Paieška Ar „Žalioji karta“ išugdys žaliąją kartą?

Ar „Žalioji karta“ išugdys žaliąją kartą?

Pasirašytu Nacionaliniu susitarimu žadamos proskynos ir aplinkosauginiam švietimui  


2007 05 22 švietimo ir mokslo ministerijoje aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė ir pramonės įmones vienijančios aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ iniciatorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl aplinkosauginio švietimo pažangos.
šiuo Susitarimu siekiama vienyti valstybės institucijų ir verslo bendruomenės pastangas skatinant visuomenės aplinkosauginio švietimo pažangą. Jį pasirašydamos abi ministerijos ir pramonės įmonės – akcinės bendrovės „Achema“, „Lifosa“ ir „Mažeikių nafta“ – įsipareigojo inicijuoti bei įgyvendinti bendras edukacines programas moksleiviams, skaidriai ir veiksmingai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007-2013 m. paramos aplinkosaugai lėšas, remti pilietines iniciatyvas, konkrečiais veiksmais įrodančias rūpinimąsi šalies aplinka ir ateitimi.
„Džiugu, kad Lietuvos įmonės ne tik siekia laikytis aplinkosauginių reikalavimų, bet ir prisiima daugiau atsakomybės už aplinkos kokybę. Tikiu, kad dirbdami visi kartu, ateityje turėsime ne tik išprususius moksleivius, bet ir išprususius vartotojus, kuriems aplinkosauginės vertybės bus vienos svarbiausių. Pradedant nuo mažens galime kur kas daugiau pasiekti... Visuomenė turi kuo daugiau suprasti ir tokius konkrečius dalykus, tarkime, ką reiškia Lietuvai taršos kvotos, ką jos reiškia pramonės įmonėms, visiems mūsų šalies žmonėms...“, – prieš pasirašydamas Susitarimą sakė aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, padėkojęs kolegei ministrei Romai Žakaitienei už dėmesį aplinkosaugai, darniam vystimuisi. Jo žodžiais, Aplinkos ministerija jau pradėjo vykdyti savo pasižadėjimus – ką tik išleido vaikišką spalvinimo knygelę, mokančią rūšiuoti atliekas. Nemažą glėbį šių knygelių ministras įteikė švietimo ir mokslo ministerijos atstovams, kad jas išdalytų ugdymo įstaigoms.

„Darnus vystymasis, sakyčiau, yra mūsų visuomenės, piliečių brandos rodiklis. Darnus vystymasis yra neįmanomas, jei moksleiviai nedaug žinos apie aplinkosaugą. Tos informacijos reikia ir vaikų tėveliams. Juk reikia rūpintis ir savuoju kiemu, savuoju miestu, sava valstybe. Malonu, jog gegužės 29 d. visoje Lietuvoje organizuojama „žalioji“ pamoka, kurioje diskutuos, manau, ir mokiniai, ir jų tėveliai, ir mokytojai. Tikiuosi, jog pedagogai iš tikro parodys kūrybingumą, kad tokia pamoka būtų savita ir įdomi“, - sakė Roma Žakaitienė. Atsakydama į „Žaliojo pasaulio“ pasiteiravimą („Ar „žalioji“ pamoka, kaip buvo Atgimimo metais, negalėtų būti organizuojama ir rugsėjo pirmąją?“) švietimo ir mokslo ministrė sakė, jog rugsėjo pirmoji yra labiau švietimui, mokymui, o ne aplinkosaugai skirtoji diena. Kartu Roma Žakaitienė išreiškė viltų, kad „žalioji“ pamoka turėtu tapti tradicine, savita pamoka, organizuojama ir pravedama baigiantis gegužiui. Žinia, baigianti mokyklose mokslo metams, daugelis pedagogų visada stengiasi su vaikais išvykti į gamtą, tad „žaliosios“ pamokos jau turi šiokią tokią tradiciją.
„Pramonininkams taipogi itin svarbu yra būti labiau atviriems šalies visuomenei. Reikia ir savo bėdas vardinti - ką reikia daryti artimiausiu metu. Tiek chemijos pramonė, tiek pramonė aplamai nėra koks baubas. Tokiu tampama tik uždarumo sąlygomis. Ypač jaunoji karta turi suvokti, jog gyvename vienoje šalyje, gyvename tais pačiais rūpesčiais: ir turėti, ir apsaugoti aplinką nuo taršos. Svarbu suvokti ir globalųjį, ir lokalųjį pasaulį. Rūpestis aplinkos kokybe, gamta yra amžinas dalykas, kuris itin aktualus darosi dabar. Tikimės, jog „Žalioji karta“ turės tam tikrą pasisekimą aktyvinant mūsų visuomenę...“, - sakė Bronislovas Lubys.

Glaustai buvo pristatyti Susitarimo įsipareigojimai:

„Vienyti valstybės institucijų, verslo bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų pastangas bei galimybes ir skatinti jas bendradarbiauti, siekiant spartesnės pažangos, darnaus vystimosi ir aplinkosauginio švietimo srityje. Inicijuoti ir įgyvendinti bendras edukacines programas vaikams. Skaidriai ir veiksmingai panaudoti ES struktūrinių fondų paramos lėšas ugdant visuomenės sąmoningumą ir atsakomybę. Aplinkosaugos srityje – remti pilietines iniciatyvas, konkrečiais veiksmais įrodančiais rūpinimąsi šalies aplinka ir ateitimi. Nacionalinį susitarimą pasirašančios šalys įsipareigoja derinti savo aplinkosauginio švietimo ir darnaus vystimosi iniciatyvas bei koordinuoti veiksmus jas įgyvendinant.“

... Pirmoji kregždė konkrečiai įgyvendinant Nacionalinio susitarimo nuostatas – gegužės 29 d. visose Lietuvos mokyklose rengiama „žalioji“ pamoka. Jos metu moksleiviai bus supažindinti su darnaus vystymosi principais ir aplinkosaugos „kodeksu“. Vilniuje tą dieną „žaliąsias“ pamokas ves Nacionalinį susitarimą pasirašę ministrai Roma Žakaitienė ir Arūnas Kundrotas bei „Žaliosios kartos“ atstovai. Taip pat bus surengtas konkursas mokytojams „Žalioji pamoka: mokau pažinti gamtą“.

“Žaliojo pasaulio“ inf.

 

Susitarimą pasirašė: iniciatyvos „Žalioji karta“ vardu – Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys, švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, aplinkos ministras Arūnas Kundrotas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"