Paieška Žvejybinio turizmo ir rekreacinės žuvininkystės konferencijos, įvykusios 2007 m. birželio 27 d.

Žvejybinio turizmo ir rekreacinės žuvininkystės konferencijos, įvykusios 2007 m. birželio 27 d.

rezoliucija

2007 m. birželio 29 d., Šilutė

 

Suvokdami mėgėjiškos ir rekreacinės žuvininkystės bei žvejybinio turizmo socialinę, ekonominę bei ekologinę svarbą,

atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities įstatymų teikiamus prioritetus mėgėjiškai žuvininkystei

daugelis Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities žvejybinio turizmo ir rekreacinės žuvininkystės konferencijos dalyvių yra įsitikinę, kad mėgėjiška žuvininkystė tampa kiekvienais metais efektyvesnė, kai tuo tarpu verslinė žvejyba tampa vis mažiau reikšminga, todėl jų manymu siekiant plėsti mėgėjišką žūklę, norint informuoti visuomenę, stengiantis išugdyti sąžiningus žvejus (turinčius licencijas mėgėjiškai žūklei) būtina kreiptis į šių valstybių valdžios institucijas ir žvejus mėgėjus rekomenduojant:

 

1. Uždrausti žvejybą versliniais įrankiais upėse, išskyrus specialiąją žvejybą:

- leidžiama stintų žvejyba traukiamais tinklais Nemuno žemupyje, nėgių žvejyba nėginiais bučiukais ir nėginėmis gaudyklėmis atskiruose upių ruožuose, migruojančių ungurių žvejyba atskiruose upeliuose.

 

2. Vystyti žvejybinį turizmą bei rekreacinę ir mėgėjišką žūklę ežeruose ir vandens talpyklose:

- palaipsniui mažinti žvejybą versliniais įrankiais, išskyrus specialiąją žvejybą. Leisti seliavų žvejybą seliaviniais statomais tinklaičiais atskiruose ežeruose, stintelių žvejybą traukiamaisiais tinklais žiemą;

- palaipsniui stabdyti žvejybą versliniais įrankiais (2007–2013 metais), jeigu pasitraukiantiems iš žvejybos verslo žvejams verslininkams išmokamos kompensacijos už verslinės žvejybos veiklos nutraukimą (pagal nustatytą tvarką);

- neišduoti leidimų naudoti žvejybos plotų verslinei žvejybai į neišnuomotus verslinei žūklei ežerus ir vandens talpyklas;

- skatinti kaimo turizmo plėtrą;

 - numatyti licencinės žvejybos sąlygas verslinės žūklės įrankiais kai kuriuose ežeruose ir vandens talpyklose.

 

3. Leisti verslinę žvejybą Kauno mariose, išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas bei plotuose, priskirtuose intensyvios mėgėjiškos žvejybos vystymui;

- palaipsniui stabdyti žvejybą versliniais įrankiais ir iki 2013 metu nutraukti, jeigu pasitraukiantiems iš žvejybos verslo žvejams verslininkams išmokamos kompensacijos už verslinės žvejybos veiklos nutraukimą (pagal nustatytą tvarką).

 

4. Vystyti mėgėjišką, rekreacinę žvejybą bei žvejybinį turizmą ir modernizuoti verslinę žvejybą Kuršių mariose.  

- verslinę žvejybą vykdyti pagal mokslininkų rekomendacijas;

- palaipsniui mažinti žvejybos intensyvumą verslinės žūklės įrankiais, o pasitraukiantiems iš žvejybos verslo žvejams verslininkams išmokėti kompensacijas už verslinės žvejybos veiklos nutraukimą (pagal nustatytą tvarką);

- dalį verslinės žvejybos organizacijų perorganizuoti į mėgėjiškos žūklės aptarnavimą;

- uosto įtakos zonoje esančioje Šiaurinėje Kuršių marių dalyje (Juodkrantė – Kiaulės nugara) vystyti mėgėjišką žvejybą, o verslinę žvejybą visiškai nutraukti iki 2013 metų.

 

5. Tobulinti teisinę bazę, įtakojančią mėgėjišką, rekreacinę ir verslinę žūklę:

-pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ir papildymo, naujų teisės aktų parengimo svarstymas Mėgėjiškos žūklės plėtros taryboje, (ypač susijusių su žvejybos plotų naudojimu ir mėgėjiškos žūklės paslaugų teikimu);

-teisės aktų rengimas ir tvirtinimas;

-mėgėjiškos žūklės plėtros valstybinės stebėsenos ir prognozavimo vykdymas.

 

6. Sukurti mėgėjiškos žūklės informacinę sistemą:

- specifikacijos informacinei sistemai parengimas;

- informacinės sistemos parengimas;

- elektroninių leidimų išdavimo sistemos parengimas;

- mėgėjiškos žūklės sugavimu apskaitos sistemos parengimas;

- mokslinių tyrimų ir išteklių naudojimo monitoringo vykdymas, numatant valstybinį finansavimą.

 

7. Skatinti mėgėjiškos žūklės plėtrą finansinėmis priemonėmis:

-  teisės aktų, nustatančių paramą mėgėjiškai žūklei keitimas, naujų teisės aktų rengimas;

-  projektų įtakojančių mėgėjiškos žūklės plėtrą rengimas ir įgyvendinimas panaudojant ES 2007-2013 m. paramos lėšas;

-  finansinių sąlygų pagerinimas mėgėjiškos žūklės organizatoriams.

 

8. Optimizuoti žuvų išteklių apsaugos, atkūrimo ir gausinimo sistemas:

- efektyvios žuvivaisos pagal mėgėjiškos žūklės poreikius skatinimas;

- žuvivaisos efektyvumo įvertinimas.

 

9.  Pertvarkyti žvejybos kontrolės sistemą:

- žvejybos kontrolės  sistemos pertvarkymas – asmenų, išaiškinusių teisės pažeidimus skatinimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas;

- apriboti ir kontroliuoti prekybą verslinės žūklės įrankiais, didinti (diferencijuojant) baudas už žūklės taisyklių pažeidimus.

 

10. Informuoti, šviesti ir mokyti visuomenę:

- informacinės medžiagos (bukletų, plakatų, atlasų, stendų, filmų, knygų) apie mėgėjišką žūklę rengimas;

- seminarų ir konferencijų rengimas;

- žvejybos kultūros plėtojimas.

 

11. Žuvivaisa yra būtina, reikalingas atskiras sprendimas dėl žuvivaisinės akvakultūros krypčių ir apimčių Lietuvoje.

 

12. Įtraukti rekreacinę žvejybą į ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

 

13. Išnagrinėti mėgėjiškos ir verslinės žūklės vystymo perspektyvas Baltijos jūros Lietuvos teritoriniuose vandenyse.

 

14. Įrengti žūklės laivelių nuleidimo vietas ir prieplaukas Baltijos jūros priekrantėje ir vidaus vandens telkiniuose.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"