Paieška Natura 2000 teritorijų tvarkymas

Natura 2000 teritorijų tvarkymas

 

Natura 2000 – tai Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas Europoje retoms ar nykstančioms gyvūnų bei augalų rūšims ir gamtinėms buveinėms išsaugoti. Daugelis natūralių buveinių yra išnykę dėl įvairių priežasčių. Norint sustabdyti šį procesą, būtina tinkamai tvarkyti buveines, sudaryti palankias gyvenimo ir dauginimosi sąlygas gyvūnams ir augalams.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2005 m. pradėjo įgyvendinti projektą ,,Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežūra“, finansuojamą ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 10,43 mln. litų. Viena šio projekto veiklų – Natura 2000 teritorijų tvarkymas.

Gamtotvarkos darbai 2005-2006 m. atlikti šešiose Natura 2000 teritorijose: Svylos, Vasaknų bei Vizbarų biosferos poligonuose, Kalvių atkuriamajame sklype, Niedaus ornitologiniame draustinyje ir Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje.

Trijose iš šių teritorijų saugomos gausios upinių žuvėdrų kolonijos. Tai Kalvių atkuriamasis sklypas, Niedaus ornitologinis draustinis ir Vasaknų biosferos poligonas. Pastaroji teritorija yra išskirta ir mažųjų kirų apsaugai. Projekto metu salose, kuriose peri retieji paukščiai, iškirsti krūmai bei jų atžalos, nušienauta aukštaūgė žolinė augalija. šie darbai iš esmės pagerino svarbias upinių žuvėdrų perimvietes. Dviejų iš jų būklė darbų vykdymo pradžioje buvo kritinė.

Atlikus darbus Kalvių atkuriamajame sklype kirams bei žuvėdroms perėti tapo tinkamos ne dvi, o penkios salos. Po gamtotvarkos darbų pirmose dviejose salose, upinių žuvėdrų padaugėjo dvigubai. Atlikti darbai yra labai svarbūs siekiant išsaugoti vieną gausiausių upinių žuvėdrų kolonijų Lietuvoje.

Vasaknų biosferos poligone paukščiai įsikuria ant plovų – plaukiojančių salų. šios buveinės yra nestabilios, jos metai iš metų šiek tiek kinta, o perėjimui tinkamų vietų plotas priklauso nuo vandens lygio tvenkiniuose. Nušienavus nendres ir kitą žolinę augaliją plovuose, buveinių būklė žymiai pagerėjo.

Niedaus ornitologinio draustinio salos pakraščiams sparčiai užaugant krūmais, dilgėlėmis bei nendrėmis, buvo sumažėję kirams bei žuvėdroms perėti tinkami plotai. šioje saloje užaugimo procesai apskritai vyksta lėčiau, nei kitur, nes dalį jaunų krūmų ūglių nugraužia bebrai. Niedaus draustinyje atliktų tvarkymo darbų poveikis turėtų išlikti ilgiausiai. Gretimoje saloje suformuota aplinka kirams bei žuvėdroms perėti.

Visbarų biosferos poligonas skirtas gulbių giesmininkių bei mažųjų žuvėdrų apsaugai. Be šienavimo ir krūmų kirtimo čia įgyvendintos dar dvi gamtosauginės priemonės – įrengtas dirbtinis plaustas – perimvietė žuvėdroms bei dešimt dirbtinių lizdaviečių gulbėms. Jau projekto įgyvendinimo metu 2006 m. ant plausto įsikūrė skaitlinga upinių žuvėdrų kolonija, perėjo apie dešimt gulbių giesmininkių porų.

Lankytojams, besidomintiems perinčiais bei praskrendančiais paukščiais, Vizbarų biosferos poligone įrengtas stebėjimo bokštelis, nuo kurio galima apžvelgti tvenkinius.

Svylos biosferos poligonas įsteigtas stulgių bei griežlių apsaugai. Svylos ir šakelės upių santakoje nušienautos pievos bei iškirsti čia augę krūmai, suformuotas atviras kraštovaizdis, tinkamas stulgiams perėti. šie darbai stabdo slėnio užaugimą krūmais, todėl čia išliks griežlėms bei stulgiams tinkamos perimvietės.

Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelyje yra gausiausia šikšnosparnių žiemavietė Lietuvoje. Čia nuo žiemos speigų slepiasi daugiau nei 500 šių žvėrelių. Vieni iš jų – Europos Sąjungoje nykstantys kūdrinis pelėausis bei Europinis plačiaausis. Atlikus tvarkymo darbus užtikrintos stabilios mikroklimatinės sąlygos žiemavietėje, apribotos žmonių patekimo į tunelį galimybės. Tunelio lankymas šaltuoju metų laiku nepageidaujamas, nes šikšnosparnių trikdymas gali nulemti jų žūtį.

Rūšių apsaugai svarbios informacinės ir prevencinės priemonės. Penkiose Natura 2000 teritorijose įrengti informaciniai stendai. Vietos gyventojams ir lankytojams stenduose skirta informacija apie saugomas rūšis bei priemones užtikrinančias jų apsaugą.

 

Parengta bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir Lietuvos ornitologų draugija

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"