Paieška Protesto akcija prie Generalinė miškų urėdijos

Lietuvos žaliųjų judėjimas nepritaria neskaidriai miškų valdymo reformai ir rengia protesto akciją prie Generalinės miškų urėdijos

 

Rytoj, liepos 19 d., visuomeninė organizacija “Lietuvos žaliųjų judėjimas” prie Generalinės miškų urėdijos ir Miškų departamento (Vilnius, Juozapavičiaus g. 9) surengs nesankcionuotą piketą. Pradžia 9.00 val.

Piketo tikslas – atkreipti visuomenės, politikų ir valdininkų dėmesį į valstybiniame miškų sektoriuje  vykstančius negatyvius reiškinius, kurie prieštarauja decentralizacijos ir regioninės politikos principams, o taip pat gali pakenkti valstybiniams miškams, visuomenės, miškininkų ir smulkiųjų medienos perdirbėjų interesams.

Visų pirma bus atkreiptas dėmesys į planuojamą valstybinių miškų valdymo reformą, kurios metu ketinama panaikinti sėkmingai dirbančias valstybės įmones miškų urėdijas ir sukurti vieną įmonę arba kelis stambius regioninius darinius. Dėl to būtų žymiai  sumažintas miškininkų skaičius periferijoje ir padidintas valdininkų skaičius Vilniuje. Manome, kad tai paskatintų biurokratijos augimą, pablogintų miškų priežiūrą, pakenktų visuomenės interesams ir apsunkintų smulkiųjų medienos perdirbėjų apsirūpinimą mediena, nors šiuo metu smulkieji medienos perdirbėjai nuperka didelę dalį lietuviškos medienos ir sukuria nemažai darbo vietų. Planuojama reforma gali sužlugdyti daugelį smulkiųjų medienos perdirbėjų ir atverti kelią stambiųjų medienos perdirbėjų, kurių dauguma yra užsienio kapitalo kompanijos, diktatui. Tai gali paskatinti korupcijos augimą medienos rinkoje, medienos rinkos monopolizaciją, medienos kainos dirbtinį augimą ar kritimą dėl kartelinių susitarimų, intensyvesnį miškų kirtimą ir prastesnę miškų priežiūrą, nes miškininkai, panaikinus savarankiškas miškų urėdijas,  praras motyvaciją kūrybingai ir efektyviai ūkininkauti.

Akcijos dalyviai taip pat atkreipia dėmesį į tą faktą, kad planuojama miškų valdymo reforma yra nepakankamai skaidri: ignoruojama kitokia nuomonė, daromas spaudimas kitokią nuomonę turintiems miškininkams ir net trukdoma jiems burtis į visuomenines organizacijas. Be to miškininkų bendruomenė yra dirbtinai supriešinama, griaunamas pasitikėjimas valstybinio miškų sektoriaus perspektyvumu, o tai skatina jaunų specialistų nenorą įsidarbinti valstybiniame miškų sektoriuje ar net emigraciją. Šios tendencijos yra žalingos valstybei ir visuomenei.

Atsiželgdami į tai, kad Lietuvos miškai vaidina svarbų ir išskirtinį ekologinį, ekonominį bei socialinį  vaidmenį Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenime, raginame Lietuvos politikus ir valdininkus atsakingai spręsti Lietuvos miškų valdymo, naudojimo ir priežiūros klausimus, atsižvelgiant ne į asmeninius ir grupinius, o tik į valstybės ir visuomenės interesus.

 

Išsamesnė informacija tel. 837 – 324241, 8618 – 01773.

 
Lietuvos žaliųjų judėjimo informacija

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"