Paieška Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. birželio 25 d. - liepos 1 d.

 

Aplinkos ministerijos įvykiai 2007 m. birželio 25 d. - liepos 1 d.

 

Birželio 25 d. Rygoje vykusiame ET Erdvinio planavimo komiteto darbo grupės posėdyje dalyvavo AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Erdvinio planavimo ir regioninės plėtros skyriaus vedėjas Aleksandras Gordevičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3609.

Birželio 25-27 d. Briuselyje - JT vystymo programos ir EK remiamo regioninio projekto, kuriuo siekiama skatinti Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) principų taikymą naujosiose ES šalyse, konferencija „ĮSA naujojoje Europoje: iššūkiai ir sprendimai“. Dalyvaus AM Bendrųjų reikalų departamento direktorius Vidmantas Adomonis. Išsamesnė informacija tel. 266 3624.

Birželio 25 d. - liepos 1 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis dalyvauja Pasaulio paveldo komiteto 31-ojoje sesijoje, kuri vyks Kraistčerče (Naujoji Zelandija). Išsamesnė informacija tel. 266 3627.

Birželio 26-28 d. Briuselyje - ET darbo grupės posėdis dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras, konvencijos įgyvendinimo. Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyr. specialistė Dalia Gudaitienė-Holiman. Išsamesnė informacija tel. 266 3559.

Birželio 27 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Inesis Kiškis dalyvaus viešbučio „Europa City“ (J. Jasinskio g. 14, Vilnius) konferencijų salėje vyksiančioje konferencijoje „Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas aplinkosaugos srityje: patirtis ir galimybės“. Konferenciją organizuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra. Išsamesnė informacija: Eglė Gaudutienė, tel. 266 2702.

Birželio 27-28 d. Briuselyje vyksiančiame ES Tarybos komiteto posėdyje dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyvos įgyvendinimo dalyvaus AM Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas Džiugas Anuškevičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3549.

Birželio 28 d. Liuksemburge vyksiančiame ES Aplinkos tarybos posėdyje dalyvaus aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė bei Vandenų skyriaus vyr. specialistas Irmantas Valūnas, Aplinkos strategijos departamento ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Ligita Vaičiūnienė. Jo metu bus siekiama politinio susitarimo įgyvendinant atliekų ir aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje direktyvas, taip pat tariamasi dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo reglamento bei svarstomi kiti klausimai. Išsamesnė informacija: Ligita Vaičiūnienė, tel. 266 3536.

Birželio 27-29 d. Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos posėdis. Dalyvaus AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Bajoraitienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3502.

Liepos 1 d. Ženevoje (šveicarija) vyks JT Europos ekonominės komisijos Aplinkos politikos komiteto vyresniųjų pareigūnų parengiamosios darbo grupės susitikimas, skirtas konferencijos „Aplinka Europai“ pasirengimui. Dalyvaus AM Aplinkos strategijos departamento ES ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. vedėja Ligita Vaičiūnienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3536.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

 

 

 

šyšos upėje aptikta uždususių žuvų


Birželio 26 d. aplinkosaugininkai, išžvalgę šyšos bei Atmatos upes, šyšoje aptiko uždususių žuvų. Jos perduotos Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centro laboratorijai siekiant nustatyti, ar šios žuvys užduso dėl užteršto vandens. Abi upes Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atidžiai stebi nuo šeštadienio, birželio 23 d., ryto, kai šilutėje įvyko ekologinė nelaimė – iš akcinei bendrovei „Biofuture“ priklausančios bioetanolio gamybos atliekų saugyklos į šyšos upę išsiliejo teršalų.
Bioetanolio gamybos atliekos – tai grūdų raugo žlaugtai. Juos įmonė laiko saugykloje ant šyšos kranto ir parduoda ūkininkams, kurie šiais žlaugtais šeria gyvulius. Kaip rodo tyrimai, 95 proc. bioetanolio gamybos atliekų sudaro organinės medžiagos, o 4 proc. – bendrasis azotas ir kiti teršalai.
Nelaimė įvyko, kai žlaugtai pradėjo veržtis iš saugyklos rezervuarų. Kad dviejų rezervuarų sklendės atidarytos, ankstų šeštadienio rytą pastebėjo gamyklos „Biofuture“ darbuotojai. Jie nedelsdami ėmėsi priemonių teršalams sulaikyti. Žlaugtai iš rezervuarų pirmiausia pateko į betoninę apsauginę rezervuarų talpą. Kai ji persipildė, teršalai ėmė plūsti į šyšą. Tačiau netrukus juos sulaikė greitai supiltas žvyro pylimas. Teršalus stipriai praskiedė ir vakare prasidėjęs smarkus bei ilgai trukęs lietus.
Nuo šeštadienio ligi šios dienos, pasak Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjo Gedimino Markausko, šyšoje uždususių žuvų nebuvo pastebėta, nors aplinkosaugininkai visą tą laiką stebi upę. šeštadienį aplinkos apsaugos pareigūnai paėmė laboratorinius mėginius penkiose šyšos vietose ir nustatė, kad deguonies koncentracija upėje nesumažėjusi. Išsamių vandens tyrimų rezultatai paaiškės savaitės pabaigoje.
Bendrovės „Biofuture“ pateiktais preliminariais duomenimis, į šyšą pateko apie 10-20 kubinių metrų teršalų. Pasak Gedimino Markausko, šis kiekis bus patikslintas surinkus reikiamus duomenis. Dabar aplinkosaugos pareigūnai aiškinasi, kiek ir kokios žalos padaryta gamtai. šią žalą turės atlyginti minėtoji bendrovė.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 06 26

 

 

Aplinkos ministras pavedė išsiaiškinti galimai neteisėtai kasamo tvenkinio Kelmės rajone aplinkybes

 

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Kontrolės skyriui birželio 20 d. pavedė pradėti tyrimą dėl galimai neteisėto tvenkinio, kurio plotas, nepatvirtintais duomenimis, dabar gali siekti iki 3 ha, Kelmės rajone kasimo.
Informaciją apie Kelmės rajone, Beržėnų kaime, vieno gyventojo vykdomus veiksmus ministerijai perdavė anonimas, kuris sakė esąs nepatenkintas šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų reakcija į jau kurį laiką ten vykdomus darbus.
Apžiūrėti įvykio vietos ir išsiaiškinti situacijos į Kelmės rajoną išvyko Aplinkos ministerijos atstovai, kurie iki liepos 10 dienos turi pateikti aplinkos ministrui savo vertinimus dėl kasamo tvenkinio.
„Jeigu paaiškėtų, kad darbai buvo vykdomi neteisėtai, tai vykdžiusių asmenų veikla bus įvertinta. Mane nustebino tai, kad apie galimus pažeidimus Kelmės rajone sužinojau ne iš aplinkos inspektorių, o iš anoniminių pranešimų, todėl pavedžiau įvertinti ir vietos aplinkosaugininkų veiksmus“, - sako aplinkos ministras A. Kundrotas.

AM Visuomenės informavimo skyrius

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"