Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. birželio 11-17 d.

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. birželio 11-17 d.

 

Birželio 11-13 d. Augustow (Lenkija) vyko tarptautinė konferencija „Geopaveldas ir tarptautinės sienos - darnios plėtros perspektyva“. Joje dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, Giluminių tyrimų skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė, Kvartero geologijos skyriaus Geologinių tyrimų poskyrio vyresn. Geologė Alma Grigienė, Kvartero geologinių tyrimų poskyrio vyresn. geologas Donatas Pupienis, Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyrio vedėja Indrė Virbickienė, teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Irena Remeikienė. Jie pristatė ir aptarė regioninio bendradarbiavimo projekto „Geologinių-gamtinių prielaidų išvystymas Jotvingių geoparko įkūrimui Lenkijos-Lietuvos pasienyje“ rezultatus. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

Birželio 11-13 d. Jungtiniame tyrimų centre Isproje (Italija) vyko Palydovinių jūros stebėjimų forumas. Buvo kalbama apie vandens taršos nafta problemas, palydovinių naftos stebėjimų jūroje monitoringą bei vertinimą. Dalyvavo Jūrinių tyrimų centro direktorius Algirdas Stankevičius. Išsamesnė informacija tel. (8~46) 410 456.

Birželio 12 d. šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (M. K. Čiurlionio g. 3) vyko mokymai aplinkos apsaugos pareigūnams, vykdantiems mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis mokėtojų kontrolę. Mokymus vedė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjo pavaduotojas Alfredas Skinulis. Išsamesnė informacija: Nijolė Butienė, tel. (8~41) 503 706.

Birželio 12-16 d. Ženevoje (šveicarija) vyktančiame JT Arhus konvencijos priežiūros komiteto 16-ajame susitikime dalyvauja Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja Ema Būtėnienė ir vyr. specialistė Agnė Murauskaitė bei Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas Vitalijus Auglys. Išsamesnė informacija: Ema Būtėnienė, tel. 266 3604.

Birželio 13 d. Rietavo savivaldybėje (Laisvės a. 3) ir Plungės raj. savivaldybėje (Vytauto g. 12) šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Vidmantas Svečiulis susitiko su merais, administracijų ir seniūnijų atstovais. Aptarti atliekų tvarkymo, vandens apsaugos ir kiti aktualūs aplinkos apsaugos klausimai. Išsamesnė informacija: Irena Latakaitė, tel. (8~448) 527 92.

Birželio 13 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvavo aplinkos ministrų apskritojo stalo diskusijose, kurios buvo surengtos per Hagoje (Nyderlandai) vykstantį JT Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos šalių susitikimą. Išsamesnė informacija: Jolita Jarmakauskienė, tel. 266 3545.

Birželio 13–16 d. Kadyny (Lenkija) vyksta konferencija „Baltijos krantų neotektonika“. Dalyvauja Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Jonas Satkūnas, Giluminių tyrimų skyriaus regioninės geologijos ir tektonikos poskyrio vedėja Jolanta Čyžienė, Kvartero geologijos skyriaus vedėjas Albertas Bitinas, Kvartero geologijos skyriausGeologinių tyrimų poskyrio vedėja A. Damušytė. Išsamesnė informacija: Jonas Satkūnas, tel. 233 2482.

Birželio13 d. viešbučio „ Reval Hotel Lietuva“  (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) konferencijų salėje vyko UAB „AGA“ organizuojamas seminaras „Specialiosios dujos ir jų naudojimas“. Išsamesnė informacija: Galina Garnaga, tel. (8~46) 410 458.

Birželio 14 d. viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) konferencijų salėje vyks Aplinkos ministerijos organizuojama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Valstybinių miškų ūkio valdymo, organizavimo ir ekonominio reguliavimo tobulinimas: raida ir perspektyvos”. Dalyvaus aplinkos viceministras Zdislovas Truskauskas. Išsamesnė informacija: Valdas Vaičiūnas, tel. 272 5868.

Birželio 15 d. Aplinkos ministerijos (A. Jakšto 4/9) Posėdžių salėje (508 k.) vyks Lietuvos ir Rusijos jungtinės tarpvyriausybinės komisijos aplinkos apsaugos srityje posėdis. Mūsų šalies delegacijai vadovaus Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis, Rusijos delegacijai – Rusijos Federacijos gamtos išteklių ministro pavaduotojas Aleksejus Varlamovas. Numatyta aptarti abiejų šalių ekspertų atliktą Baltijos jūroje esančios naftos verslovės D-6 poveikio Kuršių nerijos ekologinei sistemai poprojektinę analizę, Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vykdomo monitoringo programą. Taip pat ketinama pasikeisti informacija apie pasirengimą pasirašyti Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos vyriausybių susitarimą bendradarbiauti Nemuno baseino vandens telkinių naudojimo ir apsaugos srityje. Delegacijos aptars galimybes parengti Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinio susitarimo dėl jūros taršos prevencijos, likvidavimo priemonių taikymo ir žalos atlyginimo projektą, pasirašyti Memorandumą dėl bendrų projektų įgyvendinant Kioto protokolo nuostatas. Išsamesnė informacija: Jolanta Lozoraitienė, tel. 266 3543.

Birželio 15 d. aplinkos viceministras Zdislovas Truskauskas dalyvaus Tauragės miškų urėdijos (Vytauto g. 125, Tauragė) organizuojamame pasitarime dėl miškų veisimo Tauragės apskrityje. Pasitarimą organizuoja Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija bei Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninių ekspertų kolegija. Bus aptariami šalies miškingumo didinimo klausimai, ES lėšų efektyvesnio panaudojimo galimybės, plantacinių želdinių veisimo aktualijos, susipažinta su praktine miškų veisimo patirtimi Tauragės miškų urėdijoje. Išsamesnė informacija: Paulius Martinavičius, tel (8~687) 737 37.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

 

Kviečiami talkininkai Vilnelei valyti

 

šeštadienį, birželio 16 d., sostinės Sereikiškių parke kviečiama talka šį parką juosiančiai Vilnelei valyti. Ją pagal jau susiklosčiusią tradiciją organizuoja broliai pranciškonai. Tai viena iš tų pilietinių aplinkosauginių akcijų, kurios skatina miesto bendruomenės narius vaduoti gamtos kampelius nuo šiukšlių ir kitų skaudžių aplinkai vartotojiškos visuomenės pėdsakų. Aplinkos ministerija, palaikydama ir skatindama tokias akcijas, per Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną pagerbia jų iniciatorius. Broliai pranciškonai jau seniai pelnė aplinkosaugininkų pagarbą.

 

Pirmąją talką Sereikiškių parką juosiančios Vilnelės vagai ir pakrantėms tvarkyti jie surengė prieš 13 metų, 1994-ųjų vasarą. Tada iš upės dugno ir pakrančių surinktoms šiukšlėms išvežti prireikė keliolikos sunkvežimių. Po šios talkos Vilnelės valymo akcija buvo surengta dar kelis kartus. Po kelių metų pertraukos tradiciją imtasi atgaivinti.

Ir šiemet talkininkai iš Vilnelės trauks senų automobilių kėbulus, padangas, butelius, drabužius, batus, telefono aparatus ir kitokį „turtą“, kuris matyti vaikštant upelės pakrantėmis. Jiems pravartu atsinešti batus, su kuriais galėtų braidyti po Vilnelę, nes jos dugne pilna stiklo šukių.

šeštadienį talkininkai kviečiami rinktis 9.30 val. prie Bernardinų bažnyčios. Aplinkosaugininkai jiems žada parūpinti darbinių pirštinių ir maišų šiukšlėms. Po talkos lauks arbata Bernardinų vienuolyno kiemelyje.

 

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

2007 06 12

 

 

 

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams – 55 nauji automobiliai

 

Birželio 12 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis įteikė naujų visureigių „Suzuki“ raktelius šalies valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams. Automobiliai perduoti „Autounijos“ bendrovėje (Ateities g. 33, Vilnius), kuri laimėjo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos skelbtą konkursą ir iš kurios nupirkti 55 visureigiai su specialia aplinkosauginei kontrolei skirta įranga.

Naujieji skiriamaisiais valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ženklais pažymėti „Suzuki“ – nemaža paspirtis aplinkos apsaugos pareigūnams. Jie padės operatyviau reaguoti į pažeidimus, veiksmingiau užtikrinti aplinkos apsaugą. Naujieji automobiliai paskirstyti visiems aštuoniems regionų aplinkos apsaugos departamentams, turintiems 59 rajonų ir miestų agentūras. Jose dirbantys valstybiniai aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai reguliariai turi tikrinti apie 6,5 tūkst. šalies įmonių. Europos Sąjungoje patikrinimai išvykstant į objektą buvo ir dar ilgai išliks svarbiausia pramoninių įrenginių kontrolės forma. Tačiau mūsų aplinkosaugininkams labai trūksta transporto priemonių ir reikiamos įrangos objektui vietoje patikrinti, taršai nustatyti, pirminei taršai pašalinti ir pan. Kaip sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Rimantas šalkauskas, šiuo metu beveik pusė visų turimų automobilių yra senesni nei 10 metų, jie sparčiai dėvisi, brangsta jų eksploatacija, didėja remonto ir kitos išlaidos.

Inspekcinei veiklai pradėti naudoti devyni naujieji visureigiai. Prie jų vairo sės Vilniaus ir šiaulių regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

55 naujieji automobiliai įsigyti iš ES 2006-2007 m. paramos (3 mln. Lt) ir valstybės biudžeto (1 mln. Lt) lėšų. Prieš dvejus metus šalies Vyriausybė, siekdama stiprinti gyvosios gamtos apsaugos kontrolę, ekologinių avarijų prevenciją ir jų valdymą, skyrė 625 tūkst. litų naujiems automobiliams įsigyti. Pasinaudojus šiomis lėšomis ir Europos Sąjungos per Europos regioninės plėtros fondą skirta arti dviejų milijonų litų parama, regionų aplinkos apsaugos departamentams konkurso būdu buvo nupirkti 26 nauji visureigiai su specialia įranga.

 

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660

2007 06 11

 

 

Paskata naujiems miškams veisti – palankios paramos sąlygos

 

Privačių žemių savininkams, norintiems įveisti mišką žemės ūkiui naudotose  žemėse, sudarytos palankios sąlygos pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Aplinkos ministerija primena, kad jie dar gali teikti paraiškas šiai paramai gauti iki liepos 31 dienos.
Nuo šių metų išlaidos miškui įveisti bus kompensuojamos net ir tuo atveju, jeigu paramos gavėjai jų patirs dar iki paramos sutarties pasirašymo – kol bus vertinamos jų pateiktos paraiškos. Anksčiau buvo galima kompensuoti tik tas lėšas, kurias paramos gavėjai, veisdami miškus, išleisdavo pasirašius sutartis. Tai stabdydavo žemės apželdinimo mišku darbus. Dabar, kai gerokai supaprastintos Kaimo plėtros programoje numatytos paramos žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku administravimo taisyklės, ūkininkams, kurie dar prieš pasirašant paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra, savo lėšomis įsigyja miško sodmenų ir sėklų, šios išlaidos bus kompensuojamos. Taip pat bus skiriamos išmokos padengti lėšoms, kurios išleistos sodmenims gabenti ir sodinti, sėkloms sėti, miško želdinimo projektui parengti ir dirvai paruošti.
Pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. programą miškams veisti privačioje žemėje numatyta skirti 92 mln. litų paramos. Iš šių lėšų 2005 metais panaudota daugiau kaip 7 mln. Lt, 2006 m. – daugiau kaip 25 mln. Lt, šiemet – taip pat apie 25 mln. litų. Iš viso – apie 57 mln. litų. Tai sudaro du trečdalius visų numatytų paramos lėšų.
Supaprastinus paramos administravimo taisykles, daugėja norinčių įveisti mišką privačių žemių savininkų. Jie su Nacionaline mokėjimo agentūra 2005 m. pasirašė 165 sutartis ir įveisė 823 ha miško, 2006 m. – 438 sutartis ir įveisė 2173 ha miško, o šiemet jau pasirašytos 525 sutartys ir įveista 2155 ha miško.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 06 07

 

 

Aplinkos ministerija pritarė radioaktyvių atliekų kapinyno įrengimui netoli IAE 

 2007-06-08 19:02 

 BNS

 

Aplinkos ministerija pritarė trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų kapinyno įrengimui netoli Ignalinos atominės elektrinės.

Ministerija sprendimą priėmė vadovaudamasi Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pranešė RATA.

Kapinynas gali būti įkurtas Galilaukės aikštelėje, Ignalinos rajone, arba Stabatiškės aikštelėje, Visagino savivaldybės teritorijoje. RATA duomenimis, pirmenybė teikiama Stabatiškei.

Planuojama, kad kapinynas bus įrengtas 2008-2013 metais.

 

 

 

Pranešimas spaudai

2007 m. birželio 8 d.

Vilnius

 

Tarandėje – nauji vandentiekio ir nuotekynės tinklai

 

 

2007 06 08 Vilniuje LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūroje (toliau – APVA) pasirašyta sutartis „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai Tarandėje, Vilniaus mieste“ dėl Tarandės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekynės tinklų projektavimo ir statybos darbų. 48,9 mln. Lt (su PVM) kainuosiantį projektą žadama užbaigti iki 2010 m. liepos.

Pagrindinis rangos darbų konkurso vertinimo kriterijus buvo mažiausia kaina. Atrinktas rangovas sutartimi įsipareigoja iki 2010 m. liepos 6 d. atlikti ir užbaigti darbus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (55,2 proc.) ir Lietuvos biudžeto (44,8 proc.) lėšų. Statybos darbai prasidės  2008 m. pradžioje. Iki to laiko vyks projektavimas.

 

„ši investicija į Vilniaus miesto ir rajono vandentiekio ir nuotekynės tinklus sudaro 47 proc. dalį viso Neries upės baseino investicinės programos I etapo Vilniaus miestui ir rajonui. Tai stambus projektas, kurio vertę sąlygoja didelės darbų apimtys.“ ­– sako Kastytis Tuminas, APVA direktorius.

šiuo metu komunalinių vandentiekio ir nuotekų sistemų Tarandėje nėra. Gyventojai yra įsirengę artezinius gręžinius ir nuotekų išsėmimo šulinius, kurie turi neigiamos įtakos gruntinių vandenų užterštumui. UAB „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius teigia, kad investicijų poreikis didžiulis, norint pasiekti ES keliamą reikalavimą – centralizuotai tiekti 95 proc. geriamojo vandens ir išvalyti nuotekas. Todėl vien Lietuvos biudžeto ir vandentvarkos įmonės lėšų nepakanka. Atlikus numatytus darbus prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų planuojama prijungti 7100 Tarandės gyventojų, o tai pagerins gamtinių vandenų apsaugą ir higieninės gyventojų aplinkos sąlygas.

Bendras nuotekų ir vandentiekio tinklų, kurie bus pakloti projekto metu, ilgis sudaro 60 km. Numatoma suprojektuoti ir pastatyti vandens kėlimo siurblinę ir 11 nuotekų siurblinių. Konkursą laimėjusi ir šiuos darbus atliksianti statybos bendrovė ABF „Viti“ Lietuvoje yra užbaigusi Kenos pasienio posto modernizavimą, Lukšio g-vės Vilniuje inžinerinių tinklų ir Anykščių miesto vandens ir buitinių nuotekų tinklų tiesimą.

šiuo metu LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra administruoja 29 kompleksinius projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo lėšomis ir 88 projektus, kuriems parama skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Administruojamų projektų bendra vertė yra 2 mlrd. Lt.

 

Daugiau informacijos:

Monika Kučinskaitė

Ryšių su visuomene atstovė

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Tel.: 210 11 40

monika@apva.lt 

 

 

 

Nuogi dviratininkai šeštadienį turėtų užplūsti pasaulio miestų gatves 

 

2007-06-09 14:08 

 

BNS

 

Pasaulio miestų gatvėse šeštadienį turėtų pasirodyti nuogų dviratininkų, kurie šitaip nori atkreipti dėmesį į dviratininkų saugumo keliuose problemą bei protestuoti prieš priklausomybę nuo naftos, sako akcijos rengėjai.

Akcijoje „Pasaulio nuogų dviratininkų išvyka“ (World Naked Bike Ride) dalyvauja tokie miestai kaip Londonas, Paryžius, Madridas, Monrealis, Keiptaunas. Renginys reklamuojamas kaip „beprotiškiausias, audringiausias, nenormaliausias metų įvykis“.

„Prieš automobilių eismą pasirodyti nuogais kūnais – geriausias būdas apginti savo orumą ir akivaizdžiai parodyti, kokie pavojai gresia dviratininkams ir pėstiesiems“, – pažymi akcijos rengėjai savo tinklalapyje.

šios akcijos, rengiamos kasmet nuo 2004-ųjų, aprangos kodas yra „būk tiek nuogas, kiek išdrįsi“ („as bare as you dare“).

„Apsispręskite patys, kaip jausitės jaukiai. Niekas neišvaromas, niekas nediskriminuojamas pagal dėvimų rūbų lygį, piešinius ant kūno ar dar kaip nors“, – sako rengėjai.

Iš kitų šio renginio miestų galima paminėti Meksiką, Prahą, Vašingtoną, Barseloną. Beje, aktyviausi Europoje dalyviai yra ispanai – nuogalių akcija vyksta net 12-oje miestų.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"