Paieška Molėtų rajono Joniškio vidurinės mokyklos šeštokų sakmės, kurias pateikė mokytoja Jolanta LIUBECKAIT

Molėtų rajono Joniškio vidurinės mokyklos šeštokų sakmės, kurias pateikė mokytoja Jolanta LIUBECKAITĖ.

 

Kodėl ežys su spygliais?

Eimantė KALABUCKAITĖ       

 

Gyveno ežys. Jis buvo be spyglių. Atėjo pas jį kiškis ir ežį išjuokė. Tada ežys sako Dievui:

- Dieve, kodėl nedavei man spyglių?

- Duosiu tau patarimą. Įsidarbink siuvėju,- tarė Dievas.

Ežys galvojo, galvojo: ,,Kodėl būtent siuvėju ?“ Na ir pabandė. Siuvo jis kelnes. Pasiėmė adatą, bet ji netyčia išsprūdo iš rankų. Ieškojo, bet nerado. Pasiėmė dar vieną, bet ir ši iškrito. Taip ir penkta, šešta, o paskui dar dešimt iškrito.

Ogi, pasirodo, visos adatos ant nugaros užkrito. Dabar ežiai su spygliais vaikšto.

 

Kodėl asilo ausys ilgos?

Auksė LUKOšEVIČIŪTĖ

 

Vieną kartą asilas ėjo pas arklį pasisvečiuoti. Beeidamas užkliuvo už kelmo ir įkrito į duobę. Asilas rėkė:

- Padėkit, padėkit, negaliu išlipti!!!

Meška ir vilkas išgirdo asilo šauksmą. Jie nubėgo prie duobės.

- Ko čia bliauni? – klausia meška.

- Tai kad išlipti negaliu!- kūkčiojo asilas.

Tada vilkas sumanė už ausų asilą ištempti. Tempė, tempė ir vos vos ištraukė, bet asilo ausys labai ištįso. Nuo to laiko asilo ausys ilgos.

 

Kai ežys spyglių neturėjo

Vaida PAKETURYTĖ

 

Gyveno kartą labai nelaimingas ežiukas. Jis neturėjo nė vieno spygliuko. Negalėjo apsiginti nuo šunų, kurie baksnodavo nosimis.

Labai liūdėjo ežiukas. Ir galvojo, kaip jam spyglių gauti. Sumąstė, kad eglės turi daug spyglių ir nesupyks, jei truputį pasiskolins. Palindo ežiukas po egle ir išsivoliojo spygliuose. Išlindo iš po medžio su keturiais šimtais penkiasdešimt šešiais spygliais.

Nuo to laiko ežys buvo labai laimingas, nes priešai daugiau neskriaudė - kai tik prisiliesdavo, susibadydavo nosį.

 

Ežio spygliai

Janė ČIMBIRAITĖ

 

Kadaise ežys su saule žaidė slėpynių. Saulė leidosi už kalnų. Ežys, jos ieškodamas, įkrito į erškėtrožes. Augalo spygliai liko ežiuko nugaroje. Nelaimėlis bandė ištraukti spyglius, bet negalėjo. Ežiukui dabar gerai - gali apsiginti nuo priešų su savo spygliais.

                                                                                    

Kodėl  šuo  loja?

Daumantas AIDIETIS

 

Seniai seniai  gyveno piktas šuo. Jis mokėjo kalbėti žmonių kalba. šuo visus pravardžiuodavo negražiais žodžiais. Vieną kartą Dievas galvojo, kaip tą šunį užčiaupti. Galvojo, galvojo, sugalvojo Ir sako:

- Tu buvai blogas, todėl aš tau atimsiu žmogaus balsą. Tu dabar tik losi.

šuo neteko žmogaus balso ir nuo šiol tik loja.

                             

Kodėl skruzdėlė turi šešias kojas?

Andrius PISARIOVAS

 

Vieną kartą ėjo aštuonkojė skruzdėlė. Dvi jos kojos įstrigo liūne. Pro šalį rėpliojo voras ir pamatė įstrigusią varguolę. Ta jo paprašė, kad ištrauktų. Bet voras nepajėgė. Iš to pykčio nukando dvi kojas. Ir su visomis skruzdėlėmis dabar pykstasi, jas gaudo savo tinklu. Nuo to laiko skruzdėlės šešiomis kojomis vaikšto.

 

Kodėl jos tokios greitos ir stiprios?

Vilmantas ANDRUKONIS

 

Labai seniai Dievas gyvūnams liepė sau namus statytis: greitai ateis žiema. Visi sunkiai dirbo, tik skruzdėlė prieš saulę šildėsi. Dievas ir klausia:

- Kodėl tu nedirbi? Visi juk namus statosi, o tu ne.

- O kam man statytis?! Juk tu pasaulį sukūrei, tai negi tau sunku man namuką suręsti?!

- Ak tu, begėde! – supyko Dievas ir skruzdei davė daug galios ir daug vikrių kojų, kad netinginiautų, greit lakstytų ir sau namus statytųsi. Atėmė Visagalis jai ir balsą, kad daugiau neatsikalbinėtų. Sako, dabar skruzdė tik cypti temoka.

 

Povas

Sandra PAšKEVIČIŪTĖ

 

Buvo graži diena. Povas išėjo pasivaikščioti po laukus. Pakeliui jis sutiko drebulę. Povas, priėjęs prie drebulės, ilgai tupėjo, kol užmigo, o nuo drebulės krito ir krito žali lapai.

Kitą dieną povas nubudo ir mato: visas žalias nuo drebulės lapų. Paukštis išsigandęs bėgo keliu ir sutiko gaidį. Jie abu kalbėjosi, kol susiginčijo ir susipešė. Gaidžio krentančios spalvotos plunksnos aplipdė povą. Tad povas tapo margas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"