Paieška Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos aplinkosaugos projektai

Ir aplinka, ir gilioji praeitis...

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos aplinkosaugos projektai

Jūratė SKERNIšKYTĖ

Varėnos r. Merkinės V.Krėvės 3 gimnazijos klasės mokinė

 

Birželio 5-oji nebuvo paprasta mokslo metų diena mūsų gimnazijoje. Dar 1972 m. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja tą dieną paskelbė Pasauline aplinkos apsaugos diena, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje.

Renginio pradžioje mokiniai pristatė vykdytus projektus, atkreipiant dėmesį į aplinkos taršą ir kraštovaizdžio išsaugojimą.

Beje, dar prieš tai mūsų svečias, gamtos mokslų daktaras, Dzūkijos nacionalinio parko gamtos paveldo skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė pabrėžė šio renginio prasmę. Pasirodo, pavadinimą ,,Pasaulinė aplinkos apsaugos diena” reikia suprasti plačiąja prasme: saugoti aplinką - ne tik nešiukšlinti ar kitaip jos nežaloti, o ir saugoti, neapleisti savo krašto istorijos bei protėvių praeities.

... Daugiausia dėmesio buvo skirta oro taršai. Sprendžiant iš atliktų tyrimų, Merkinės gyventojai gali ramiau atsikvėpti, nes miestelio ir jo apylinkių oras yra gana švarus. Kai kurie jaunieji gimnazistai ištyrė Merkinės apylinkių vandenį. Visuose vykdomų projektų pristatymuose atsispindėjo aplinkos užterštumo problemos, mokiniai pasiūlė ir jų sprendimo būdus. Susirinkusiųjų dėmesio sulaukė ir projektas ,,Tolimoji Merkinės gamtos istorija”, kuriame vaidino ir informaciją šia tema skaitė patys mažiausieji projekto dalyviai – 6 klasės mokiniai. Įdomus pasirodė ir su miestelio istorija susijęs projektas ,,Katalikų Bažnyčios švietėjiška veikla Merkinėje“. Be viso to, dar buvo galima pasigrožėti išradingais gimnazijos mokinių piešiniais.

Po pietų pertraukos susitikome su kitu renginio svečiu, gamtos mokslų daktaru Eugenijumi Drobeliu (Dzūkijos nacionalinio parko direkcija). Aptaręs savo veiklą, svečias nutarė parodyti parko sukurtą filmą apie nedidelį Musteikos kaimelį. Tai nykstantis kaimas, kuriame vis dar gyvi senieji papročiai. Svečias pasidžiaugė, jog buvo spėta nufilmuoti šio unikalaus kaimo tikrąjį, gyvąjį etnografinį gyvenimo būdą.

... Birželio 13-ąją mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo kitame gamtosauginiame renginyje, kuriame paskaitą skaitė Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotoja Lina Gelažienė. Paskaita apie atliekų problemą šiandieniniame pasaulyje labai sudomino mokinius. Lina Gelažienė susirinkusiuosius mokė, kaip reikia teisingai rūšiuoti atliekas, supažindino ir su pavojingomis buities atliekomis.

...Mūsų gimnazijoje vykusių renginių esmė: saugoti gamtinę aplinką privalu ne tik minėtinomis dienomis, o visą laiką - ir einat pasivaikščioti, ir poilsiaujant, ir dirbant... Natūralu, jog kai kurie gimnazistai nusprendė prisidėti prie Jonionių kaime vykusios talkos - sutvarkė daugelio žmonių lankomus Jonionių akmenis. šiuo gražiu poelgiu norėtume paskatinti žmones nepamiršti, jog aplink mus - nuostabus pasaulis, kurį reikia saugoti ir puoselėti, nepamirštant krašto istorijos, praeities.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"