Paieška Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos nuostatai

Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos nuostatai

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.       Mokyti mokinius pažinti vaistinius augalus, jų biologiją, tinkamai ruošti žaliavą,

      saugoti produktyvias vaistinių augalų augimvietes.

2.       Ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti mokslinio darbo įgūdžius, mokyti mokinius orientuotis informacijos gausoje, rengti profesinei veiklai.

3.       Kaupti ir apibendrinti liaudies medicinos patirtį apie vaistažolių ruošimą ir vartojimą,

      propaguoti sveiką gyvenseną.

II. STRUKTŪRA

5. Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos (toliau – Mokyklos) veiklą

    organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

6. Mokykla dvimetė. Joje gali mokytis 9–11 klasių mokiniai.

7. Mokymasis Mokykloje susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai

    savarankiškai atlieka individualias užduotis, praktikos darbus. Sesijų metu vyksta

    teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, tikrinamos ir vertinamos mokinių žinios,

    aptariami atsiųsti referatai ir savarankiško darbo užduotys. Baigiamosios sesijos metu

    mokiniai laiko egzaminą, jį išlaikę gauna šios Mokyklos baigimo pažymėjimą.

8. Neakivaizdinėje vaistažolininkų mokykloje mokomasi pagal programą,

    kurią tvirtina Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktorius.

9.Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos mokinių darbus vertina, juos konsultuoja mokyklos organizacinė komisija.

III. PRIĖMIMO IR MOKYMOSI SĄLYGOS

10. Apie priėmimą į Mokyklą, stojamųjų darbų temas (priedas) kas dveji metai skelbiama

      šalies spaudoje, interneto puslapyje www.gamtininkai.lt, pranešama savivaldybių

      švietimo padaliniams, neformalaus ugdymo institucijomis.

11. Mokiniai, norintys mokytis šioje Mokykloje, iki nurodytos datos atsiunčia

      stojamąjį darbą. Stojamąjį darbą pageidautina iliustruoti piešiniais, schemomis,

      žemėlapiais, nuotraukomis ir kita vaizdine medžiaga.

12. Kitas užduotis Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos mokiniai gauna

      per sesijas. Į sesijas mokiniai kviečiami individualiai.

IV. MOKINIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Į Neakivaizdinę jaunųjų vaistažolininkų mokyklą priimami mokiniai, kurie domisi

      sveika gyvensena, vaistažolininkyste, liaudies medicina, atsiunčia stojamuosius

      darbus pasirinkta tema ir sumoka mokestį.

14. Mokiniai teorijos ir praktikos darbus atlieka Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro,

      Vilniaus universiteto mokomosiose bazėse, lankosi kitose atitinkamo profilio įstaigose.

15. Mokiniai privalo atlikti visas Mokykloje gaunamas užduotis. Laiku neatlikusieji

      užduočių į kitas sesijas nekviečiami.

16. Mokykloje yra savivalda. Pirmoje sesijoje renkama Mokyklos taryba, kuri turi teisę

      koreguoti mokymosi programą, įtraukdama aktualias temas, sprendžia mokesčių

      klausimus.

V. FINANSAVIMAS

17. Mokslas mokamas: pirmus ir antrus metus po 60 Lt. Socialiai remtiniems

      mokiniams taikomos lengvatos.

18. Mokykla dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto, gali būti remiama juridinių ir

      fizinių asmenų.

 

Mokyklos mokslinė vadovė Birutė Karnickienė, farmacininkė, E. šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė

Mokyklos kuratorė Irena Pečiulienė, Renginių organizavimo skyriaus metodininkė, papildomojo ugdymo pedagogė metodininkė

 

Neakivaizdinės jaunųjų vaistažolininkų mokyklos 9-osios laidos stojamosios užduotys:

1.      Vaistažolės XXII amžiuje.

2.      Ir vaistai, ir maistas

3.      Vaistų gamybos iš vaistažolių vystimasis.

Darbų laukiame iki 2007 metų spalio 20 d.

Darbus prašome siųsti adresu: Neakivaizdinė jaunųjų vaistažolininkų mokykla, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, LT-11302, Vilnius.

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti užrašytas: vardas, pavardė, klasė, mokykla, jos adresas, namų adresas ir telefonas.

Telefonas informacijai (8 5) 267 19 30. Internetinis puslapis www.gamtininkai.lt  Elektroninis paštas: i.peciuliene@gamtininkai.lt

 

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"