia Lietuvos sodininkų draugija, tad kas bus tuose rajonuose, regionuose, kurie tą draugiją ignoruoja, nors sodininkų ir ten esama?

 

Dar kartą sakau: apžiūra yra respublikinė, tad visus kviečiame joje dalyvauti. Svetimų čia negali būti, nors struktūrinių padalinių kai kur ir nebėra (tokia padėtis, sakyčiau, yra Klaipėdoje; nors yra ir Marijampolės susivienijimas „Sodai“, ir Kauno susivienijimas „Sodai“, ir Kretingos susivienijimas „Sodai“, ir pan.). štai šiandien kalbėjausi su iš Radviliškio atvykusiu sodininkų bendrijos pirmininku – esama daug neaiškumu, reikia visiems geresnės vienybės.

To siekiant, pernai bent penkiose apskrityse organizavome pasitarimus, dalyvaujant Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijų, savivaldybių atstovams. Tiesa, bendrijų rajonuose nėra daug (tarkime, Raseiniuose – tik septynios). Neatsitiktinai esama galvojančių: turiu sodo sklypelį, yra sodo pirmininkas – kam daugiau reikia virš savosios galvos? Tačiau Lietuvos sodininkams reikia ir suvienijančios jėgos, kuri patalkintų net ir priimant kai kuriuose įstatymus. Juk ir sodininkui pravartu nelikti nuošalėje. (štai 2003 metais priimtas Sodininkų bendrijų įstatymas, kuris reglamentuoja ir statusą, ir mokesčius, ir pardavimus, ir kitokias sritis, reikalingas kiekvienam sodo sklypo savininkui.) Kita vertus, kai reikia tvarkytis, kai esama kokio susivienijimo, tada galima ir projektus rašyti, kurti, galima gauti paramos, o ne vien tuštinti varganas sodininkų kišenes. Žodžiu, sodininkams taipogi reikia turėti galvas, o ne vien kauptukus piktžolei nukirsti. Reikia kopti į kokias aukštumėles, nuo kurių matosi kur kas toliau.

 

Dėkoju už pokalbį.2007 metų konkurso-apžiūros geriausiai respublikoje tvarkomų sodininkų bendrijų ir sodo sklypų nuostatai

 

I. BENDROJI DALIS

1. Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos kartu su Lietuvos sodininkų draugija (toliau – Konkurso organizatoriai) organizuoja respublikinį konkursą-apžiūrą geriausiai tvarkomoms sodininkų bendrijoms ir pavyzdingai tvarkomiems sodo sklypams išaiškinti.

II. TIKSLAS

2. Išaiškinti ir paskatinti geriausiai tvarkomas sodininkų bendrijas ir pavyzdingai tvarkomus sodo sklypus, geriausiai tvarkančius atliekas ir kraštovaizdį, ugdyti sodininkų bendrijų narių kūrybiškumą, grožio jausmą, poreikį išsaugoti ekologiškai švarią ir tvarkingą jiems priskirtą teritoriją.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS

3. Konkurse-apžiūroje kviečiamos dalyvauti Lietuvos miestų ir rajonų sodininkų bendrijos bei pavienių sodo sklypų savininkai.

4. Paraiškas dalyvauti konkurse-apžiūroje sodininkų bendrijos ir pavienių sodo sklypų savininkai pateikia Lietuvos sodininkų draugijai iki 2007 m. birželio 20 d.

IV. KONKURSO-APŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

5. Informacija apie konkursą-apžiūrą ir jos nuostatai skelbiami šalies žiniasklaidoje („Ūkininko patarėjas“, „Rasos“, „Valstiečių laikraštis“, „Žaliasis pasaulis“, „Sodo kraitė“), miestų ir rajonų spaudoje, per radiją ir televiziją.

6. Konkursas-apžiūra vyksta dviem etapais:

6.1. pirmas – sodininkų bendrijose. Rajoninė konkurso-apžiūros vertinimo komisija iki 2007 m. liepos 1 d. išrenka geriausiai sutvarkytus sodo sklypus ir bendrijas;

6.2. antras – respublikoje. Respublikinė vertinimo komisija, kurią sudaro Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos sodininkų draugijos, konkurso-apžiūros rėmėjų bei savivaldybių atstovai iki rugsėjo 1 d. apsilanko miestų (rajonų) sodininkų bendrijose bei sodo sklypuose, peržiūri pateiktą informacinę medžiagą ir pagal nuostatuose numatytus vertinimo kriterijus išrenka nugalėtojus:

- iki 20 geriausiai sutvarkytų sodininkų bendrijų;

- iki 40 pavyzdingai sutvarkytų sodo sklypų.

V. BENDRIJOS SODO TERITORIJOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.             Kriterijai                       Balai                 Įvertinimas, pastabos

 

 

1. Sodininkų bendrijos teritorijos registracija                     5

2. Stendo su bendrijos planu ir pavadinimu informatyvumas ir estetinė būklė          15

3. Bendrijos sklypo tvoros, vartų įrengimas ir priežiūra, jų estetinė būklė    5

4. Bendrijos vidaus kelių (gatvių), takų kokybė, jų (pavadinimų), namų (numerių) pažymėjimas                    15

5. Vandenvietės būklė, apsaugos zonos tvarkymas ir priežiūra      10

6. Neorganinių atliekų (polietileno plėvelės, plastikinė ir stiklo tara ir kt.) surinkimas ir pašalinimas (konteineriai, betarinis išvežimas), aikštelės įrengimas ir priežiūra           15

7. Bendrijos kraštovaizdžio, bendro naudojimo teritorijų (želdynų, vandens telkinių pakrančių, rekreacinių teritorijų ir kt.) apsauga ir tvarkymas      20

8. Aplink sodo teritoriją valstybinėje žemėje esančių miškelių, pievų, šlaitų, vandens telkinių, pakelių ir kt. priežiūra. 10

9. Papildomi balai už naujus pasiūlymus tvarkant kraštovaizdį, atliekas bei pažangių technologijų įdiegimą.    5

Iš viso               100

 

VI. SODO SKLYPO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.             Kriterijai           Balai     Įvertinimas, pastabos

1. Sodo sklypo planavimas (dekoratyvinių augalų, pievelių estetinė būklė, gyvatvorių, mažųjų architektūros formų, tvorų, vartelių architektūrinė, estetinė būklė)     20

2. Sodo statinių architektūra, derėjimas prie kraštovaizdžio            20

3. Vaismedžių, uogakrūmių, daržovių auginimas, jų asortimentas, augalų būklė, tinkamas trąšų bei pesticidų naudojimas.       10

4. Atliekų tvarkymas: organinių atliekų kompostavimas, kompostinių įrengimas, jų vieta ir priežiūra.             15

5. Nuotekų tvarkymas    10

6. Bendrijos nario savanoriška aplinkosauginė veikla (vandens telkinių, apsauginių juostų tvarkymas, inkilų kėlimas ir kt.), dalyvavimas bendrijos organizuojamose talkose    10

7. Papildomi balai už nuotekų valymo įrenginių įrengimą   10

Iš viso   100

 

VII. KONKURSO-APŽIŪROS NUGALĖTOJŲ PAGERBIMAS

7. Konkurso-apžiūros nugalėtojos geriausiai sutvarkytos sodininkų bendrijos apdovanojamos Konkurso organizatorių padėkos raštais ir lentomis su užrašu „Pavyzdingai tvarkoma sodininkų bendrija 2007“.

8. Pavyzdingai sutvarkytų sklypų šeimininkai apdovanojami Konkurso-apžiūros organizatorių padėkos raštais, dovanomis ir lentomis su užrašais „Pavyzdingai sutvarkytas sodo sklypas 2007“.

9. Aktyviausi konkurso-apžiūros organizatoriai apdovanojami rengėjų Padėkos raštais.

10. Konkurso-apžiūros nugalėtojų pagerbimo šventė organizuojama 2007 m. spalio mėnesį.

 

Papildoma informacija: Vladislovas Butkevičius, Lietuvos sodininkų draugijos, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas, tel. 261 69 93, faks. 262 54 83, mob. 8~612 79 253.


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"