Paieška Lietuvos mokinių kūrybos parodos „Kada aplanko mūza“ nuostatai

Lietuvos mokinių kūrybos parodos „Kada aplanko mūza“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokinių kūrybos parodos „Kada aplanko mūza“ nuostatai (toliau – Paroda) reglamentuoja renginio tikslus bei rengimo eigą ir tvarką.

2. Parodos tikslai:

2.1. Ugdyti mokinių estetinį suvokimą, gebėjimus harmoningai sieti kultūros ir gamtos vertybes.

2.2. Sudaryti pozityvias sąlygas lavėti vaikų ir jaunimo gebėjimams stebėti pasaulį, integruoti turimus žinojimus ir mokėjimus į kūrybinę veiklą, kurti dvasingą darbo, poilsio, mąstymo atmosferą.

2.3. Puoselėti meilę gamtai, grožiui, menui, tautos tradicijoms.

II. PARODOS DALYVIAI

3. Parodoje dalyvauja šalies bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai, profesinių, aukštesniųjų mokyklų, kolegijų studentai, pavieniai mokiniai, šeimos.

III. PARODOS ORGANIZAVIMAS

      4. Parodą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

5. Paroda organizuojama dviem etapais:

5.1. I etapas vyksta mokyklose, neformaliojo švietimo institucijose, bendruomenėse.

5.2. II etapas – Lietuvos mokinių kūrybos paroda „Kada aplanko mūza“ – vyks 2007 m. rugsėjo 13 – 14  d. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

6. Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2007 m. rugsėjo 10 d., tel.: 8~5 267 1912, 267 0090, el. paštas ljgc@nkm.lt).

7. Piešinius ir fotonuotraukas dalyviai gali siųsti paštu: Džiaugsmo g. 44, LT-11302 Vilnius (iki 2007 m. rugsėjo 7 d.).

8. Parodos teminiai skyriai:

8.1. Idėjos ir tikrovė. Į šį skyrių pristatomi Žemės meno ir aplinkos dizaino kūriniai, turintys simbolinę, ekologinę ar estetinę prasmę, iliustruojantys kokio nors gamtinio reiškinio idėją, ekologiniai instaliaciniai kūriniai, gamtos išdaigos, ekoparkų vizijos projektai, vaizduojamojo meno kūriniai.

8.2. šilko simfonija. Į šį skyrių pristatomi floristikos darbai: gyvų, sausų, dirbtinių gėlių puokštės bei kompozicijos, miniatiūros, paveikslai, floristikos koliažai, vainikai, natiurmortai, gyvosios skulptūros iš augalų, girliandos, mokyklų bei gyvenamųjų erdvių floristinio sprendimo pavyzdžiai, naujausių floristinių trendų pavyzdžiai, praturtinanti šiuolaikinio meno elementais.

8.3. Gėlėta močiutės skrynia. Į šį skyrių pristatomi tekstilės, keramikos, skulptūros, medžio gaminiai, rankdarbiai, karpiniai, tautodailės dirbiniai, senolių išaustų raštų pavyzdžiai, aprašymai, tų raštų kilmės paaiškinimai, taikomojo meno kūriniai.

8.4. Gėlės ir mūzos. Į šį skyrių pristatomi ne mažesni kaip A3 formato piešiniai ir plakatai, vaizduojantys augalų pasaulio unikalumą, augalų simbolinę reikšmę, pavyzdžiui, įvairių tautų mitologijoje bei tautosakoje augalu simbolizuojamas gėris, ironija, tragedija, meilė ir kt.

9. Pageidautina, kad piešiniai ir fotonuotraukos būtų paruošti eksponuoti: įrėminti arba pritvirtinti ant kieto pagrindo.

10. Į parodą kartu su eksponatais dalyviai pristato jų sąrašus, eksponatai turi būti etiketuoti: užrašytas darbo pavadinimas, mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla, mokymo įstaiga ar kitas atstovaujamas kolektyvas, vadovas.

11. Dalyvauti galima viename ar keliuose parodos teminiuose skyriuose.

12. Pasibaigus parodai, eksponatai saugomi 1 mėnesį.

13. Vienas autorius gali eksponuoti ne daugiau kaip 5 kūrinius.

14. Parodos metu vyks paskaitos, dalykiniai susitikimai, konsultacijos, mugė.

IV. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

15. Parodos ekspozicijas vertina Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija, sudaryta iš menininkų, mokytojų, floristų.

16. Visų teminių Parodos skyrių geriausių darbų autoriai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais, organizatorių bei rėmėjų dovanomis.

17.  Geriausių darbų vadovai skatinami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais.

18. Parodos nugalėtojai skelbiami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro tinklalapyje www.gamtininkai.lt ir šalies spaudoje.

V. FINANSAVIMAS

19. Parodą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

20. Parodą remia Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Lietuvos floristų asociacija, žurnalai: „Sodo spalvos“, „Rankdarbių kraitelė“, „Sodo kraitė“, laikraštis „Žaliasis pasaulis“, UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“, UAB „Schetelig Lit“, L. Ribokienės firma „Pas Lidiją“.

 

Parodos koordinatorė – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Ekologijos ir gamtos apsaugos skyriaus vedėja papildomojo ugdymo pedagogė metodininkė  Halina Grigorovič, tel. (8 5) 267 1912

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"