Paieška rakų miškų urėdijoje surengta antroji vasaros šventė vietos jauniesiems miško bičiuliams

Kuriems lemta išsaugoti...

Trakų miškų urėdijoje surengta antroji vasaros šventė vietos jauniesiems miško bičiuliams 

Augustas UKTVERIS

 

2007 06 08 Trakų miškų urėdija savo globojamiems jauniesiems miško bičiuliams (JMB) surengė jau tradicija tampančia vasaros šventę „Išsaugokime žemę ateities kartoms“. šventė-sąskrydis vyko prie gražaus ir daugelio pamėgtojo ties Aukštadvariu esančio Skrebio ežero. Tad neatsitiktinai organizuojant šią šventę-stovyklą šeimininkai buvo Aukštadvario vidurinės mokyklos moksleiviai ir pedagogai, vadovaujami entuziastingojo direktoriaus Arūno Valančiausko. Beje, stovyklaujantiems vaikams ši šventė prasidėjo diena anksčiau, o baigėsi tik kitądien. Tad buvo sudarytos sąlygos maloniai leisti laiką stovyklavietėje, prie kloniuose išsipleikusio Skrebio. O tik birželio 8-ąją reikėjo dalyvauti išmoningosios estafetės rungtyse, reikėjo ir kiekvienam JMB būreliui prieš šią estafetę išmoningai prisistatyti. Beje, šioje estafetėje būta ir tokių savitų rungčių, kurių metu reikėjo suskirstyti pateiktas atliekas į perdirbamas ir neperdirbamas. Puiki praktinė užduotis!

... šventė prasidėjo prie VšĮ „Žaliasis taškas“ simboliais margintais balionais papuoštosios scenos (vėliau Auksė Račienė, Trakų miškų urėdijoje koordinuojanti jaunųjų miško bičiulių veiklą, pasidžiaugė, jog jaunuosius miško draugus, neabejinguosius atliekų problematikai, sutiko remti ir VšĮ „Žaliasis taškas“). Buvo pasveikinti garbūs JMB sąskrydžio svečiai: Trakų savivaldybės mero pavaduotojas Henrik Jankovskij, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio pirmininko pavaduotojas Kazys Patiejūnas, Trakų policijos komisariato l.e. viršininko pareigas Ernestas Lenkauskas, Aukštadvario seniūnė Jadvyga Zencevičienė, Aukštadvario bendruomenės pirmininkė Regina Budrevičienė, Aukštadvario regioninio parko vyr. specialistai Benas Svinkūnas, Talvydas špiliauskas, Ema Stanulionienė.

šventėje-sąskrydyje dalyvavo jaunieji miško bičiuliai iš Aukštadvario vidurinės mokyklos („Verkniukai“), Paluknio Medeinos vidurinės mokyklos („Lukna“), Trakų vaikų globos namų („Girinukas“), Rūdiškių vidurinės mokyklos („Miškiniai“), šklėrių pagrindinės mokyklos („Ąžuoliukai“), Lentvario M.šimulionio vidurinės mokyklos („Kėkštas“, „Ateitis“), Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro („Dvariškiai“).

Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis (jau daugelį metų, kokiose pareigose bebūdamas, visada – ištikimas jaunųjų miško draugų globėjas) sakė šventinius pakiliuosius žodžius:

„Gražu, jog jau turime urėdijoje gražią tradiciją: organizuoti tokias šventes. Pernai ji vyko Paluknyje, gražiai buvo organizuota minint Žemės dieną, o nūnai – kone minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Malonu, jog jaunieji miško bičiuliai puikiai dirba mūsų urėdijos valdose. Turim 13 tokių būrelių, kuriuose – 250 moksleivių. Sveikinu čia esančiuosius, tikiu, jog atvyko aktyviausi, tikiu, jog suburtos stiprios jaunųjų miško bičiulių komandos, tad šventė bus dar gražesnė, turiningesnė.“

Aukštadvario vidurinės mokyklos direktorius Arūnas Valančiauskas, žinomas kaip gamtosauginių idėjų propaguotojas savojoje mokykloje, sakė :

„Manau, jog mes esame savosios žemės šeimininkai, gebantys ne vien naudotis gamtos vertybėmis, o ir jas tausojantys. Būkime tokie visada: ir šventėse, ir kiekvieną dieną. Liepiantys pakelti nusviestą šiukšlę, sudrausminantys ir brakonierių.“

O šalies Jaunųjų miško bičiulių sambūrio pirmininko pavaduotojas Kazys Patiejūnas pasidžiaugė, jog „...malonu matyti šiandien tokį gražų būrį jaunųjų miško bičiulių, kuriuos nuoširdžiai globoja Trakų miškų urėdija.“

Tad gal net simboliška, jog ši šventė kone sutapo ne vien su Pasauline aplinkos apsaugos diena, o ir su mokslo metų baigme. Tad atėjo laikas ir pailsėti nuo vadovėlių, nuo mokyklinio suolo.

Aukštadvario seniūnė Jadvyga Zenkevičienė taipogi džiaugėsi, jog „...Aukštadvario kraštas yra ne vien unikalus savo gamtos grožiu, o ir turi kai kuriuos organizacinius gebėjimus, kad sukviečia tokį gausų būrį svečių, moksleivių; noriu ir padėkoti urėdui Vygantui Merkiui už tai, jog yra dėmesingas Aukštadvariui – kiek kartų kreipiausi pagalbos, visada mums talkino...“

Jadvygai, kreipiantis į jaunuosius sambūrio dalyvius, antrino ir Aukštadvario bendruomenės pirmininkė Regina Budrevičienė: „Jūsų rankose yra ta gražioji Trakų gamta. Jūs esate atsakingi, kad tas grožis išliktų ateities kartoms. Džiaugiuosi, kad organizuojant šį sąskrydį gražiai padirbėjo vietos JMB būrelio „Verkniukai“ nariai. Noriu padovanoti fotoalbumą, kuriame sudėkite visas šios šventės akimirkas.“

Oras puikus, nuotaika gera, tad ir Talvydas špiliauskas, Aukštadvario regioninio parko ekologas, tądien buvo itin giedras: „Kai tokie žmonės jaunieji suvažiuoja, iš tiesu patiki, jog mūsų regioninis parkas yra pats gražiausias visoje Lietuvoje.“

... Trakų krašto jaunieji miško bičiuliai, regis, įsiklausė į Aukštadvario vidurinės mokyklos direktoriaus Arūno Valančiausko pakvietimą rungtyniauti draugiškai, smagiai, neskriaudžiant vienas kito, o patiriant šventinę nuotaiką. Baigiantis šventei, dalijant gausius apdovanojimus, urėdas Vygantas Mierkis, taipogi prie to prisidėjo, nes aukštadvariškius, nors ir turinčius gražius ežerus pašonėje, kaipo vienus iš nugalėtojų, pakvietė į jauniesiems miško bičiuliams rengiamą stovyklą Palangoje „Žalioji vasara“ (liepos 23-30 d.). Pakvietė prie dar didesnio vandeėns! Neliko nuskriausti ir kitų jaunųjų miško bičiulių būrelių atstovai – apdovanojimai, prizai pateko į kiekvieno aktyvesniojo rankas, o kiekviena komanda gavo po palapinę, praverčiančia žygiuose į gamtą kiekvienam.

... Urėdas Vygantas Mierkis perdavė šventės-sąskrydžio rengėjų estafetę šklėrių pagrindinės mokyklos lenkų kalbos mokytojai Liucijai šagun. Tą giedrą dieną mokytoja Liucija buvo net kiek nustebusi: tokį renginį teks kitąmet organizuoti. Tačiau Vygantas Mierkis, Auksė Račienė padrąsino: miškininkai padės, draugausime!..

 

 

*  *  *

Audronė Varankevičienė, Aukštadvario vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, papasakojo apie Žaliąją pamoką, kuri buvo organizuota ir šioje mokykloje:

„Birželio 6-ąją mes paskelbėme, jog visą dieną mokykloje vyks Žalioji pamoka, kurios surengimo vienas iš iniciatorių yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys. Pirmąją pamoką mokiniai rašė tezes: ką planuoja daryti vasarą, kuo tada prisidės išsaugant šalies gamtines vertybes. Vaikai visa tai surašė plakatuose, šūkiuose. Vaikai gavo ir užduotis: kreiptis į atskiras organizacijas ir sužinoti, kiek kiekvienoje surenkama atliekų, šiukšlių. Kartu reikėjo ir išsiaiškinti, ar tos atliekos yra rūšiuojamos, ar tiesiog išmetamos. Po to jau bus galima konstatuoti: kiek Aukštadvaryje surenkama atliekų per savaitę, per mėnesį. Moksleiviai sudarė savotiškas atliekų, šiukšlių dietas vasaros periodui, siūlydami ir ką reikia daryti, kokių veiksmų imtis. Vieni moksleiviai siūlo, jog būtina pirkti maisto produktus be plastikinės pakuotės, reikia valgyti natūralų maistą. Mokykla kiekvienam šios akcijos dalyviui įteikė po valgomųjų ledų porciją, tačiau kiekvienas moksleivis nuo tos porcijos likusį popierėlį turėjo verti ant siūlo. Tad buvo aišku, kiek susidarė popieriukų, kaipo atliekų, vien suvalgius po porciją ledų.

Pastebėjome, jog po tokios akcijos mokykloje šiukšlių sumažėjo. O tie vaikai, kurie ėjo į Aukštadvaryje esantį prekybos centrą „Aibė“ ir rinko ten atliekas, jas nepatingėjo rinkti į „Aibės“ maišelius ir pakeliui iš parduotuvės. Įsitikino, kiek daug žmonės pakelėse primėto atliekų.

Tad mūsų mokyklos moksleiviai po tokios Žaliosios pamokos daug sužinojo ir apie tai, jog nedera kurti ne vietoje ir laužo, nedeginti žolės, saugoti paukštelių lizdelius, reikia vartoti ekologiškus produktus... Jeigu taip susimąstys ir kiekvienos Lietuvos mokyklos kiekvienas moksleivis, tikrai mūsų gamta bus gražesnė.

Žalioji pamoka mums nebuvo jokia naujiena, tai buvo tik dar vienas paraginimas ieškoti naujų būdų, kad gamtinė aplinka būtų ir saugesnė, ir švaresnė.

Aukštadvario vidurinės mokyklos direktorius Arūnas Valančiauskas sakė: „Ugdysime ne vartotojišką, o tausojančią kartą. To link ir einame. Siekiame, kad vaikai būtų nepakantūs šiukšlinimui, brakonieriams, kitokiems gamtos niokotojams. Žinome, mes esame vietiniai, tačiau skaudu, jog šiukšlina, aplinką niokoja atvykėliai... Mūsų gražioje gamtoje nestokoja tų, kurie atvažiuoja iš didelio miesto, tačiau yra suvis kaip laukiniai. Itin stokojantys elementarios kultūros, tiesiog baisūs provincialai... Bandysime, kad 203 mūsų moksleiviai (iš 5-12 klasių) nebūtų panašūs į juos.“

 


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"