Paieška Vaikų vasaros poilsio stovyklos (Pasvalys)

Žydinti pieva – tarsi gamtos stebuklas

Pasvalys: vaikų vasaros poilsio stovyklos

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Kasmet Pasvalio rajono Valakėlių pagrindinėje mokykloje rengiamos vaikų vasaros poilsio stovyklos.

„Pirmąkart tokia stovykla mūsų mokykloje buvo surengta 2002 metais, - pasakojo mokyklos direktorius Rimantas Indrišionis. – Ir po to kasmet būdavo tos stovyklos. Jose laiką leidžia daugiausia socialiai remtinų šeimų vaikai.  

Šiemet stovyklavo 1-5 klasių mokiniai – dvidešimt penki vaikai. Stovykla yra teminė, susijusi su gamtos pažinimu. Jau treti metai jos pavadinimas yra tas pats – „Vasaros mozaikos“. Vaikai piešia, vaidina, rengia ekskursijas, iškylauja gamtoje.“

Įdomu, kad Valakėlių pagrindinėje mokykloje įprasta koridorius, vestibiulius puošti vaikų piešiniais, kuriuose vienaip ar kitaip vaizduojama gamta: peizažai, žydinčios pievos, gėlės, medžiai. Pasak direktoriaus, ypač aktyvūs yra pradinukai. Jie kaip tik labiausiai mėgsta piešti visa, kas susiję su gamta.

Vaikams labai patiko, kad šiemet iš Vilniaus atvykusi socialinių mokslų daktarė Laimutė Stasė Tamošiūnienė padovanojo jiems daug piešimo priemonių, knygų apie gamtą, herbarų, įvairių mokyklinių reikmenų. Drauge su Valakėlių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis Danute Jankauskiene, Virginija Rinkūniene ir kitais pedagogais viešnia mokė jaunuosius stovyklautojus pažinti gamtą, piešti augalus, gyvūnus, iš gamtinių medžiagų gaminti įvairius žaislus, gyvūnų figūrėles.

Ir apskritai Pasvalio rajone, kaip sakė šio rajono Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriaus vadovė Danutė Morkūnienė, didelis dėmesys mokyklose skiriamas gamtos apsaugai bei ekologijai.

Rajono pedagogų metodinis būrelis reguliariai organizuoja dalijimosi patirtimi renginius, kuriuose aptariami ir konferencijų ekologinėmis temomis klausimai. Yra nemaža pedagogų, kuriuos galima vadinti tikrais mokytojų ir moksleivių ekologinio švietimo entuziastais. Tai Petro Vileišio gimnazijos biologijos mokytoja Daiva Nakvosienė, Pumpėnų vidurinės mokyklos biologijos mokytoja Diana Kvedarienė, Joniškėlio Gabrielės Petkevičiaitės-Bitės vidurinės mokyklos biologijos mokytoja Rita Karpavičienė, Vaškų vidurinės mokyklos biologijos mokytoja Rima Jasėnienė. Vienas iš labiausiai įsimintinų seminarų buvo pavadintas „Atmosfera, klimatas, žmonija“. Seminarą vedė Biblijos draugijos vykdantysis direktorius dr. Mykolas Mikalajūnas. Šis seminaras, surengtas pačių mokytojų iniciatyva, Danutės Morkūnienės nuomone, buvo labai naudingas, nes šiaip ekologijos temomis dėstant biologiją mokyklose, kalbama nedaug. Ir patys rajono mokytojai veda seminarus, dalydamiesi patirtimi. Beje, mokytoja Daiva Nakvosienė vadovauja klubui „Smegduobė“, kurį lanko gimnazistai. Klubas organizuoja įvairius aplinkosauginius bei kitus projektus, ne tik rajono, bet ir visos Panevėžio apskrities moksleivių konferencijas.


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"