Paieška Lietuvos geologai tarptautinio bendradarbiavimo baruose

Žemės gelmės supažindina...

Lietuvos geologai tarptautinio bendradarbiavimo baruose

Vytautas LEšČINSKAS

 

Didelį darbą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka ugdydama moksleivių domėjimąsi Žemės praeitimi, mūsų šalies geologijos paveldu. ši veikla jau tapo vienu iš tarptautinio bendradarbiavimo aspektų. Nemaža metų iš eilės Lenkijoje vykstančiame moksleivių dailės darbų konkurse “Mūsų žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ šiemet dalyvauja ir Lietuvos moksleiviai.

 

Moksleivių darbai – įdomūs, išmoningi

 

“šių metų moksleivių dailės darbų konkurso tema “Mūsų žemė praeityje, šiandien ir ateityje” šūkis yra “Mamutų laikmetis”, - pasakojo Geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas. – Apskritai Lenkijos geologijos specialistai rengia tokius moksleivių piešinių konkursus jau aštuntus metus. Bet dabar Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos geologijos instituto muziejaus glaudaus bendradarbiavimo dėka pirmą kartą ir Lietuvos moksleiviai pakviesti dalyvauti šiame konkurse. Konkursas skirtas Žemės dienai bei tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti. Vaikai džiugiai su savo piešiniais vyksta į šį konkursą!.. Iš piešinių, kurie buvo eksponuojami ir Lietuvos geologijos tarnybos patalpose, kompetentinga komisija išrinko tris geriausius. Jų autoriai gegužės 30 dieną išvyko į Lenkiją. Konkurso laimėtojai gaus ir prizus. Tai skatina vaikus domėtis mūsų praeitimi, gamtine aplinka ir jos pokyčiais. Taigi iš tiesų svarbu, kad atsiranda toks naujas, įdomus bendradarbiavimo aspektas.”

šių metų konkursas “Mūsų žemė – praeityje, šiandien ir ateityje” su šūkiu “Mamutų laikmetis” rengiamas dviem etapais. 2007 m. vasario 1 d. – kovo 31 d. vyko Lietuvos ir Lenkijos trečios-šeštos klasės mokinių dailės darbų konkurso pirmas etapas, kurio metu iš visos mūsų šalies į Lietuvos geologijos tarnybą plaukė moksleivių darbeliai.

Konkurso pirmo etapo laimėtojams nustatyti buvo sudaryta komisija: Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas ir Informavimo poskyrio vedėja Indrė Virbickienė, Informacijos ir viešųjų ryšių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Petkevičienė, J.Vienožinskio dailės mokyklos direktorius Algis Lankelis, taip pat šios dailės mokyklos mokytoja Vida Sevrukienė.

Vertinimo komisijai buvo nelengva išrinkti geriausius darbus, nes buvo gauta net 119 dailės kūrinėlių. Buvo išrinkti trys moksleivių dailės kūrinėliai, kurie geriausiai atitiko konkurso temą ir pasižymėjo originalumu, įdomia atlikimo technika.

Konkurso pirmos vietos laimėtoja tapo Užvenčio šatrijos Raganos vidurinės mokyklos penktokė Benita Višpulskytė (mokytoja Kornelija Norbutienė).

Antra vieta teko šiaulių Lieporių pradinės mokyklos ketvirtokui Gediminui Baltuliui (mokytoja Vaida Kovaliovienė).

Trečia vieta skirta šiaulių rajono Voveriškių pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės mokiniui Karoliui Petrevičiui (mokytoja Inga Vireikienė).

šie moksleiviai ir mokytoja Kornelija Norbutienė gegužės 30 dieną išvyko į Lenkiją; Varšuvoje jiems teko varžytis su Lenkijos moksleiviais, pateikusiais konkursui savų dailės darbų. Konkurso laimėtojams numatyti vertingi prizai ir įdomios ekskursijos: į Varšuvos geologijos muziejų ir juros periodo parką, esantį Baltove.

Visų konkurse dalyvavusių mokinių ir mokytojų, suorganizavusių mokyklose šį renginį, triūsas įvertintas padėkos raštais. Tikimasi, kad jie dalyvaus ir kitų metų konkurse.

O konkursui pateiktus moksleivių kūrinėlius galima pamatyti Lietuvos geologijos tarnybos foje bei didžiojoje salėje (S.Konarskio g. 35). Vėliau geriausi iš jų bus eksponuojami Vilniaus miesto restorane kavinėje „Mamutas“ (Savanorių pr. 16). Informaciją apie konkursą galima rasti ir Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje: www.lgt.lt.

 

Geologinių vertybių lobynas

 

“Taip pat nuolat bendraujame su saugomas teritorijas prižiūrinčiais specialistais, - sakė Jonas Satkūnas. – Biologiniu požiūriu įdomesnėms teritorijoms mes, žinoma, skiriame didesnį dėmesį. Kaip antai, Salantų regioninis parkas, Biržų regioninis parkas – su jų darbuotojais ypač glaudžius ryšius palaikome. Paskutiniu metu daugiausia bendradarbiaujame su Ventos regioniniu parku. Jo darbuotojai patys labai aktyvūs, domisi įdomių geologinių vietų tyrinėjimo istorija, supranta, kad pačios svarbiausios saugomų gamtinių objektų vertybės yra susijusios su geologine aplinka – juros periodo, juros sistemos dariniais, kuriuos maždaug prieš 180 metų yra tyrinėję lenkų ir vokiečių mokslininkai. Tai buvo seniausias geologinis tyrimas moksliniu praktiniu požiūriu Papilės apylinkėse.”

Pasak Jono Satkūno, ne tik Ventos regioninis parkas yra geologiniu požiūriu svarbus objektas, bet ir apskritai Ventos slėnis šiuo atžvilgiu labai įdomus. Tad balandžio 4-6 dienomis buvo surengta specialistų išvyka kartu su latvių geologais, kuriuos mūsų geologai pasikvietė į Ventos regioninį parką. ši atodanga – tai pirmas tokio pobūdžio objektas Lietuvoje, taip gerai parengtas apžiūrėti specialistams ir apskritai lankytojams. Latvių specialistams buvo parodyta, kas yra nuveikta, kaip prižiūrimas geologinis paveldas.

“Yra ir kitų įdomių, gretimų objektų, pavyzdžiui, triaso molio karjeras šaltiškiuose. Tad visa tai pristatėme latviams ir kartu surengėme išvyką į Latvijos pusę, išilgai Ventos slėnio. Manome, kad Ventos slėnis apskritai turi didžiulį gamtinį ir ypač geologinį paveldą. Mat Ventos slėnio apylinkėse, neprivažiavus iki Kuldigos, galima aptikti net šešių geologinių sistemų išeigas. Taigi nesunku pamatyti didelį geologinės istorijos raidos etapą – tiek uolienas, tiek jų susidarymo sąlygas, pradedant nuo Latvijos pusės, kurioje taip pat juros periodo dariniai atsidengia. Tai labai įdomūs dalykai; pavyzdžiui, ten yra rudosios akmens anglies išeigų, kurios anksčiau buvo naudojamos. Lietuvoje rudosios anglies nėra, o Latvijoje – esama; galima pamatyti natūralios rudosios anglies sankaupų. Mes savo pusėje turime permo laikotarpio klinties karjerų, yra labai įdomių kraštovaizdžių, kuriuos galima išvysti triaso molio karjere. Be to, dar iš kvartero periodo įdomių objektų yra. Na, žinoma, ir iš devono periodo vertybių netrūksta. Bendraudami su latvių geologais, parengėme Ventos slėnio – ne vien tik Ventos regioninio parko – apžvalgą. Manome, kad Ventos slėnis galėtų tapti tokiu kraštu, kuris privilioti daugiau geologinio turizmo mėgėjų, specialistų. Tai galėtų padėti ir rengiant naujus specialistus. Pavyzdžiui, į Ventos regioninį parką jau ir dabar atvyksta studentų iš Rygos universiteto; ten jie atlieka išvykstamąją praktiką. Mūsų aukštųjų mokyklų studentai taip pat dažnai važiuoja į Papilę, kur galima dienos šviesoje pamatyti, pačiupinėti uolienas, susipažinti su tolimos praeities geologinėmis sąlygomis, buvusiomis net šešių geologinių periodų metu. Tai unikalus kraštas. Tad jį mes propagavome ir tarptautiniu mastu. Visai neseniai vyko konferencija; mes parengėme specialų stendinį pranešimą ir pristatėme šį geologinį paveldą”, - pasakojo LGT direktoriaus pavaduotojas.

Aišku, su Lenkijos geologijos institutu mūsų geologai taip pat atlieka daug bendrų darbų. Su latviais irgi bendradarbiaujama, nors kiek mažiau. Dabar nemažas įdirbis yra vykdant seismologinę programą. Planuojama organizuoti tarptautinius renginius, pasitarimus. Geologijos tarnybai Vyriausybė pavedė šiais metais įsteigti dvi naujas seismologines stotis ar bent jau parengti visas tam reikalingas sąlygas, apskaičiuoti investicijas. Jei investiciniams projektams bus pritarta, kitais metais reikės tas naujas seismologines stotis įrenginėti.

Su Ventos regioninio parko darbuotojais geologai šių metų gegužės mėnesį buvo išvykę į Lenkiją. Jiems buvo parodyta, kokių įvairiausių objektų, susijusių su juros periodu yra pietinėje Lenkijoje – atodangų, įvairių saugomųjų objektų. Parko darbuotojai matė, kaip iš tikrųjų atrodo tie atsiveriantys dariniai, uoliniai kalneliai, ant kurių paprastai pastatytos pilys, pavyzdžiui, Čenstochovos pilis. Tad Ventos regioninio parko darbuotojams, žinoma, jiems bus didesnis interesas bendradarbiauti su Lenkijos specialistais juros periodo geologinio paveldo tyrinėjimo srityje.  Susitarta, kad šių metų spalio mėnesį kolegos lenkai atvyks susipažinti su Ventos regioniniu parku.


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"