Paieška Vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso „Žaliasis rūbas“ nuostatai

Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso „Žaliasis rūbas“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.       Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso „Žaliasis rūbas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

2.       Konkurso tikslai:

2.1.  Atsižvelgiant į subalansuotos plėtros principus skatinti mokyklas kurti gražią, saugią, sveiką mokyklų, apylinkių ir savo gyvenamosios vietos aplinką.

2.2.  Ugdyti vaikų ir jaunimo gebėjimus kurti ir puoselėti aplinkos grožį, meninės išraiškos priemonėmis atskleisti žmogaus ir gamtos darną.

2.3.  Ugdyti praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti ir gražinti.

II. ORGANIZATORIAI

3.       Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (toliau Centras).

4.       Informacija apie konkursą skelbiama Centro interneto tinklapyje www.gamtininkai.lt.

III. DALYVIAI

5.       Konkurse dalyvauja šalies bendrojo lavinimo, profesinės, aukštosios ir neformaliojo švietimo mokyklos, šeimos.

IV. DARBŲ TEMATIKA

6.       Konkurso tematika:

6.1. Žaliosios erdvės. Pristatomi parkų, sodybų, skverų, kiemų, vandens telkinių, alpinariumų, gėlynų, žiemos sodų projektai.

6.2. Žaliasis eksterjeras ir interjeras. Pristatomi nestačių šlaitinių stogų, sienų, balkonų, palangių, atramų, įėjimo kolonų, želdinimo ir patalpų puošybos projektai.

6.3. Gamtos takai. Pristatomi mokomieji, pažintiniai, turistiniai, pramogų, sveikatingumo ir kt. takai.

V. KONKURSO EIGA

7.       Konkursas organizuojamas dviem etapais.

7.1. Pirmajame konkurso etape projektai nurodytomis temomis kuriami ir įgyvendinami mokyklose, šeimose. Rugsėjo mėnesį projektai vertinami, išrenkami geriausi. Įgyvendintus projektus recenzuoja mokyklos savivaldos institucijos atstovas ar miesto, rajono, savivaldybės ekologas, parkų, miškų, saugomų teritorijų administracijos atstovas (recenzijos siunčiamos kartu su dalyvio paraiška (priedas) iki spalio pabaigos adresu: Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, Lt –11302, Vilnius, el. p. ljgc@gamtininkai.lt).

7.2. Projektų pristatymas gali būti žodinis, stendinis, kompiuterinėse laikmenose. Į projektų pristatymą galima atsivežti įvairius darbo priedus (darbo atlikimo registravimo žurnalą, maketus, brėžinius, nuotraukas, piešinius, vaizdo filmus ir kt.). Pristatymui skiriama 10 –15 min.

7.3. Konkurso baigiamasis etapas vyks lapkričio viduryje Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

7.4. Kvietimas dalyvauti konkurse išsiunčiamas dalyvio paraiškoje nurodytu autorių adresu, el. pašto adresu, laišku mokyklai (-oms). Pirmenybė teikiama darbams, kurie pirmajame etape gavo teigiamą ekspertų komisijų įvertinimą.

VI. PROJEKTŲ VERTINIMAS

8.       Projektus vertina Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija: mokslininkai, mokytojai, ekologai, dendrologai, gėlininkai.

9.       Projektų vertinimo kriterijai:

9.1. Teikiamo darbo atitikimas Konkurso nuostatuose išdėstytoms sąlygoms ir reikalavimams.

9.2. Projektų pristatymas, diskusija su vertinimo komisijos nariais.

9.3. Darbo atlikimo savarankiškumas, kūrybingumas, ekologinis sąmoningumas, meninė išraiška.

9.4. Santykis tarp projekto idėjos ir jo įgyvendinimo.

9.5. Projekto tęstinumas.

9.6. Projekto rezultatai.

10. Kiekviename teminiame skyriuje komisija išrenka geriausius projektus. Jų autoriai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, Lietuvos  jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais, organizatorių ir rėmėjų dovanomis.

11. Geriausių projektų vadovai skatinami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais.

12.  Konkurso nugalėtojai skelbiami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrotinklalapyjewww.gamtininkai.lt ir šalies spaudoje.

VII. FINANSAVIMAS

13.   Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

14. Paramą teikia: Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija „Žaliuojanti Vilnija“, laikraštis „Žaliasis pasaulis“, žurnalas „Sodo spalvos“, UAB Lauko gėlininkystės bandymų stotis, Lietuvos gėlininkų sąjunga.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Konkurso nuostatai ir dalyvio paraiška skelbiami interneto tinklalapyje: www.gamtininkai.lt, siunčiami šalies savivaldybių švietimo padalinių vadovams.

16. Papildomą informaciją teikia Konkurso koordinatorė Ingrida Ažusenytė,

telefonai (8~5) 267 00 60, faksas (8~5) 267 00 90, el. paštas i.azusenyte@gamtininkai.lt

 

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo ekologinės aplinkotvarkos konkurso „Žaliasis rūbas“ dalyvio paraiška

 

 Teminio skyriaus  pavadinimas (iš nuostatų)

 

Projekto dalyviai 

 

Mokykla (tikslus adresas)

 

Projekto vadovo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Projekto pristatymas (žodinis, stendinis, kompiuterinėse laikmenose) ir reikalingos priemonės

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"