Paieška 2007 m. Viktoro Bergo premija – dr. Evaldui Vėbrai

Viktoro Bergo premija – dr. Evaldui Vėbrai


Birželio 5 d. per iškilmingą Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimą įteikta Viktoro Bergo premija. Ji kas dveji metai skiriama Aplinkos ministerijos (AM) sistemos darbuotojams už nuopelnus aplinkosaugai. šiemet šią premiją pelnė dr. Evaldas Vėbra - už ilgametę rezultatyvią veiklą organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje. Pastaruoju metu jis dirba AM Aplinkos strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu.
šiemetinio Viktoro Bergo premijos laureato gyvenimas beveik pusę amžiaus susijęs su aplinkosauga. 1959 m. įstojęs į aspirantūrą prie Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Geologijos ir geografijos instituto, jis pasirinko atmosferos radioaktyvumo tyrimus. Iš šios srities 1967 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją. Daugiau kaip du dešimtmečius dirbo LMA sistemoje, paskelbė apie 80 mokslinių bei metodinių darbų įvairiais aplinkos užterštumo tyrimų klausimais, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Turi nostrifikuotą gamtos mokslų daktaro laipsnį, yra dviejų išradimų autorius.
Evaldas Vėbra aktyviai dalyvavo atkuriant mūsų nepriklausomą valstybę. 1988-1990 m. jis buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Vilniaus tarybos ir Sąjūdžio Seimo narys, taip pat Seimo ekologinės komisijos pirmininkas. 1990 m. įkūrus Aplinkos apsaugos departamentą, paskirtas jo generaliniu direktoriumi. Kai vietoj šios institucijos buvo įkurta Aplinkos apsaugos ministerija, vadovavo jos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriui. 1998 m., reorganizavus šią ministeriją, buvo paskirtas AM Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotoju – Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus viršininku. šiam skyriui vadovavo penkerius metus. Kad dabar Lietuva aplinkos apsaugos srityje turi užmezgusi plačius sėkmingo bendradarbiavimo su užsienio šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis ryšius – nemažas dr. Evaldo Vėbros nuopelnas. Už gerus darbo rezultatus jis yra pelnęs ne vieną padėką, o už nuopelnus valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.
... Birželio 5-ąją sostinės laisvalaikio ir poilsio centre „Pramogų bankas“ vykusiame Viktoro Bergo premijos įteikimo ceremoniale skaitovas Juozas šalkauskas pristato bei konstatuoja:

„šių metų Viktoro Bergo premijai gauti būta gana gausaus būrio kandidatų: Skinderiškio dendroparko įkūrėjas, Valdo Adamkaus premijos laureatas Kęstutis Kaltenis; Ukmergės meteorologijos stoties vyresnysis stebėtojas Bronislovas Kaselis; buvusi Neries regioninio parko kultūrologė Ida Stankevičiūtė; Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejaus direktorė Nijolė Gulbinienė; Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos ir ekogeologijos skyriaus vedėjas Vytautas Marcinkevičius; šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūros vedėjas Romas Baltramaitis; Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Stasys Vanagas; 1990 metais įkurto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento generalinis direktorius Evaldas Vėbra.“

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas netruko įteikti 2007 metų garbingąją Viktoro Bergo premiją Evaldui Vėbrai, kuris, beje, yra ir „Žaliojo pasaulio“ redakcinės bei konsultacinės tarybos narys. Nuo visų šio laikraščio prielankiųjų skaitytojų – nuoširdžiausi palinkėjimai ir sveikinimai mielam laureatui, grindusiam kelią šio aplinkosauginio leidinio pasirodymui, pirmiesiems žingsniams!..

Įteikus premiją, ministrui Arūnui Kundrotui išsakius nuoširdžius sveikinimus, žodį tarė ir šių metų laureatas Evaldas Vėbra. Garbiu žodžiu kreipdamasis į aplinkos ministrą Arūną Kundrotą, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Bronių Bradauską (kuris tuometiniame Aplinkos apsaugos departamente, atskaitingame Seimui, buvo E.Vėbros pavaduotojas), kitus garbiuosius Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos paminėjimo sambūrio dalyvius, laureatas sakė:

„Premija man iš tikro netikėta, tačiau toks netikėtumas yra tikrai malonus... Ilgai dirbau gamtosaugos, aplinkosaugos srityje. Gerai pamenu, jog sovietiniais laikais be didesnio susirūpinimo tik konstatuodavo: turime daug gamyklų, kurios gauna žaliavą, kurios išveža gaminius, o Lietuvai lieka gamybos tarša... Tad, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, reikėjo imtis radikalių permainų. Džiaugiuosi, kad tada mums labai padėjo specialistai iš Skandinavijos šalių, Jungtinių Valstijų. Daug teko bendrauti ir su tuomet dar JAV dirbusiu mūsų šalies dabartiniu prezidentu Valdu Adamkumi. Mūsų tuometinius žingsnius lengvino ir radikalūs žaliųjų, visuomenės nusiteikimai. Manau, jog ir dabar Lietuvai reikia stiprių, aktyvių piliečių raiškos... O ar tuo branduoliu negalėtų būti aplinkos apsaugos sistemos darbuotojai?“ – kalbėjo 2007 metų V.Bergo premijos laureatas.

Dr. Evaldas Vėbra – aštuntasis Viktoro Bergo premijos laureatas. Pirmasis ją 1997 m. pelnė tuometis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Petras Sakalauskas, 1999 m. – Rapolas Liužinas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viršininko pavaduotojas, 2001 m. – Mykolas Armanavičius, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių r. aplinkos apsaugos agentūros viršininkas, 2003 m. – AM Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistas Rimantas Grikevičius ir šventosios girininkas Rimantas Antanas Kviklys, 2005 m. – Vytautas Čirpus, šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento šiaulių r. agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius, ir Petras Korkutis, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM vyriausiasis specialistas.

„Žaliojo pasaulio“ ir Aplinkos ministerijos inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"