Paieška Investicijos į žemės ūkį mažina Baltijos jūros taršą

Investicijos į žemės ūkį mažina Baltijos jūros taršą

Nerijus ZABLECKIS

 

2007 m. birželio 12 d. įvyko užbaigiamasis Baltijos jūros regioninio projekto seminaras. Šis baigiamasis susitikimas įvyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje. Pasiektus rezultatus pristatė projekto vietinio įgyvendinimo padalinio grupė, kurią sudaro specialistai: Rimas Magyla, projekto vadovas; dr.Darius Daunys, Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas; dr.A.S.Šileika, projekto monitoringo ir vertinimo veiklos vykdytojas; Pranas Mierauskas, pajūrio zonos veiklos vykdytojas.

Vykdant Helsinkio komisijos koordinuojamą Baltijos jūros regioninio projektą buvo įgyvendinta nemaža Baltijos jūros taršą mažinančių gamtosauginių priemonių. Didžiausias dėmesys buvo skirtas taršos, kylančios iš žemės ūkio veiklos, mažinimui. Projekto iniciatoriaus ir pagrindinio rėmėjo - Pasaulio banko - lėšomis buvo paremtos aplinkosauginės investicijos žemės ūkyje.  Į projektą įtrauktiems ir švariai ūkininkauti pasiryžusiems ūkininkams iš Kėdainių, Kupiškio, Šilutės ir kitų rajonų buvo  statomos mėšlidės, perkama skysto mėšlo išlaistymo be kita technika. Šios investicijos padės efektyviau tvarkytis ūkyje, laikytis gyvulių gerovės, pesticidų, mineralinių bei organinių trąšų naudojimo gerinimo reikalavimų.

Siekiant didinti ūkininkų susidomėjimą aplinkos apsauga, buvo rengiami kursai, kurių metu dalyviai mokėsi skaičiuoti ekonominius ūkio rodiklius, maisto medžiagų balansus, aplinkosauginių rekomendacijų atitikimus, planavo investicijų poreikį.

Atlikus vandens kokybės tyrimus, nustatyta, jog tinkamai įrengus mėšlides, sutvarkius paviršinio vandens nuleidimą prie tvartų pagerėja drenažinio vandens kokybė. Graisupės upės baseinėlyje įrengtas vienas moderniausių Baltijos šalyse vandens stebėsenos postas. Kai kuriuos vandens parametrus (temperatūrą, ištirpusio deguonies kiekį, vandens debitą) galima sužinoti ne tik poste, bet ir prisijungus prie duomenų bazės iš bet kurios vietos telefonu ir kompiuteriu.

Pajūrio zonoje atlikti vienos didžiausių Vakarų Lietuvoje Aukštumalos pelkės atstatymo darbai. Aukštapelkėje įrengta vandeniui nepralaidi geotekstilės plėvelė bei 4 užtvankos, kurių dėka sumažės pelkės drenavimas dėl šalia esančio durpyno. Dėl to bus galima išsaugoti aukštapelkę bei sumažinti maisto medžiagų išplovimą į Kuršių marias.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"