Paieška Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas Druskininkuose

Būrin susirinkom...

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas Druskininkuose

Dr. Antanas LANKELIS

Miško muziejaus „Girios aidas“ vedėjas

 

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena paminėta ir jaukioje Druskininkų pašonėje esančiame miško muziejuje „Girios aidas“, kuris dar vadinamas miškininkų mokymo ir informacijos centru. Čia tądien klegėjo vaikai, girdėjosi pakilūs žodžiai, skirti tautodailininkų darbams įvertinti, aidėjo „Gimtinės“ ansamblio sutartinės. Susirinko į vieną būrį ne tik pradinukai, o ir vyresnių klasių mokiniai, o kartu su jais - tautodailės žilagalvių meistrų karta. 

Patys jauniausi - Viečiūnų pagrindinės mokyklos „Miško mokyklėlės“ būrelio nariai – pakiliai pasakojo apie savuosius užklasinius darbus. Išsakytus žodžius ir eiles patvirtino demonstruota vaizdo medžiaga. „Atgimimo“ vidurinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai, vadovaujami mokytojos ekspertės Elvyros Čepulienės, iniciavo ir labai prasmingą veiklą. Padedami Vilniaus universiteto garbaus profesoriaus A. Stanaičio, mokykla ėmėsi šio kraštiečio, žymaus mokslininko prof. A. Basalyko atminimo, jo nuveiktų darbų pažinimo. Jei jau sumanė, tai ir padarė, - mokykloje buvo įsteigta „A. Basalyko geografijos klasė“, kuriai du kartografinius žemėlapius (jų kopijas) paruošė ir padovanojo Druskininkų miškų urėdija. (Kraštovaizdžio klasifikavimo žemėlapius profesoriaus A. Basalykas sukūrė pačiame mokslinių ir kūrybinių jėgų žydėjime.)

Būrelio mokiniai - nuolatiniai „Girios aido“ svečiai ir talkininkai, tad už aktyvią miškosauginę veiklą mokytojai E. Čepulienei buvo išreikšta padėka.

Senamiesčio vidurinės mokyklos gamtininkai (šio būrelio vadovė - D. šlajuvienė) papasakojo apie savo nuveiktus darbus ir pasižadėjo ateityje prižiūrėti prie „Girios aido“ kuriamą dekoratyvinių medžių ir krūmų rūšių pažintinį parką. Pirmaisiais jų pasodintais medeliais jau dabar žavisi lankytojai.

šių būrelių nariams, tikriems gamtininkams savus įspūdžius, prisiminimus apie nuveiktus darbus dėstė vyresniosios kartos miškininkė E. Janulevičienė, kuri iki šiol draugauja su jaunaisiais miško bičiuliais.

Miškininkas ir architektas V. Urnevičius mokiniams aiškino: kiek daug reikia padaryti, kad poilsiautojai gamtoje galėtų žavėtis, pailsėti ir, svarbiausia, nesudarytų neigiamo poveikio visai gyvai aplinkai. Tuo tikslu šio miškininko pastangomis ir buvo sukurtas garsusis „Saulės takas“.

Pastaraisiais metais Antanas Ridikas jau tapo žinomas ne tik kaip miškininkas, o ir poetas. Autorius labai kukliai kalbėjo apie savo kūrybą, nors jau išleido tryliktąją knygelę, kuri vadinasi „Kryžkelių migloje“.

... Antroji minėjimo dalis buvo ne mažiau prasminga. „Girios aide“ - nauja tautodailininko Broniaus Palazijos meninių darbų ekspozicija. Kolegos tautodailininkai, žavėdamiesi Broniaus skrupulingumu, tikslumu, išbaigtumu, linkėjo dar ne vieną šimtą figūrų išskobti. Autorius pats patikslino, kad jo mėgiamas objektas - balta liepos mediena. Lankytojų dėmesį patraukia kompozicija „Pilies kareivija“. Joje - net  32 figūros. Dar vienas B. Palazijos pomėgis – auginti, dauginti dekoratyvinius medelius. Greta jo kiemo (kuriame puikuojasi lentelė „Gražiausia sodyba“) - miniatiūrinis medelynas, kuriame yra per kelis šimtus spygliuočių sodinukų.

Totodailininkas Pranas Labutis personalinėje (autoriaus 55-čiui skirtojoje) parodoje pristato meninius medžio drožybos darbus, senuosius baldus. Labai įspūdingi vidaus interjero restauravimo darbai iš ąžuolo, uosio, liepos, drebulės, beržo.

Neįprastas švelnumas išlietas Algimanto štrimačio drobėse. Tautodailininkas, gal pavasarinio ilgesio pačiuptas, sukūrė gražų ciklą „Žiedų lyrika“. Profesionalūs dailininkai pastebėjo Algimanto dėmesį į ganėtinai trumpą gyvybės momentą – žiedą. Pasigėrėta spalvų koloritu, vyriškais potėpias, apgalvota kompozicija.

Garbusis tautodailininkas Balys Dabrukas neieškojo žodžių kišenėje sueigos dalyviams ir priminė: šias „Girios aido“ menes visai nesenai, po personalinės parodos, jis užleido jaunesniems - tegul pamato lankytojai, kad Dzūkijos tautodailininkai ne iš kelmo spirti. Bediskutuojant net paaiškėjo, jog tautodailininkas Balys jau suvis įkvėpė gyvybę savosios „Paskutinės vakarienės“ personažams.

... Susirinkusiai margai auditorijai muzikavo „Gimtinės“ ansamblis, kurio vadovė J. šapronienė gebėjo taip paveikti klausytojus, jog bene visi jie pritarė pamėgtoms ir neužmirštamoms lietuvių liaudies dainoms.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"