Paieška Žalioji vėliava: gręžiantis gamtos link...

Gręžiantis gamtos link...

Žalioji vėliava – vėl Kaišiadorių A. Brazausko vidurinėje mokykloje!

Edita SKOPIČ

 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko mokinių bei mokytojų kolektyvas išties gali didžiuotis tuo, jog aktyviai prisideda prie savo krašto aplinkosaugos, gerovės. Mokykla dalyvauja tarptautinėje Aplinkosauginių mokyklų programoje, kuri orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

... Paskutiniąją pavasario dieną jau antrą kartą (už nuopelnus gamtosaugos srityje) Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis įteikė mokyklai minėtąjį garbingą apdovanojimą – Žaliąją vėliavą. Ta proga mokykloje buvo surengta „Žalioji pamoka“, kurios metu pristatytos įgyvendinamos gamtosauginės programos, jų rezultatai.

Į šią improvizuotą šventinę pamoką atvyko rajono savivaldybės ekologas Vidmantas Malinauskas, Kaišiadorių miškų urėdijos ryšių su visuomene specialistė Edita Skopič, rajoninio laikraščio „Kaišiadorių aidai“ reporterė Laima Kmeliauskienė.

Pamoką pradėjo šaunus mokyklos ansamblis, sudainuojama gražią daina, kuria raginama sodinti medžius, saugoti gamtą. Tuomet mokiniai Elmyra Baljanaitė ir Donatas Kriaučūnas pristatė mokykloje vykdytas bei tebevykdomas gamtosaugos programas ir rezultatus.

Mokiniai ir pedagogai įgyvendino šias užduotis: rūšiavo ir teberūšiuoja atliekas, atskirai nuo kitų šiukšlių atskirdami ir į specialias šiukšliadėžes išmesdami popierių. 2006 metais mokiniai ir mokytojai pradėjo rinkti baterijas, per praeitus metus buvo surinkta beveik 119 kilogramų. Mokykla pagal surinktų baterijų kiekį buvo antra visoje respublikoje bei absoliučiai pirmavo rajone. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo tarptautinėje medelių sodinimo dienoje; ši akcija vyko visame pasaulyje. Taip pat vyksta integruotos pamokos „Vanduo šalia mūsų“, buvo atliekamas triukšmo mokykloje auditas, šiuo metu vykdoma programa, skirta ištirti geriamojo vandens rajone nitratingumą ir sudaryti nitratingumo žemėlapį.

Mokyklai už vykdomą veiklą dėkodamas ekologas Vidmantas Malinauskas paskatino vaikus siūlyti namiškiams pasirašyti sutartis su atliekų tvarkymo tarnyba, kad buitinės atliekos garantuotai „nukeliautų “ į šiukšlynus, o ne į miškus. Ekologas įteikė mokyklai rajono savivaldybės paskirtą 2000 litų čekį. šie pinigai skirti gamtosauginių programų mokykloje įgyvendinimui. Iš miškų urėdijos mokykla gavo dovanų knygelių „Mokyklos žalioji aplinka “, kad mokiniai ir jų mokytojai aplinką ne tik tvarkytų, bet ir puoštų.

... Atėjo iškilmingiausias momentas – R. Braziulis įteikė „Žaliąją vėliavą “ ir tarptautinės gamtosauginės programos sertifikatą.

„Labai džiaugiuosi, kad esate atviri, šiais laikais žmogaus egoizmui nenaudingam dalykui – aplinkosaugai, – sakė Rimantas Braziulis. - Noriu pabrėžti, kad jūsų vykdoma programa turi būti vykdoma nuolat, metai iš metų, o pasibaigti tada, kai visose pasaulio mokyklose bus įsisavinta aplinkosauga. Kai ši programa bus įgyvendinta, tai jau nebebus programa, o taps visuotinio švietimo dalimi“.

Rimantas Braziulis padovanojo dvi mažas „žaliąsias vėliavėles“ rajono ekologui ir mokyklos direktoriui, kad jei nepamirštų remti bei įgyvendinti minėtosios programos ir ateityje.

Baigiantis šventei mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolita Morkūnaitė dar karta dėkojo visiems, prisidėjusiems prie gamtosauginės programos įgyvendinimo. Ypač – chemijos mokytojui Vytautui Kavaliauskui, už tai, kad jo dėka ir iniciatyva šios programos vykdomos. V. Kavaliauskui pavaduotoja įteikė naujus tarptautinių programų katalogus, kad mokytojo iniciatyva mokykla dalyvautų vis naujose programose.

Džiugūs ir pakylėti renginio dalyviai išsiskirstė skambant dainai „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“, pastatydami Žaliąją vėliavą išdidžiai plevėsuoti, tarsi pasitinkant ateinančią vasarą.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"